Python

Python je skriptovací jazyk, ktorý ma zaujíma stále viac, ale môj postup v tomto smere nie je nijako rýchly.

Ikona v Systray (4)

Zmenené: 20. august 2011

Pokračovanie vzorového kódu, pôvodne začatého ako prevod PHP.GTK do Pythonu, ktorý som však výrazne zjednodušil tak, aby zachytával iba podstatu. Príklad ukazuje ako ukončiť aplikáciu po kliknutí pravým tlačidlom na ikonu v SysTray.

Ikona v Systray (3)

Zmenené: 20. august 2011

Pokračovanie vzorového kódu, pôvodne začatého ako prevod PHP.GTK do Pythonu, ktorý som však výrazne zjednodušil tak, aby zachytával iba podstatu. Príklad ukazuje ako ukončiť aplikáciu po kliknutí pravým tlačidlom na ikonu v SysTray.

Ukončovanie GTK aplikácií

Zmenené: 08. august 2011

Počas učenia sa programovania GTK aplikácie v Pythone som narazil na zaujímavý problém, ktorým je ošetrenie ukončenia aplikácie. Oficiálne návody a tutoriál síce popisujú signály delete-event a destroy, ale len ich základné použitie...

Zobrazenie 2D zoznamu

Zmenené: 28. júl 2011

Vzorový kód, pôvodne napísaný pre PHP GTK2 (zverejnený v php-gtk2 Cookbook), ktorý som upravil tak, aby fungoval v Pythone. Príklad ukazuje ako zobraziť obsah zoznamu v prvku gtk.TreeView.

Zobrazenie stromu zo zoznamu

Zmenené: 28. júl 2011

Vzorový kód, pôvodne napísaný pre PHP GTK2 (zverejnený v php-gtk2 Cookbook), ktorý som upravil tak, aby fungoval v Pythone. Príklad ukazuje ako zobraziť obsah dátového stromu v prvku gtk.TreeVew.