Python

Python je skriptovací jazyk, ktorý ma zaujíma stále viac, ale môj postup v tomto smere nie je nijako rýchly.

uWSGI Emperor a xterm

Zmenené: 08. august 2018

Režim Emperor aplikačného servera uwsgi je šikovný nástroj, ktorý môže ušetriť kopu detailov. Stačí jednoduchý konfiguračný súbor, nastaviť adresár jeho podriadených inštancií (vazalov), a potom stačí do tohoto adresár pridať konfiguračný súbor vazala a aplikácia beží. Problém je, že v prípade jeho spustenia v xterm po odhlásení neskončí...

Pygame a asyncio

Zmenené: 24. máj 2017

Pretože potrebujem skombinovať prácu so sériovým portom a grafické rozhranie pomocou pygame, rozhodol som sa zrealizovať to pomocou modulu asyncio. Asynchrónne programovanie je pre mňa novinkou, a pygame nie je pripravené na asynchrónne spúšťanie, no podarilo sa.

Aktualizácia na Python 3.5 (win)

Zmenené: 23. február 2017

Rozhodol som sa vo windows (7) vyskúšať aktualizáciu Python 3.4 na 3.5. Je to super, netreba sa báť problémov a pokojne možno nainštalovať obe verzie súbežne, čo umožňuje správu balíkov pomocou pip v oboch verziách „naraz” -- pretože po aktualizácii bude nutné do novej verzie znova nainštalovať všetky potrebné balíky.

CRC binárnych dát

Zmenené: 05. január 2017

Vysokoúrovňové moduly bezdrôtovej komunikácie zvyknú mať zabudovanú kontrolu chýb (RFM69 s opakovaním a HC-11 bez opakovania prenosu). I tak som sa rozhodol skúsiť aplikovať jednoduchú kontrolu chýb, a to pomocou kontrolného súčtu CRC-16.

Binárne dáta cez UART

Zmenené: 01. január 2017

Už dlhšiu dobu sa pohrávam s myšlienkou vybudovať sieť bezdrôtových senzorov. Mám dokonca v zásobe aj "vysoko-úrovňové” moduly HC-11 a RFM-69, no najprv som sa rozhodol naučiť sa posielať dáta po sériovej linke (HC-11 používa UART) v binárnej podobe. Prečo v binárnej uvediem na konci.

Farebný popis vývodov

Zmenené: 30. október 2016

Pokiaľ pracujete s integrovanými vývodmi, určite viete, že je potrebné vedieť, ktorý vývod poskytuje príslušnú funkciu. Najmä pri mikroradičoch je to problematické, pretože mnohé vývody majú alternatívne funkcie. Dlho som si tieto popisy vývodov robil manuálne v Inkscape, ale konečne som sa dokopal k tomu, aby mi to robil skript.

Konverzia rozsahu IP na CIDR

Zmenené: 03. jún 2014

Otvoriť port SSH vo verejnom internete je cesta k prakticky okamžitým pokusom o prihlásenie/prelomenie hesla. Časom som zistil, že väčšina pokusov prichádza z rovnakej siete (sietí) jedného poskytovateľa, pekne postupne stroj za strojom. A tak chcem blokovať celý rozsah IP poskytovateľa…

Boxový kontajner v GTK3

Zmenené: 13. máj 2012

Konečne som sa rozhodol začať robiť pokusy v GTK3, a ako prvý prišiel na rad kontajner GtkBox, ktorý je vlastne základným prvkom na tvorbu rozmiestnenia prvkov grafického rozhrania. V tomto návode sa zameriam na možnosti nastavovania veľkosti prvkov vnorených v tomto kontajneri.

Ikona v Systray (1)

Zmenené: 20. august 2011

Vzorový kód, pôvodne napísaný pre PHP GTK2 (zverejnený v php-gtk2 Cookbook), ktorý som upravil tak, aby fungoval v Pythone. Príklad ukazuje ako spustiť jednoduchú aplikáciu v SysTray.

Ikona v Systray (2)

Zmenené: 20. august 2011

Pokračovanie vzorového kódu, pôvodne napísaného pre PHP GTK2 (zverejnený v php-gtk2 Cookbook), ktorý som upravil tak, aby fungoval v Pythone. Príklad ukazuje ako zobraziť okno aplikácie po kliknutí na ikonu v SysTray.