Kategória: ObjectPascal

Zmenené: 8. december 2008

Lazarus

Lazarus je vývojové prostredie pre Rýchly vývoj aplikácií (RADRapid Application Development). Umožňuje vizuálny návrh aplikácie, poskytuje Integrované vývojové prostredie (IDEIntegrated Development Envornment), v ktorom možno vyvíjať profesionálne multiplatformné programy v jazyku Free Pascal.

Lazarus bol vyvinutý ako Grafické používateľské rozhranie (GUIGrafic User Interface) pre prekladač Free Pascal, s cieľom byť kompatibilný s Delphi 7 a tento cieľ sa vývojárom podarilo z veľkej časti naplniť. Hneď na začiatok však treba upozorniť, že Lazarus nie je len klonom Delphi 7 a ani sa ním byť nesnaží. Aj preto obsahuje mnohé veci, o ktorých si v Delphi môžete nechať snívať, a iné zase neobsahuje, respektíve má ich urobené inak.

Lazarus je dostupný pod licenciou GNU, čiže jedná sa o slobodný program, distribuovaný aj so zdrojovými kódmi. Takže ho môžete slobodne používať, distibuovať, či upravovať. Sila Lazara sa však prejaví v jeho všestrannosti. Je dostupný pre mnohé operačné systémy a môžete v ňom vyvíjať programy v jednom operačnom systéme pre iný, čiže môžete vyvtvoriť program vo Windows a následne pri jeho preklade určiť, či bude preložený pre Windows, pre Linux alebo pre iný podporovaný systém. Len na okraj pripomínam, že takýto program musí byť aj multiplatformne napísaný, pretože volania Win32 API v Linuxe proste fungovať nebudú, ani keď sa na hlavu postavíte.

Lazarus používa vlastnú knižnicu komponentov, zvanú LCL (Lazarus Component Library), ktorá poskytuje väčšinu štandardných komponentov pre návrh okien programu: editačné okná, tlačítka, zoznamy, dialógy, komponenty pre prácu s databázami, či pre zvýrazňovanie syntaxe. Ak to mám porovnať s Delphi, tak spolu s Lazarom získate rozsiahlejšiu knižnicu komponentov ako s Delphi 7 Personal. Dokumentácia Lazara nie je tak detialne prepracovaná ako dokumentácia Free Pascal a zatiaľ je dostupná len online, ale niektoré časti sú, oproti Free Pascalu dostupné aj v slovenskom jazyku.

Inštalácia Lazara

Lazarus je distribuovaný spolu so zdrojovými kódmi a môžete si ho preložiť buď sami, alebo môžete použiť pripravené inštalačné balíčky, ktoré sú dostupné pre rôzne platformy. Tu spomeniem postup pre inštaláciu vo Windows a v Debiane.

Inštalácia vo Windows

Pre nainštalovanie Lazara vo Windows stačí stiahnuť príslušný balíček, pre 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu Windows. Pre 32-bitovú verziu sú na výber tri inštalačné balíčky, môžete vyskúšať každý, ale odporúčam stiahnuť, ktorý má v mene len Win32, teda nie cross balíčky.

Po stiahnutí spustíte inštalátor poklikaním v prieskumníkovi a spustí sa sprievodca inštalátora, ktorý Vas celou inštaláciou prevedie v niekoľkých krokoch. Aj tu platí, pozorne čítajte, čo sa objavuje v okne sprievodcu a vyberte si z ponúknutých možností. Pri inštalácii stojí za zmienku len výber inštalačnej cesty. Môžete si zvoliť akúkoľvek, ale odporučujem zvoliť cestu, ktorá neobsahuje medzery (teda nie Program Files). lazarus sa nainštaluje i do cesty s medzerami, ale neskôr to môže spôsobiť problémy pri preklade niektorých jednotiek.

Upozornenie

Inštalátor pridá skupinu do ponuky Štart a odkaz na plochu, takže ich neváhajte použiť a vyskúšajte, čo ste si nainštalovali.

Inštalácia v Debiane

Inštalácia v Debiane je trochu náročnejšia, pretože stabilná vezia Debianu neobsahuje Balíček s Lazarom a Free Pascal, ktorý stabilná verzia Debianu obsahuje (2.0.0), je pre Lazarus starý (aspoň 2.2.2). Ale nebojte sa, vývojári Lazara na to mysleli, a preto máte k dispozícii na stiahnutie všetko čo potrebujete. A dokonca máte na výber dve možnosti balíkov deb – pre i386 alebo pre amd64, stačí si vybrať.

Po tom ako si vyberiete verziu, treba stiahnuť inštalačné balíčka pre Lazarus aj pre Free Pascal. Pre Lazarus aj pre Free Pascal ich je viac, aby ste ich nemuseli sťahovať po jednom, stačí stiahnuť archívy nazvané lazarus-0.9.26-0-arch-debs.tar a fpc-2.2.2-3-arch-debs.tar, ktoré obsahujú skomprimované všetky potrebné balíčky Free Pascalu a Lazara. Tieto archívy treba pred samotnou inštaláciou rozbaliť.

Po ich stiahnutí a rozbalení archívu balíčkov (odporúčam všetky balíčky do jedného adresára, napr. ~/laz_fpc) ich možno nainštalovať:

cd ~/laz_fpc
dpkg -i fp*.deb lazarus*.deb

a počkať, kým inštalátor vykoná svoju prácu.

Prvé spustenie IDE Lazarus

../../_images/lazarus001.png

IDE Lazarus je rozdelené do viacerých okien. Na obrázku môžete vidieť tie základné:

  • hore Paleta komponentov
  • vľavo Inšpektor objektov
  • vpravo Prieskumík projektu
  • dole Okno správ prekladača
  • a v prostriedku okne Editora aj Návrhový formulár.