ObjectPascal

Free Pascal je prekladač pre ObjectPascal. Lazarus je grafická nadstavba nad Freepascal...

Základná štruktúra programu

Zmenené: 19. november 2008

Programovací jazyk Pascal je známy svojou prísnou typovou kontrolou i kontrolou syntaxe. Ak chcete vytvoriť program, musíte dodržať určité pravidlá, pretože na nich je Pascal postavený. V tomto článočku sa pokúsim ozrejmiť ako vyzerá základná štruktúra programu.