ObjectPascal

Free Pascal je prekladač pre ObjectPascal. Lazarus je grafická nadstavba nad Freepascal...

TTreeView

Zmenené: 27. marec 2011

TTreeView je komponent, ktorý je súčasťou LCL (Lazarus Component Library), a slúži na zobrazovanie stromovej štruktúry dát. V Lazarovi ho nájdete v palete komponentov na záložke Common controls. Ako ho však používať?

Objektový model Lazarus

Zmenené: 25. júl 2009

Pre úspešné objektové programovanie v Lazarus je potrebné poznať a pochopiť objektový jeho model. Tento objektový model vychádza z objektového modelu Delphi, takže ak ho poznáte, máte vyhraté. Ak ho nepoznáte, čítajte ďalej.

Dátové typy - reťazcové

Zmenené: 25. júl 2009

Všetky premenné majú typ. Free Pascal podporuje niektoré základné typy ako Turbo Pascal, s niektorými ďalšími typmi z Delphi. Programátor môže definovať aj svoje vlastné typy, ktoré sú v podstate definíciou identifikátora, ktorý môže byť použitý na určenie tohoto vlastného typu pri deklarácii premennej neskôr v zdrojovom kóde.

Externé programy

Zmenené: 25. júl 2009

S rôznych dôvodov býva potrebné spúšťať v svojom programe programy externé, či sa už jedná o nejaké systémové nástroje alebo bežné používateľské programy. Verte mi alebo nie, nie je nič jednoduchšie. V Lazarovi je na to pripravená trieda TProcess, ktorá je potomkom triedy TComponent.

Free Pascal

Zmenené: 25. apríl 2009

Free Pascal Compiler (FPC) je profesionálny 32-bitový prekladač Pascalu, distribuovaný pod licenciou GPL – čo znamená, že ho môžete nie len používať a šíriť, ale máte k dispozícii aj jeho zdrojové kódy a môžete si ho ľubovoľne upravovať a vylepšovať.

Dátové typy - základné

Zmenené: 08. december 2008

Všetky premenné majú typ. Free Pascal podporuje niektoré základné typy ako Turbo Pascal, s niektorými ďalšími typmi z Delphi. Programátor môže definovať aj svoje vlastné typy, ktoré sú v podstate definíciou identifikátora, ktorý môže byť použitý na určenie tohoto vlastného typu pri deklarácii premennej neskôr v zdrojovom kóde.

Dynamické zoznamy reťazcov

Zmenené: 08. december 2008

V programoch je často potrebné uchovávať zoznamy dát. Pascal pre túto úlohu ponúka typ pole, ktoré však má jednu veľkú nevýhodu, a to, že počet prvkov poľa musíte určiť už pri deklarácii poľa. Ponúka aj možnosť vytvárania dynamických polí, ale moderný objektový Pascal ponúka možností oveľa viac.

Lazarus

Zmenené: 08. december 2008

Lazarus je vývojové prostredie pre Rýchly vývoj aplikácií (RAD – Rapid Application Development). Umožňuje vizuálny návrh aplikácie, poskytuje Integrované vývojové prostredie (IDE – Integrated Development Envornment), v ktorom možno vyvíjať profesionálne multiplatformné programy v jazyku Free Pascal.

Štýl formulára

Zmenené: 08. december 2008

Každá GUI aplikácia je založená na formulári, čo je svojim spôsobom špeciálny kontajnerový komponent (kontajnerový = môže obsahovať ďalšie komponenty). Aplikácia nemusí obsahovať len jeden formulár a Lazarus poskytuje rozsiahle možnosti nastavenia vzhľadu a správania sa formulárov.

Nástroje vývojára

Zmenené: 08. december 2008

Integrované vývojové prostredie (IDE) Lazarus sa hrdí tým, že je to prostredie pre Rýchly vývoj aplikácii (RAD). A myslím si, že právom. IDE ponúka vývojárovi mnoho nástrojov pre zrýchlenie práce so zdrojovým kódom, ktoré sú však málo známe.