Programovanie

Nie som programátor, ale i tak si občas vytvorím nejaký ten program, či už len tak z pasie alebo aby som si zjednodušil prácu. Z historických dôvodov sú tu aj rôzne veci okolo FreePascal a Lazarus, vrátane Deplhi. Ale Pascalu sa už nevenujem...

Dátové typy - základné

Zmenené: 08. december 2008

Všetky premenné majú typ. Free Pascal podporuje niektoré základné typy ako Turbo Pascal, s niektorými ďalšími typmi z Delphi. Programátor môže definovať aj svoje vlastné typy, ktoré sú v podstate definíciou identifikátora, ktorý môže byť použitý na určenie tohoto vlastného typu pri deklarácii premennej neskôr v zdrojovom kóde.

Dynamické zoznamy reťazcov

Zmenené: 08. december 2008

V programoch je často potrebné uchovávať zoznamy dát. Pascal pre túto úlohu ponúka typ pole, ktoré však má jednu veľkú nevýhodu, a to, že počet prvkov poľa musíte určiť už pri deklarácii poľa. Ponúka aj možnosť vytvárania dynamických polí, ale moderný objektový Pascal ponúka možností oveľa viac.

Lazarus

Zmenené: 08. december 2008

Lazarus je vývojové prostredie pre Rýchly vývoj aplikácií (RAD – Rapid Application Development). Umožňuje vizuálny návrh aplikácie, poskytuje Integrované vývojové prostredie (IDE – Integrated Development Envornment), v ktorom možno vyvíjať profesionálne multiplatformné programy v jazyku Free Pascal.

Štýl formulára

Zmenené: 08. december 2008

Každá GUI aplikácia je založená na formulári, čo je svojim spôsobom špeciálny kontajnerový komponent (kontajnerový = môže obsahovať ďalšie komponenty). Aplikácia nemusí obsahovať len jeden formulár a Lazarus poskytuje rozsiahle možnosti nastavenia vzhľadu a správania sa formulárov.

Nástroje vývojára

Zmenené: 08. december 2008

Integrované vývojové prostredie (IDE) Lazarus sa hrdí tým, že je to prostredie pre Rýchly vývoj aplikácii (RAD). A myslím si, že právom. IDE ponúka vývojárovi mnoho nástrojov pre zrýchlenie práce so zdrojovým kódom, ktoré sú však málo známe.

Základná štruktúra programu

Zmenené: 19. november 2008

Programovací jazyk Pascal je známy svojou prísnou typovou kontrolou i kontrolou syntaxe. Ak chcete vytvoriť program, musíte dodržať určité pravidlá, pretože na nich je Pascal postavený. V tomto článočku sa pokúsim ozrejmiť ako vyzerá základná štruktúra programu.