Programovanie

Nie som programátor, ale i tak si občas vytvorím nejaký ten program, či už len tak z pasie alebo aby som si zjednodušil prácu. Z historických dôvodov sú tu aj rôzne veci okolo FreePascal a Lazarus, vrátane Deplhi. Ale Pascalu sa už nevenujem...

Ikona v Systray (4)

Zmenené: 20. august 2011

Pokračovanie vzorového kódu, pôvodne začatého ako prevod PHP.GTK do Pythonu, ktorý som však výrazne zjednodušil tak, aby zachytával iba podstatu. Príklad ukazuje ako ukončiť aplikáciu po kliknutí pravým tlačidlom na ikonu v SysTray.

Ikona v Systray (3)

Zmenené: 20. august 2011

Pokračovanie vzorového kódu, pôvodne začatého ako prevod PHP.GTK do Pythonu, ktorý som však výrazne zjednodušil tak, aby zachytával iba podstatu. Príklad ukazuje ako ukončiť aplikáciu po kliknutí pravým tlačidlom na ikonu v SysTray.

Ukončovanie GTK aplikácií

Zmenené: 08. august 2011

Počas učenia sa programovania GTK aplikácie v Pythone som narazil na zaujímavý problém, ktorým je ošetrenie ukončenia aplikácie. Oficiálne návody a tutoriál síce popisujú signály delete-event a destroy, ale len ich základné použitie...

Zobrazenie 2D zoznamu

Zmenené: 28. júl 2011

Vzorový kód, pôvodne napísaný pre PHP GTK2 (zverejnený v php-gtk2 Cookbook), ktorý som upravil tak, aby fungoval v Pythone. Príklad ukazuje ako zobraziť obsah zoznamu v prvku gtk.TreeView.

Zobrazenie stromu zo zoznamu

Zmenené: 28. júl 2011

Vzorový kód, pôvodne napísaný pre PHP GTK2 (zverejnený v php-gtk2 Cookbook), ktorý som upravil tak, aby fungoval v Pythone. Príklad ukazuje ako zobraziť obsah dátového stromu v prvku gtk.TreeVew.

TTreeView

Zmenené: 27. marec 2011

TTreeView je komponent, ktorý je súčasťou LCL (Lazarus Component Library), a slúži na zobrazovanie stromovej štruktúry dát. V Lazarovi ho nájdete v palete komponentov na záložke Common controls. Ako ho však používať?

Objektový model Lazarus

Zmenené: 25. júl 2009

Pre úspešné objektové programovanie v Lazarus je potrebné poznať a pochopiť objektový jeho model. Tento objektový model vychádza z objektového modelu Delphi, takže ak ho poznáte, máte vyhraté. Ak ho nepoznáte, čítajte ďalej.

Dátové typy - reťazcové

Zmenené: 25. júl 2009

Všetky premenné majú typ. Free Pascal podporuje niektoré základné typy ako Turbo Pascal, s niektorými ďalšími typmi z Delphi. Programátor môže definovať aj svoje vlastné typy, ktoré sú v podstate definíciou identifikátora, ktorý môže byť použitý na určenie tohoto vlastného typu pri deklarácii premennej neskôr v zdrojovom kóde.

Externé programy

Zmenené: 25. júl 2009

S rôznych dôvodov býva potrebné spúšťať v svojom programe programy externé, či sa už jedná o nejaké systémové nástroje alebo bežné používateľské programy. Verte mi alebo nie, nie je nič jednoduchšie. V Lazarovi je na to pripravená trieda TProcess, ktorá je potomkom triedy TComponent.

Free Pascal

Zmenené: 25. apríl 2009

Free Pascal Compiler (FPC) je profesionálny 32-bitový prekladač Pascalu, distribuovaný pod licenciou GPL – čo znamená, že ho môžete nie len používať a šíriť, ale máte k dispozícii aj jeho zdrojové kódy a môžete si ho ľubovoľne upravovať a vylepšovať.