Kategória: Odkazy

Zmenené: 7. september 2013

Elektro Linux

Môj pokus zhromažďovať informácie o práci s elektronikou v Linuxe.

USBPicProg

  • Slobodný programátor Microchip PIC cez USB port. Obsahuje programátor, potrebný firmware i softvér na ovládanie.

ElettroLinux

  • Webová stránka s odkazmi na rôzny softvér v oblasti Elektroniky pre Linux

Pinguino

  • Pinguino je projekt podobný doskám Arduino, ale založených na jednočipoch Michrochip PIC

Kicad Electronic CAD libraries

  • Rozsiahla zbierka súčiastok i puzdier, vrátane 3D modelov