Kategória: Odkazy

Zmenené: 7. september 2013

Akvaristika

Zaujímavé akvaristické veci.

KLUB.AKVA.SK

  • stránky akvaristického klubu, ktorý svojho času vydával veľmi pekný časopis a jeho staršie čísla sú stále odstupné na stiahnutie

Správna výslovnosť latinčiny

  • Nie len v akvaristike sa môžete stretnúť s latinskými názvami
  • Iste neuškodí čítať ich správne…

S krevetkami, o krevetkách, pro krevetky

  • zaujímavé a pomerne obsiahle informácie o krevetkách a ich chove v akváriách

Rastlinné akvária pre každého

  • Zaujímavá akvaristická stránka, zameraná na rastlinné akvária, ktorá vám môže odhaliť veľa tajomstiev ohľadom zakladania a prevádzkovania rastlinného akvária. Vrátane faktov ohľadom osvetlenia, hnojenia a podobne.

Bio web

  • webová stránka, ktorá obsahuje kompletný prehľad stredoškolského učiva z biológie a je obohatený o množstvo doplňujúcich informácií, hlavne z oblasti cytológie, genetiky a molekulárnej biológie
  • akvaristi tu môžu nájsť kopu zaujímavých informácií, hoci nie priamo akvaristických, ohľadom biológie živočíchov a rastlín

The Plant List

  • rozsiahly zoznam vedeckých mien a synoným rastlín (viac ako milión mien)
  • neposkytuje žiadny bližší popis, či fotografie alebo obrázky

Panciernici - Callichthyidae

  • Obsiahly popis jednotlivých druhov čeľade Pancierníky (Callichthyidae), menovite druhy Aspidoras, Brochis, Corydoras, Scleromystax, Callichthys, Dianema, Hoplosternum, Lepthoplosternum a Megalechis.