Kategória: Akvaristika

Zmenené: 18. november 2012

Spravujte si akvárium

Logo článku

Počítače sa stali bežnou súčasťou života v mnohých oblastiach. Nedávno mi do môjho života opäť vstúpilo akvárium, a tak som začal pátrať ako v tomto smere využiť počítač. Výsledkom môjho pátrania je program nyagua.

Nyagua je napísaný v Jave, takže by ste nemali problém ho spustiť ako vo Linuxe, tak i vo Windows. Ako úložisko údajov používa databázu SQLite, takže všetky veci máte pekne v jednom súbore, vrátane obrázkov. Jedná sa o slobodný softvér, ktorý vyvíja človek, ktorý je viac akvaristom ako programátorom, ale i tak si myslím, že sa mu podaril pekný kúsok užitočného softvéru.

Čo je k dispozícii

Pomocou nyagua si môžete zaistiť kompletnú správu informácií o svojom akváriu, respektíve akváriách, ak ich máte viac. Čo teda dokáže? Myslím, že poskytované vlastnosti sú bohaté:

 • správa akvárií, vrátane obrázku každého a základných informácií o ňom;
 • správa rybiek, databázy, a to ako centrálnej databázy, tak obsadenie nádrží rybkami;
 • správa rastlín, s rovnakými možnosťami ako pri rybkách;
 • záznamy meraní vlastností vody, vrátane prehľadných grafov s výsledkami;
 • hlásenia vhodnosti rybiek a rastlín, na základe výsledkov meraní, rovnako v prehľadnej grafickej podobe);
 • správa nákladov, na vedenie záznamov o nákupoch;
 • správa údržby, teda záznamov o vykonanej údržbe.

Spolu s týmito možnosťami program poskytuje aj rôzne hlásenia vo formáte HTML, takže si môžete vygenerovať:

 • hlásenie o akváriách;
 • hlásenie o rybkách v akváriu;
 • hlásenie o rastlinách v akváriu;
 • hlásenie o nákladoch.

Ak sa vám to stále zdá málo, program poskytuje aj niekoľko nástrojov, pomocou ktorých môžete vypočítať:

 • obsah CO2, na základe hodnôt pH a KH;
 • potrebný výkon ohrievača;
 • rýchlosť toku vody v nádrži.

Čo chýba

V programe mi chýba možnosť vedenia prehľadného denníka. Tiež mi chýba možnosť pridania viac obrázkov rybkám, rastlinám i akváriám. Trochu mi vadí i to, že raz pridaný obrázok už nemožno upravovať, zmeniť mu rozlíšenie a podobne.

Myslím, že by si program zaslúžil lepšie rozvrhnuté grafické prostredie, pretože niektoré zadávané údaje sa jednoducho do rozmerov polí nevmestia a potom sú skryté za rohom. Údaje sú poskytované aj v tabuľke, šírku jej polí si možno prispôsobiť, ale program si šírky nepamätá, a tak pri ďalšom zobrazení majú zase šírku východziu.

Program nemá dokonalú slovenčinu a napriek našej spoločnej snahe, sa nám (mne a autorovi) nepodarilo do posledného vydania programu dostať slovenský preklad v požadovanom stave. Narazil som totiž na problémy s konverziou prekladu do formátu, ktorý vyžaduje Java a výsledkom je, že hoci je preklad kompletný, v rozhraní nájdete nepreložené reťazce, ale pevne verím, že v budúcej verzii to už bude v poriadku.

Slovenčina

Tip

Pretože sa začali množiť otázky ohľadom pridania slovenčiny, rozhodol som sa pridať túto samostatnú kapitolu

Slovenčina je súčasťou inštalácie Nyagua od verzie (asi) 2.0, to znamená, že po nainštalovaní (stiahnutí) programu je slovenčina k dispozícii a mala by byť automaticky zvolená pri štarte programu na základe nastavenia lokalizácie (jazykových nastavení) systému. Ak toto automatické zvolenie nenastane, nie je to chybou v Nyagua, ale je to nastaveniami operačného systému. Dokumentácia Java odporúča (pre Windows) správne nastavenie Jazykových nastavení (či ako sa tá vymoženosť Windows nazýva) a pred vydaním verzie 2.1 som sám slovenčinu testoval na českom Windows XP (program je vyvíjaný v Linuxe). Napriek správnym nastaveniam systému, sa Nyagua tvrdošijne spúšťala s anglickým rozhraním. V Linuxe som problémy nezaznamenal, nech som nastavoval lokalizáciu ako som chcel.

Vynútenie

Ak sa však dostanete do problémov, je možné vynútiť nastavenie lokalizácie priamo pri spustení Javy, a to pomocou volieb príkazového riadkujava user.language a user.region :

java -Duser.language=sk -Duser.region=SK -jar Nyagua.jar

V prípade problémov s kódovaním je možné vynútiť používanie UTF-8 pridaním voľby:

-Dfile.encoding=UTF8

Vo Windows bude pravdepodobne nutné vytvoriť si jednoduchý dávkový súbor, nazvaný napr. nyagua.bat a umiestnený v rovnakom adresári ako Nyagua.jar, ktorého jediným obsahom bude vyššie uvedený príkaz (neskúšal som). Nyagua je potom potrebné spúšťať pomocou tohoto dávkového súboru a nie poklikaním na Nyagua.jar.

V Linuxe si urobte jednoduchý skript, nazvaný napr. nyagua.sh, ktorý treba umiestniť tiež do rovnakého adresára ako je Nyagua.jar, do ktorého je pred vyššie uvedený riadok treba pridať ešte cestu k interpreteru, takže výsledok bude vyzerať takto:

#!/bin/sh

java -Duser.language=sk -Duser.region=SK -jar Nyagua.jar

Nezabudnite nastaviť príznak spustenia:

chmod + x nyagua.sh

V prípade, že používate môj balík pre Debian, stačí tieto voľby pridať do súboru /usr/share/nyagua/nyagua.sh .

Upozornenie

Súhlasím s tými, ktorí si myslia, že by mohla byť niekde v nastavení Nyagua voľba na výber jazyka, a preto odporúčam každému, kto s tým má problém, aby to nahlásil ako chybu (či lepšie, ako žiadosť o novú funkciu) pomocou systému sledovania chýb Nyagua. Ja to hlásiť nebudem, pretože mne to funguje ako má a jazyk prepínať nepotrebujem

Upozornenie

Rád by som tu dal aj odkaz na dokumentáciu, ale moje poznámky odkazujú ešte na obsah od Sun, ktorý Oracle zrušil, takže si to budete musieť nájsť sami…

Ukážky

Aby ste si mohli utvoriť lepšiu predstavu o tom, ako prostredie programu vyzerá, ponúkam niekoľko ukážok:

Vlastnosti akvária

Vlastnosti akvária

Centrálny zoznam rybiek

Centrálny zoznam rybiek

Centrálny zoznam rastlín

Centrálny zoznam rastlín

Rôzne výpočty

Rôzne výpočty

Priemer nameraných hodnôt

Priemer nameraných hodnôt

Graf nameraných hodnôt

Graf nameraných hodnôt

Graf kompatibility

Graf kompatibility

Dialóg nastavení

Dialóg nastavení

Rybky v danom akváriu

Rybky v danom akváriu

Hlásenie nákladov

Hlásenie nákladov

Hlásenie akvária

Hlásenie akvária

Hlásenie rybiek akvária

Hlásenie rybiek akvária

Záver

Čo napísať na záver? Program používam, ale jeho možnosti nedokážem porovnať s iným, pretože som žiadny iný neskúšal. Je mi trochu proti srsti Java, ale to len môj osobný pohľad. Môžete ho pokojne sťahovať, pre Windows z domovskej stránky, pre Debian je v mojom úložisku priamo balík. Ostatní si môžu stiahnuť binárnu verziu, rozbaliť a tešiť sa…