Kategória: Akvaristika

Zmenené: 8. december 2013

Metóda hnojenia MCI

MCI (The Method of Controlled Imbalances), po našom Metóda riadenej nevyváženosti. Medzi hnojením, príjmom živín a riasami existuje veľmi úzky vzťah. Cieľom tejto práce je vysvetliť, ako tento vzťah pracuje. Hoci to je komplexná práca, s mnohými novými myšlienkami, pokúsim sa byť čo najjasnejší.

Preklad, práva vlastní pôvodný autor

Autorom tejto metódy je Christian Rubilar, ktorý je zverejnil 16. februára 2010 vo fóre aquaticplantcentral.com.

Poznámka

Myšlienky, ktoré budem popisovať, boli objavené počas mojej práce akvaristického záhradníka a boli potvrdené kladnou spätnou väzbou počas posledných piatich rokov v najvýznamnejšom fóre v španielskom jazyku, takže sa nejedná o špekulácie. Popis metódy MCI bol, od svojho zverejnenia, prečítaný viac ako 100 000 krát a riasy nie sú pre nás viac problémom.

Verím, že jedným z najväčších problémov okolo rias je zmätok. Ak o riasach čítate v knihách, zistíte, že väčšina autorov konštatuje, že niektoré z nich bujnejú kvôli nadbytku NO3 alebo PO4. Keď som toto čítal, bolo mi jasné, táto osoba nemá o premnožení rias žiadne vedomosti.

Populárne metódy hnojenia nevenujú riasam dostatok pozornosti. Niektoré z nich sa zameriavajú na CO2, iná zase prehlasuje, že dosiahnutie rovnováhy vyrieši problém. To sa však jednoducho nenastane! Inými slovami, metóda EI tvrdí, že riasy sa premnožia kvôli nedostatku CO2, svetla alebo hnojenia. Myšlienka má dobrý smer, ale nie je úplná. Správna úroveň CO2 a svetla sú len základy, takže dávam prednosť pracovať s nimi ako s nevyhnutnými predpokladmi. O nedostatku živín, metóda EI tvrdí, že premnoženie rias nastáva práve kvôli nedostatku živín a ako riešenie odporúča pridanie týchto makro/mikro prvkov. S týmto prístupom nesúhlasím a v nasledujúcom texte vysvetlím prečo.

Úvod

Kde to začalo?

Pred niekoľkými rokmi som spolupracoval so spoločnosťou, ktorá vyvíjala akváriové hnojivo. Keď sme mali hotový prototyp, pripravil som päť rastlinných nádrží s extra vysokou úrovňou osvetlenia a CO2 čisto na testovanie rôznych kombinácií prehnojenia týmto produktom. Kombinoval som ho s pridávaním PO4, KNO3, železom atď, s cieľom dosiahnuť premnoženie rias. Popritom som zistil, že existuje vzťah medzi konkrétnou nerovnováhou a konkrétnou riasou. Inými slovami, keď som skúšal riešenia, ktoré navrhujú EI a iné metódy, tieto riešenia jednoducho nefungovali.

Potvrdil som si aj to, že prosté pridanie KNO3, zníži PO4 na nulu a začína bujnieť zelená plošná riasa. Zistil som, že pri týchto podmienkach vo vode všetky ostatné riasy hynú alebo zastavujú svoj rast. Toto zistenie som nazval „Všeobecný postup KNO3” a stal sa základným nástrojom, ktorý metóda MCI používa.

Čo presne MCI je?

Metóda MCI vznikla ako metóda ovládania rias. Zistil som, že keď je dostatok CO2 a svetla a máte problém s riasami, súvisí to s nerovnováhou prvkov, ktorá vznikla po ich spotrebovaní rastlinami. Medzi prvkami sú veľmi úzke vzťahy a keď pochopíte ako pracujú, potom už je riešenie problém s akýmikoľvek riasami veľmi jednoduché. Používam princíp nerovnováhy, pretože hovoriť o nadbytku alebo nedostatku nie je úplné. Keď používate výrazy nadbytok alebo nedostatok, hovoríte o mikro/makro živinách bez akéhokoľvek vzťahu s čímkoľvek.

Poznámka

Stará škola tvrdí, že riasy bujnejú, pretože existuje nadbytok živín, najmä PO4. Metóda EI tvrdí, že to, čo spôsobuje riasy, je nedostatok živín. Ani jedno z toho nie je celkom nesprávne, pretože raz je to nedostatok a inokedy nadbytok.

Nie je dôležitá kombinácia makro/mikro prvkov, ktorú si namiešate v nádobe s hnojivom, oveľa dôležitejšou vecou je čo spotrebujú rastliny a čo ostane vo vode. Prístup k hnojeniu, ktorý zavádza MCI používa ako indikátor príjmu rastlinami práve riasy a navrhuje nájsť vlastné hnojenie pre každé akvárium.

Je nemožné štandardizovať režim hnojenia. Svetlo a CO2 sú často nadhodnotené, ale hlavnou premennou je kombinácia rastlín. Existujú rastliny, so zvýšeným príjmom PO4, NO3, železo, vápnik, atď, ale väčšina nemá špeciálne potreby. Napríklad, Glossostigma elatinoides má zvýšenú spotrebu NO3, to znamená, že ak nedodáte dostatok KNO3, pravdepodobne budete mať problémy so sinicou (cianobacteria). Ak máte trávnik z Marsilea crenata a nedodáte dostatok PO4, dostanete sa do problémov s zelená plošná riasa. Anubias a Microsorum sú tiež prednostnými konzumentmi PO4.

Myšlienka za MCI je, že ak máte dostatok CO2 a svetla, môžete použiť rastliny ako akváriový filter, a tak vynútiť zmeny chemizmu vody, ktoré pomáhajú udržať akvárium bez rias spolu so správnym rastom rastlín. V niektorých prípadoch, napríklad akvárium s diskusmi, je potrebné, kvôli zaisteniu dlhodobej rovnováhy, zvoliť rastliny, ktoré sú prednostnými konzumentmi PO4 (ako Marsilea crenata).

Pri metóda MCI začínate pracovať s KNO3, pri nízkom obsahu železa (0,1 mg/l) a bez pridávania PO4 a K2SO4. Avšak, to je len začiatok, riasy vám povedia, či je potrebné pridávať PO4 a koľko. Podrobne to vysvetlím neskôr.

Poznámka

Ak prechádzate z metódy PPS alebo EI, ešte pred začatím používania MCI musíte znížiť množstvo PO4 a železa vo svojej vode, inak bude všeobecnému postupu KNO3 trvať niekoľko týždňov kým zníži obsah PO4 na nulu a rastliny budú trpieť nedostatkom mikro prvkov, železa, atď.

Metodológia

Metóda, ktorú predstavujem, funguje len za určitých podmienok, menovite kombinácia osvetlenia, vody, rastlín a CO2. Všetko primerane vysvetlím.

Dokonca, i keď hľadáte informácie o riasach, nájdete množstvo možných príčin pre každú z nich (príliš silné prúdenie vody, nadbytok svetla, atď), ja sa zameriam na kľúčovú premennú. Na tú premennú, ktorej zmena problém vyrieši. Niekedy to môže byť problém s chemickým zložením vodovodnej vody. Kvôli tomu vyhradím samostatnú kapitolu, kde vysvetlím najčastejšie problémy.

Poznámka

Je veľmi dôležité, aby ste nemiešali rôzne metódy a možno najlepšie bude, ak zabudnete všetko čo už viete. Všimol som si, že niektoré z našich znalostí nie sú úplné, sú zlé alebo ide o zlú interpretáciu faktov, experimentov alebo dokumentov.

Verím, že nepochopenie rias súvisí so snahou použiť analógiu znalostí z pestovania hydropónnych alebo suchozemských rastlín. Riasy neexistujú mimo vody, takže tieto dve oblasti na nich nemusia brať ohľad. Rastliny sú dostatočne prispôsobiteľné, ohľadom ich spotreby, bez ohľadu na to, ktorú metódu hnojenia si zvolíte, budú viac alebo menej v poriadku. Avšak, môžu sa objaviť riasy a zodpovedá za to zvyčajne zlá teória.

Napríklad, asi každý už čítal o pomere Ca:Mg 4:1. Je to pomer zo suchozemských štúdií. Pod vodou tento pomer spôsobuje viaceré problémy súvisiace s riasami. Pomer, ktorý funguje lepšie je zvyčajne presne opačný – 1:4. Problém je i draslík. Draslík je potrebný, žiadna diskusia, ale pod vodou viac nie je lepšie. Ak pridáte veľa draslíka, môže NO3 klesnúť na nulu a znova budete mať problémy.

Mojou základnou myšlienkou je nájsť pravidlá, ktoré platia pod hladinou (a zvyčajne sú iné), čím sa všetky vedecké znalosti zo sveta mimo vodu stávajú bezcenné, problematické alebo minimálne je o nich nutné diskutovať. Ale, nie je tu nič, o čom nemôžem tvrdiť, že je to vedecky nespochybniteľné. Sám som testoval pravidlá, ktoré poznáte z iných metód, a niektoré z nich som potvrdil, a iné som zase vyvrátil. Niekedy som len rovnaké fakty inak interpretoval – aby fungovali lepšie. Ale nikdy som sa nepokúšal znásilniť fakty, keď konštatovanie nefungovalo. Konštatovanie, ktoré nefunguje musí byť zavrhnuté, pretože je zlou teóriou.

Metóda riadenej nerovnováhy

Tip

Keď je v akváriu rovnováha, rastlinám sa darí a nemáte riasy. Tento stav môžete dosiahnuť pomocou vhodnej metódy hnojenia.

Nanešťastie, potýkame sa s dynamickou rovnováhou, ktorú ovplyvňuje mnoho faktorov, a tieto sú viac neistotami ako istotami. V tomto zmysle si myslím, že najlepším spôsobom na pochopenie situácie je použiť analógiu: slepý muž, ktorý sa posúva vpred po chodníku pomocou svojej slepeckej palice. Ak je to prvý krát, čo kráča touto cestou, je len málo vecí, ktorými si môže byť istý. Slepý muž vie, že cestu má po svojej pravej strane a stenu po ľavej. V skutočnosti však nevie, aké vysoké sú budovy a dokonca sa to ani nepokúša zistiť. Z praktických dôvodov, tento muž môže napredovať naslepo skúšaním zeme pred sebou pomocou svojej palice dokiaľ nenájde stenu naľavo a od tohoto okamžiku môže začať kráčať a dosiahnuť svoj cieľ, a to napriek svojej slepote, pretože môže použiť stenu ako vodidlo.

V akváriu je celá sada dynamických premenných, ktoré nie sú známe, ale ako spomínaný slepec, je možné kráčať medzi stenou a cestou. Podľa môjho názoru, ale je to úplne voliteľné, tou bezpečnou silou je práve zelená plošná riasa. Samozrejme, cieľom „Metódy riadenej nerovnováhy” nie je mať v akváriu zelenú plošnú riadu, ale naopak, nastoliť dynamickú rovnováhu, v ktorej je možné predvídať do akej nerovnováhy ste sa dostali. Myšlienkou je generovať chemizmus vody, blízky vzniku zelenej plošnej riase, pretože jej náprava (odstránenie) je jednoduché a bezpečné pre zdravie i estetiku akvária.

Poznámka

A hoci táto myšlienka môže znieť trochu čudne, v skutočnosti všetky metódy hnojenia majú tendenciu dosiahnuť určitý chemizmus vody, ale nehovoria o tom. Napríklad EI, má tendenciu k „zelenej prachovej riase” (nerovnováha súvisiaca s nesprávnym pomerom Ca:Mg a príliš veľa PO4).

Avšak, čo keď nastane neočakávaná nerovnováha a premnožia sa iné riasy? Existuje viac možných odpovedí. Snaha o opätovné navodenie rovnováhy ako okamžitý cieľ nefunguje. Pridanie ďalšieho hnojiva väčšinou tiež nie, len niekedy. Podľa analógie slepého muža, je znova potrebné nájsť zelenú plošnú riadu, pretože keď ju dosiahnete, budete vedieť, že ste v rovnakej situácii ako pri hľadaní steny slepeckou palicou. Zloženie vody, kde sa darí zelenej plošnej riase je nevhodné pre iné druhy rias a zelená plošná riasa sa ľahko odstraňuje pridaním malého množstva PO4 (Postup PO4).

Tento metodologický prístup má viaceré výhody. Najprv, podobne ako slepec hľadajúci stenu, počet premenných vstupujúcich do hry je nekonečný, ale táto metóda ich výrazne obmedzuje, čo umožňuje s nimi ľahko pracovať.

Východiská

Metóda MCI používa rastliny ako katalyzátory skoro všetkých nerovnováh, ktoré v akváriu nastávajú. Pretože existuje tak veľa premenných, počnúc kvalitou vody, kombináciou rastlín, rýb, či osvetlenia, pokúsim sa štandardizovať niekoľko základných podmienok, bez splnenia ktorých je ťažké zachovať zdravé akvárium.

V tomto zmysle, táto metóda predpokladá svetlo minimálne 1 W/l, CO2 25 – 35 mg/l a dostatok rýchlo rastúcich rastlín (len s rastlinami rodu Echinodorus tento systém fungovať nebude) .

Svetlo

Keď odporúčam použiť pravidlo W/l začínam byť viac nepresný, ako jasný. Existujú iné spôsoby výpočtu svetla, lumen, kandela apod. Verím však, že „presnosť” osvetlenia je len ilúzia, do ktorej vstupuje príliš veľa premenných a problém je na pochopenie príliš zložitý. Kvôli tomu, odporúčam pravidlo W/l s istými korekciami kvôli vyššej presnosti, ale bez straty zrozumiteľnosti.

Vo všeobecnosti platí, že rastliny vyžadujú minimálne 0,5 W/l, ale toto číslo by ste mali brať ako číre minimum na prežitie a na rast rastlín s nízkymi nárokmi. Ale môj cieľ je trochu ambicióznejší, pretože chcem navodiť metabolizmus pracujúci na 100 %, preto odporúčam 1 W/l ako minimum. No spätná väzba za posledné dva roky ukázala, že mnoho ľudí úspešne používa tento systém so slabšie osvetleným akváriom (až do 0,1 W/l). Tak či tak,odporúčam zlepšiť osvetlenie.

Ako som spomenul, toto pravidlo má určité korekcie:

 1. Pravidlo W/l platí len pre akvária s výškou do 45 cm. Na určenie výšky akvária, merajte výšku skla akvária (hrubá výška) a nie čistú výšku (výšku vodného stĺpca). Žiarivkové trubice majú slabý prienik svetla cez vodu a ak neurobíte túto korekciu, môžete si mylne myslieť, že máte správe osvetlenie v hlbokom akváriu. V prípade hlbokých akvárií odporúčam použiť halogénové žiarovky (HQI).
 2. V prednej časti akvária použite jednostranné trubice (PLL), aby ste poskytli dostatok svetla rastlinám pri dne (ako Glossostigma elatinoides, Echinodorus tenellus, apod). Výhodou použitia jednostranných trubíc je, že dokážu poskytnúť dva a viac krát viac svetla na rovnakom priestore.
 3. Treťou korekciou je kvalita svetla. Zvyčajné odporúčanie znie použiť (zozadu dopredu) grolux, 842, 954. Trávnikové rastliny (glosso, HC, atď) vyžadujú kvantitu namiesto kvality, takže možno použiť 865 namiesto 954, alebo halogénové žiarovky.

Kvalita vody

Pôvodne popis metódy MCI túto kapitolu neobsahoval, ale spätná väzba od používateľov ukázala, že si zaslúži svoje vlastné miesto. Nikdy som nepodcenil jej dôležitosť, ale počítal som s enormnou rôznorodosťou chemického zloženia vody, ktorá sa vo svete vyskytuje a snažil som sa negeneralizovať. Spätná väzba mi umožnila identifikovať niektoré špecifické problémy, ktoré tu v krátkosti popíšem.

 1. Jeden z najčastejších problémov súvisí s prerybnením. Nadbytok rýb alebo bezstavovcov môže vyprodukovať dostatok amoniaku na tvorbu zelenej plošnej riasy. V takom prípade môžu byť testy klamlivé, pretože zmerajú len amoniak, ktorý riasy nespotrebovali.

  Základom je redukcia osádky akvária. Niekedy môže pomôcť dlhodobé zlepšenie biologickej filtrácie. Najlepšou voľbou je použitie zeolitu, ktorý je zvyčajne predávaný ako komerčný odstraňovač amoniaku do filtra. Existujú aj iné výrobky s rovnakým účinkom.

 2. Zo spätnej väzby i z vlastnej skúsenosti z Anapolisu, som zistil, že najviac amoniaku sa do akvária dostáva z vodovodnej vody. Otestovať vodovodnú vodu pred jej každou výmenou je vhodné najmä v prípade „mladých” akvárií a nádrží bez dostatku rastlín.

 3. Existuje niekoľko miest, kde je vodovodná voda tvrdá a obsahuje prirodzenú nerovnováhu vo vzťahu k uhličitanu vápnika. V takom prípade sa budete potýkať s dvomi problémami. Vysoká alkalita bráni rozpúšťaniu CO2 a príliš veľa vápnika poskytuje živnú pôdu najmä pre červené riasy.

  • Zvyčajným riešením je pri výmene vody použiť 50 % vody z RO alebo destilovanej vody a 50 % vodovodnej vody.
 4. Problémom je i znečistenie (živorného prostredia, pozn, prekladateľa) a nebude sa to lepšiť. Mnohé miesta majú problém s úrovňou NO3 vo vodovodnej vode nad 45 mg/l, pričom dobrá voda by nemala mať viac ako 10 mg/l. Ak sa vás to týka, máte viac možností:

  • použite vodu z RO,
  • použite dažďovú vodu a zmiešajte ju s vodovodnou,
  • ak máte dosť miesta, urobte si rezervoár s emerzným porastom.

  Základom MCI je použitie KNO3, ale v takomto prípade ho použiť nemožno. Ako náhrada môže poslúžiť K2SO4, prípadne uhličitan draselný (K2CO3) alebo hydrogenuhličitan draselný (KHCO3).

  Ale musíte zabudnúť na zvyčajné odporúčania o pridanom množstve. Ak je stabilné pridávanie len KNO3, potom treba toto pragmatické pravidlo dodržať. Pomer N:P:K v KNO3 je 1:0:0,5, takže ak máte 40 mg/l NO3, je treba pridať polovicu tohoto množstva draslíka, to znamená 20 mg/l.

 5. Vodovodná voda môže obsahovať aj nadbytok PO4. Tento nadbytok môže byť dôsledkom filtrovania vody a pridávania polyfosfátov na ochranu filtrov, napr. ak je voda získavaná z morskej alebo zo zdroja, ktorý obsahuje nejaký typ znečistenia, napríklad arzenik.

  • V takom prípade je najlepšie použiť vodu z RO.

  Hoci je takáto voda komplikáciou, môžete vhodne zvoliť rastliny, ktoré pomôžu so stabilitou akvária. Ak máte trávnik z Marsilea crenata a vodovodná voda obsahuje 3 mg/l PO4, pravdepodobne budete mať dostatok PO4 na jej kŕmenie. Ak i tak máte zelenú plošnú riadu, stačí pridať trochu dodatočného PO4 (vysvetlím neskôr). Sám mám akvárium s takýmto trávnikom a tieto rastlinky spotrebujú 4 – 5 mg/l PO4 týždenne. Dobrou voľnou sú aj Anubias, Microsorum a Cryptocoryne.

 6. Niekedy je voda naozaj zložitá a môže obsahovať nerovnováhu vzhľadom k vápniku aj k PO4. V takom prípade sa problémom stáva zelená prachová riasa a teória EI ohľadom nej zlyháva. neskôr vysvetlím, ako sa vysporiadať aj s týmto problémom.

 7. Niekedy má vodovodná voda príliš veľa síry. V takom prípade, ak pridáte K2SO4, budete mať problém s určitou riasou.

  • použitie 50 % vody z RO a pridávanie len KNO3 namiesto K2SO4 môže tento problém vyriešiť.
 8. Niekedy v minulosti som čítal, že v NY Times o tom, že vodovodná voda (v USA) môže obsahovať viac ako 60 000 rôznych chemických znečistení a právne predpisy riešia len tie najčastejšie sa vyskytujúce, ako je nadbytok NO3. Takže filter RO je dobrou investíciou, a to nie len kvôli rybám ale i kvôli rastlinám.

CO2

Nie je potrebné vysvetľovať aké dôležité je CO2, takže sa zameriam len na problematické témy. Existujú tabuľky na určovanie hodnoty CO2 vo vode pomocou pH a alkality. Metóda PPS ich odporúča, ale to je chyba. Presnosť je taká nízka, že tillmanova tabuľka je nepoužiteľná. Podľa mojej skúsenosti sú tieto tabuľky dobré len na to, aby mohol začiatočník lepšie pochopiť, že nemá dostatok CO2 len keď je nedostatok výrazný. V skutočnosti je základným problémom takejto tabuľky, že si môžete myslieť, že máte dostatok CO2, hoci ho nemáte. Dlhodobý indikátor (drop checker) má rovnaký problém.

Elektronické zariadenia nie sú mágiou, ale ak ich zle skalibrujete, i tak budete mať málo CO2. Zariadenia ako Milwaukee používajú na zastavenie dodávania CO2 hodnotu pH. Najbežnejším spôsobom na ich kalibráciu je použitie tabuliek pH/KH, a to je chyba. Ja používam laboratórny (nie štandardné akvaristické značky) test CO2 a porovnal som ho s tabuľkami a správaním sa krevetiek. Podľa tillmanovej tabuľky malo moje akvárium 90 mg/l CO2, ale ryby a krevetky boli v poriadku a test CO2 nameral 25 mg/l.

Myslím si, že najlepším bioindikátorom sú krevetky. Navrhujem krevetky, pretože krevetky sú oveľa citlivejšie ako ryby. Pri skutočnom obsahu 40 mg/l CO2 sa začínajú správať čudne: pokúšajú sa uniknúť. Takže odporúčam obetovať jedno ráno sledovaním akvária a každých 30 min mierne pridať CO2 kým sa krevetky nenaštvú. Potom zapnite vzduchovacie čerpadlo, a nastavte CO2 na hodnotu z predošlých 30 min. Toto je skutočná hranica CO2, ktorú vaše rastliny dokážu spotrebovať, bez ohrozenia vašich rýb alebo krevetiek.

Varovanie

Ak máte akvárium s krevetkami, potom odporúčam (po dosiahnutí hranice) nastaviť svoj systém CO2 na hodnotu spred 90 min a zvyšok môžete kompenzovať pomocou Excel.

Napríklad, ak pridávate 1 bublinku/s, po 30 min to zvýšte na 2 bublinky/s atď. Keď pridávate 4 bublinky/s, začnú sa krevetky správať divne. Potom prevzdušnite vodu a nastavte CO2 opäť na 3 bublinky/s. Ak používate zariadenie typu Milwakee, môžete nastaviť pH mierne vyššie.

Tip

No i tu môžete mať falošné výsledky. Ak chováte diskusy a tieto majú parazity v žiabrách, budú plávať pri hladine aj pri nízkych hodnotách CO2. Poškodenie žiaber, ktoré spôsobujú parazity je trvalé, ale je možné zastaviť jeho zhoršovanie.

Niekoľko tipov od používateľov:

 • distribúcia CO2 je rovnako dôležitá, ako jeho rozpúšťanie vo vode

 • sklenený difúzor CO2 vyžaduje na distribúciu mikro bubliniek malé čerpadlo

 • CO2 má prechádzať telom čerpadla, nie jeho výstupom

 • sklenený difúzor CO2 zvyčajne funguje lepšie v malých akváriách

 • ak je vaše nano príliš malé na použitie aj najmenšieho čerpadla, môžete jeho prietok znížiť malou úpravou:

 • v stredných a veľkých nádržiach by ste mali použiť takýto systém, napojený na čerpadlo 2 000 l/hod:

Výmena vody

Vymieňajte 50 % vody každý týždeň. Výrazne to v prevencii rias pomáha.

Prístup hnojenia MCI

MCI je metóda hnojenie a ovládania rias. Hoci sa pôvodne narodila ako metóda riadenia rias, čoskoro bol zrejmý aj jej potenciál v hnojení. Ostatné metódy hnojenia sa jednoducho tvária, že riasy neexistujú a za ich vznik nenesú žiadnu zodpovednosť. Verím, že riasy a hnojenie sú dve tváre jednej mince. Riasy ponúkajú spätnú väzbu o tom, čo robíte. Ak je niečo zle, riasy sa premnožia. Bez ohľadu na to, ktorú metódu hnojenia používate, časom (po získaní skúseností) si vyviniete svoju vlastnú metódu, hoci sa o to možno ani nesnažíte. No niekedy sa pravidelne objavujú problémy, ktoré neviete vyriešiť, to je práve spätná väzba, ktorej musíte načúvať. Niekedy ste problémom vy, niekedy je problém v tom, že používate zlú teóriu. Zlou teóriou myslím postupy, ktoré nefungujú a preto majú byť zavrhnuté, namiesto objavovania pseudo-vedeckých vysvetlení prečo stále nefungujú. Najlepším príkladom tohoto nefungovania je zelená prachová riasa. Napriek tomu, že existuje veľmi milé vysvetlenie o životnom cykle tejto riasy, odporúčané riešenie (počkať) je – ako to povedať? – dôkazom, že autor netuší ako si poradiť. Ale toto nie je tá správna kapitola na vysvetľovanie detailov a teraz sa radšej budem venovať hnojeniu.

Základy

 • Mikro prvky a železo – ak ich pridáte tri krát viac, ako vaše rastliny dokážu prijať, budete mať problémy s červenými riasami, samozrejme, ak vaša nádrž spĺňa požiadavky popísané skôr.
 • Chlorid vápenatý (CaCl2) – dokonca aj malá dávka dokáže spáliť listy Microsorum, preto jeho používanie neodporúčam.
 • Dusičnan draselný (KNO3) – je základom MCI, nie však len pomocou KNO3, to je len začiatok. Dávka, ktorú odporúčam ako začiatok začiatočníkom, je 0,5 gramu na každých 100 litrov (25 gal) týždenne. Cieľom je nájsť reálnu potrebu svojej nádrže, to možno dosiahnuť použitím „Všeobecného postupu KNO3”. Tento postup pozostáva z každodenného hnojenia, až kým sa neobjaví zelená plošná riasa. V túto chvíľu je celkovo pridané množstvo KNO3 týždennou spotrebou KNO3 rastlinami a toto množstvo KNO3 budete ďalej používať na dosiahnutie chemizmu vody, ktorý je blízky zelenej plošnej riase.
 • Fosfor – na začiatku jeho používanie neodporúčam. Ale hnojenie fosforom je súčasťou postupu PO4 s dávkou 0,05 gramu na 100 litrov (25 gal).
 • Dávkovanie – elektronická váha je relatívne lacná, preto nevidím žiadny dôvod na to, aby ste si ju nekúpili.

Predbežné vysvetlenie

Hoci hovorím o týždennom dávkovaní, musíte ho pridávať denne. Ak z nejakého dôvodu nemôžete, rozdeľte ho aspoň na tri dávky. Ak to neupresním inak, vždy mám na mysli týždennú dávku.

Na pridávanie železa a PO4 použite Fertilator!!! Neberte ohľad na žiadne odporúčané dávkovania výrobcu. Ak používate halogénové žiarovky (HQI), bude týždenná spotreba KNO3 4 krát vyššia. Ak máte veľa rastlín, tak štartovacia dávka musí byť 2 gramy na každých 100 litrov (25 gal).

Ďalšie hnojenie

KNO3 a PO4

Všeobecný postup KNO3 bude základným nástrojom na ovládanie rias. Budete ho používať na nájdenie skutočnej týždennej spotreby NO3 svojho akvária.

Všeobecný postup KNO3

 1. Prvý deň výmena 50 % vody.
 2. Hnojenie kompletne zastaviť.
 3. Pridávať denne 0,5 gramu KNO3 na každých 100 litrov (25 gal), až kým sa neobjaví zelená plošná riasa.
 4. Po objavení sa zelenej plošnej riasy alebo na siedmy deň, výmena 50 % vody.
 5. Ak sa neobjaví zelená zelená plošná riasa v prvom týždni, po výmene vody pridávať dvojnásobné množstvo KNO3 počas ďalšieho týždňa.

Z pohľadu hnojenia funguje tento postup takto:

Pridávate KNO3 každý deň, predpokladajme, že zelená plošná riasa sa objaví na tretí deň, v 100l (25 gal) nádrži. Potom týždennou dávkou KNO3 sú 3 gramy, rozdelené na celý týždeň. Ak je vaše akvárium skutočne zdravé, zostávajúce množstvo KNO3 vo vode je skutočne nízke. Ak NO3 stúpne, znamená to, že máte problémy súvisiace s CO2, KH, nedostatkom svetla, prerybnením, zlou kvalitou vodovodnej vody apod. V takom prípade musíte znova skontrolovať požiadavky.

A prečo obmedzujem PO4? Zdravé akvárium má bežne tendenciu k nedostatku NO3 a k prebytku PO4, preto odporúčam načúvať vlastnému akváriu a pridávať PO4 len vtedy, ak ho naozaj potrebujete. Zelená plošná riasa a zakrpatené listy sú príznakmi skutočného nedostatku PO4. Z iného uhla pohľadu, je známe, že Microsorum, Anubias a Marsilea crenata spotrebovávajú veľa PO4, a v takom prípade je jeho pridávanie potrebné.

Poznámka

Rád by som to vysvetlil. Ak pridáte viac, to neznamená, že rastliny ho viac spotrebujú. Ak ho pridáte príliš veľa, len priznáte, že netušíte koľko ho potrebujete. Ja hľadám efektívnosť.

Viem, asi si myslíte, že mám limitované zdroje, ale ja verím, že tento hydroponický koncept nemožno v podvodných podmienkach použiť bez akéhokoľvek prispôsobenia. Dôvod je jednoduchý, pod vodou sa totiž nepotýkate len s rastom rastlín, ale je potrebné pamätať aj na riasy. Preto myšlienka za MCI nie je nič obmedzovať, ale hľadať efektívnosť. Svoje živobytie som si urobil z pestovania podvodných akváriových rastlín a dosiahol som výborný rast bez akýchkoľvek rias. Riasy by pre mňa jednoducho znamenali bankrot.

V skutočnosti obmedzujem zdroje, len nie PO4, ja obmedzujem draslík. Nechcem aby mi KNO3 kleslo na nulu, a ak pridám príliš veľa draslíka, ľahko tento anti cieľ dosiahnem. Hlavná myšlienka je, že existujú rastliny so zvýšenou spotrebou. Na základe tohoto poňatia predpokladám, že len niektoré rastliny spotrebovávajú veľa konkrétnych makro prvkov a tieto rastliny budú určovať hnojenie.

Ak potrebujete pridať PO4, pretože máte rastliny, ktoré ho spotrebovávajú, môžu nastať dve situácie:

 1. Nedostatok PO4 nemusí byť evidentný, napríklad nevidno zelenú plošnú riasu. Táto situácia nastáva, ak máte rastliny so zvýšenou spotrebou, ale nie je ich tak veľa, aby významne zmenili chemizmus vody. V takom prípade môžete pridať trochu|PO4| na listy pomocou injekčnej striekačky bez ihly. Dávka môže byť nevýznamná v mg/l, ale dostatočná a ak ju zmeriate potrebou rastlín, tak môže byť viac ako dosť.
 2. Druhá situácia je, keď sa objaví zelená plošná riasa po zastavení pridávania PO4. V takomto prípade musíte použiť postup PO4, aby ste našli reálnu spotrebu tohoto makro prvku.

Postup PO4

(Prístup ovládania rias: proti zelenej plošnej riase, Prístup hnojenia: hľadanie spotreby PO4):

 1. Prvý deň výmena 50 % vody.
 2. Zachovať pridávanie KNO3.
 3. Denne čistiť sklá od plošnej riasy.
 4. Denne pridávať 0,05 gramu PO4 na každých 100 litrov (25 gal), kým sa neprestane objavovať zelená plošná riasa.
 5. Po dosiahnutí tohoto cieľa, alebo na siedmy deň, výmena 50 % vody.
 6. Ak sa zelená plošná riasa neprestane objavovať počas prvého týždňa, po výmene vody zdvojnásobiť množstvo pridávaného PO4 počas druhého týždňa, atď.

Po dosiahnutí bodu, kedy zelená plošná riasa zastaví svoj rast, použite toto množstvo PO4 ako týždennú dávku PO4. Ak by nájdenie tohoto bodu trvalo tri týždne, použite na určenie týždennej dávky len množstvo PO4 pridané posledný týždeň, nie za celé tri týždne.

Vápnik a horčík

Pomer 4:1 nemožno pre Ca:Mg pod vodou úspešne použiť. Ak je vo vode príliš veľa PO4 a máte nerovnováhu v pomere Ca:Mg, budete mať zelenú prachovú riasu. Podľa mojich skúseností, ak pridávate tieto makro prvky, pomer musí byť presne opačný, teda Ca:Mg v pomere 1:4. Okamžitý dôsledok tohoto pomeru je, že nemusíte pridávať príliš veľa vápnika, pretože horčíka nemožno pridať vo veľkom množstve. Aké množstvo Ca:Mg je potrebné možno zistiť rovnakým spôsobom, aký odporúčam pre NO3 a PO4. Avšak, ak ste začiatočník, odporúčam aby ste ešte chvíľu počkali.

Postup Mg

 1. Prvý deň výmena 50 % vody.
 2. Zastaviť hnojenie úplne.
 3. Denne pridať 0,3 mg/l Mg, až kým sa neobjaví riasa Rodophyta sp. 3.
 4. Potom použiť špecifický postup pre túto riasu, ktorý je uvedený v kapitole o ovládaní rias.

Pomocou týchto prostých krokov zistíte, koľko horčíka potrebujte. Potom jednoducho stačí pridať 25 % tohoto množstva vápnika.

Tip

Nie je nutné dosiahnuť túto riasu. Výborným bioindikátorom je aj Rotalla wallichi, ktorá pri nadbytku horčíka mäkne (melts).

Rotalla macrandra je rastlina so zvýšenou spotrebou vápnika, takže v akváriu môže zmeniť spotrebu vápnika. To isté možno povedať aj o Ammania gracilis, ktorá ak sčernie, prejavuje tým nedostatok vápnika. Pomer Ca:Mg, ktorý odporúčam je zovšeobecnením. Rastliny s vyššou spotrebou vždy menia tento typ pravidiel, ale pomocou spomenutých krokov a rias ako bioindikátora, obdobne ako spomínaný slepec so svojou palicou, môžete vo svojom akváriu nájsť rovnováhu.

Nerád používam chlorid sodný, pretože dokáže spáliť listy Microsorum. Zvyčajne výmenou vody pridáte dostatok vápnika. Inou možnosťou, ak máte mäkkú vodu s nízkym KH, je možné použiť vo filtri aragonit. Musí to stačiť pre rastliny so štandardnými požiadavkami.

Ak nastane nerovnováha vo vzťahu k vápniku, spoznáte to jednoducho, pretože sa vám bude množiť riasa Rodophyta sp.2 (pozrite sa na obrázok v kapitole o ovládaní rias) alebo, ak máte zároveň aj nerovnováhu vo vzťahu k PO4, budete mať problém so zelenou prachovou riasou.

Draslík

Jednou zo špeciálnych vlastností MCI je, že neodporúča používať síran draselný (K2SO4). Tu sú dôvody.

Prvým dôvodom je, že ak pridáte tento makro prvok, dôjde k spotrebovaniu NO3 a keď dosiahne hodnotu nula, začnete mať problémy s riasami. Hlavný cieľ, ktorý mám na mysli, je vyhnúť sa tejto situácii. Celou myšlienkou za MCI je docieliť stabilný chemizmus vody, o ktorom je známe, že je blízko výskytu zelenej plošnej riasy. Ak pridáte draslík, táto stabilita zmizne.

Na druhej strane, je lepšie nepridávať síru, ak sa tomu možno vyhnúť. Oxidačné baktérie môžu potom produkovať kyselinu sírovú. Samozrejme, ak pridáte veľa železa, zmení sa pomer redoxu a problém je neutralizovaný, ale oveľa jednoduchšie jednoducho obmedziť pridávanie síry. Ak máte tvrdú vodu, pravdepodobne už máte vo vode viac ako dosť síry a jej ďalšie pridávanie hnojením môže spôsobiť hnedú vlasovitú riasu (viď kapitolu o ovládaní rias).

Draslík je potrebný, bezpochyby. Ale podľa mojich skúseností, tá trocha, ktorá je pridaná spolu s KNO3 je viac ako dosť. Ak sa mýlim, tak potom Microsorum pteropus sčernie.

Hygrophila polisperma je rastlina, ktorá má zvýšené nároky na draslík. Čítal som, že môže poslúžiť ako bioindikátor nedostatku draslíka. Je to chyba, spotreba draslíka sa pri pestovaní tejto rastliny v akváriu síce stáva masívna, ale túto rastlinu môžete vložiť do vody len so síranom draselným (K2SO4) a bude krásne rásť.

Vápnik, draslík a uhličitany sodíka

Existuje ťažko riešiteľný problém pridávania uhličitanov do vody rastlinných akvárií. Je ním takmer jednoznačné tvrdenie, že pridávaním uhličitanu alebo hydrogénuhličitanu vápnika, pridáte aj draslík. Avšak, musíte brať do úvahy celkové množstvo draslíka pridaného do vody. Ak pridáte dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4), dusičnany a uhličitany alebo hydrogénuhličitany, ľahko môžete pridávať až okolo 50 mg/l draslíka. Ak okrem toho pridáte ešte aj síran draselný (K2SO4), potom je jednoducho množstvo draslíka príliš vysoké. Samotný draslík nie je problémom (na rozdiel od železa,ktoré sa pri vysokých dávkach stáva jedovatým), ale môže spôsobiť pokles NO3 až k nule a to už problémom byť môže. Ak nechcete pridávať tak veľa draslíka, riešením je kombinovať vápnik, sodík uhličitan/hydrogenuhličitan draselný, aby ste ich všetky zachovali v prijateľnom pomere.

Ako som už vysvetlil v kapitole o vápniku a horčíku, je potrebné byť opatrný pri pridávaní vápnika, ak nechcete mať problémy s červenou riasou alebo zelenou prachovou riasou. Na druhej strane, diskusy a apistogrammy sú na vápnik citlivé.

Existujú mäkké vody a akvaristi už desaťročia s týmto problémom úspešne bojujú pomocou aragonitu, aby predišli vyčerpaniu buffera. Aragonit, koralový piesok, je jemnejší ako štandardný uhličitan vápenatý, ktorý možno kúpiť. Jeho výhodou je, že nefarbí vodu na bielo, pretože sa vo vode veľmi zle rozpúšťa. CO2 ho bude pomaly rozpúšťať, len keď ho bude treba a nie viac. Vo filtri stačí úplne malé množstvo aragonitu.

Železo

Metóda MCI funguje s len 0,1 mg/l železa za týždeň. Metódy PPS a EI používajú vyššie hodnoty železa. Železo znižuje oxidačno redukčný potenciál (redox), čo môže byť užitočné, ak máte vo svojej vode príliš veľa síry alebo ak je voda znečistená. Na druhej strane, ak máte vysoké úrovne PO4 a aj železa, výsledkom bude fosforečnan železitý (FePO4). Viedlo sa mnoho debát o tom, či ho rastliny dokážu prijímať alebo nie, na tom ale nezáleží. Skutočnú spotrebu železa rastlinami môžete zistiť, ak pridáte 0,025 g denne až kým sa neobjaví riasa. No ja verím, že to nie je potrebné, ale samozrejme, môžete to urobiť. Riasu, ktorá sa premnoží kvôli železu, možno odstrániť pomocou všeobecného postupu KNO3, ale na jej elimináciu budete potrebovať Glute.

Myslím si, že najlepšie je pridávať PO4 a železo obdeň. Podľa mojich skúseností, 0,1 mg/l železa je dosť. Tak, či onak, rastliny vám prezradia, keď ho budú naozaj potrebovať viac.

Viem, že v skutočnosti môžete mať vo svojom akváriu vyššie hodnoty železa a i tak sa neobjavia riasy, ale viem aj to, že je to menej stabilné, a to nie je nutné. Rastliny nezačnú hladovať, ak pridáte železo efektívnejším spôsobom.

Ale všetko to je o zameraní, nemiešajte metódy. Môžete pridať menej železa len ak pridáte menej PO4. Ako som už vysvetlil, všetko je o nerovnováhe, nie o nedostatku alebo nadbytku.

Prístup k ovládaniu rias

V tejto kapitole popíšem postupy (kroky), ktoré s úspechom používam na dosiahnutie nerovnováhy pri hľadaní zelená plošná riasa (ako prvý krok) a následné hľadanie rovnováhy úplne bez rias.

Zelené riasy

Zelená voda

(Green water)

Zelená voda

Nie je celkom jasné, prečo sa táto riasa premnoží. Moje osobné skúsenosti vravia, že sa vždy rozšíri, keď sú vysoké úrovne KNO3 aj PO4. Avšak, vyzerá to, že to nie je jediná situácia, ktorá spôsobuj jej rozšírenie. Zelená voda je pomerne bežná aj v nových akváriách, tak možno špekulovať, že aj dusitany sú potravou tejto riasy.

Výmeny vody nič neriešia, zvyčajne veci ešte zhoršia. Na predchádzanie zelenej vody je najlepšie zakladať nové akvárium s veľkým počtom rýchlo rastúcich rastlín, a nemusia to celkom nutne byť tie, ktoré chcete nakoniec v akváriu mať. Dočasne môžete tento problém vyriešiť pomocou dávkovania Tetra Baktozym.

Najlepšou voľbou je použiť UV filter. Vymeňte 50 % vody pred nasadením UV filtra a na siedmy deň. Úplne vynechajte hnojenie.

Zelená vláknitá riasa

(Green string algae)

Táto riasa súvisí s amoniakom. Prosím, prečítajte si o tom v kapitole o kvalite vody, aby ste určili prečo máte vo vode veľa amoniaku.

Postup

 1. Prvý deň výmena 50 % vody. Skontrolujte, že vodovodná voda neobsahuje amoniak.
 2. Neznižovať osvetlenie.
 3. Skontrolovať hladinu CO2, nepredpokladať, že je OK.
 4. Pridať priamo na riasu, pomocou striekačky bez ihly, 10 ml/100 litrov (25 gal) peroxidu vodíka. Vhodnou voľbou je Gluta/Excel, ale tieto produkty riešia len dôsledok.
 5. Zastaviť úplne hnojenie.
 6. Denne pridať 0,5 g KNO3 na každých 100 litrov (25 gal).
 7. Na siedmy deň výmena 50 % vody.

Tip

Ak máte dostatok krevetiek, dokážu túto riasu jednoducho zlikvidovať, ale nedokážu vyriešiť nerovnováhu, ktorá ju spôsobuje. Jedna krevetka na liter vody dokáže vyčistiť nádrž za dva dni. Je to jednoduché riešenie, ak ich už máte alebo ak sú lacné. Tam kde žijem stojí sáčok s 200 krevetkami 2 $, slúžia ako živá potrava.

Krátka zelená riasa sp.

(Sp. Short green algae)

Krátka zelená riasa sp.

Mal som túto riasu v období keď som predal svoju starú nádrž a získal novú. V akváriu bolo veľa Echinodorus a len málo rýchlo rastúcich rastlín. Akonáhle nový filter pracoval asi týždeň a pridal som viac rastlín, táto riasa zmizla.

Zelená plošná riasa

(Green spot algae – GSA)

Zelená plošná riasa

Zelená plošná súvisí s nerovnováhou medzi PO4 a NO3. Najčastejšie chýba PO4.

Postup

 1. Prvý deň výmena 50 % vody.
 2. Zachovať pridávanie KNO3.
 3. Denne čistiť sklá od plošnej riasy.
 4. Denne pridávať 0,05 gram PO4 na každých 100 litrov (25 gal), až kým sa zelená plošná riasa prestane objavovať.
 5. Po dosiahnutí tohoto bodu alebo na siedmy deň výmena 50 % vody.
 6. Ak sa zelená plošná riasa neprestane objavovať po prvom týždni, po výmene vody zdvojnásobiť dávku PO4 v druhom týždni atď.

Cladophora

Cladophora

Táto riasa súvisí s nerovnováhou medzi svetlom a CO2. Musíte skontrolovať, či je dostatok CO2. Prečítajte si kapitolu o CO2 o tom, ako dosiahnuť maximálnu hladinu CO2 bez ohrozenia svojej fauny. Ak nemožno pridať viac CO2, je potrebné ubrať svetlo.

Na zabitie tejto riasy možno použiť Excel, 4-násobok odporúčanej dávky. Ak máte nádrž s krevetkami a nechcete riskovať pridávaním CO2, môžete nedostatok CO2 kompenzovať pridávaním Excel.

Varovanie

Riccia, Egeria densa a Hemianthus micrantemoides predávkovaním Excel dosť trpia.

Postup

 1. Skontrolujte hladinu CO2.
 2. Použite všeobecný postup KNO3.
 3. Pridajte 4-násobok odporúčanej dávky Excel.

Sinica

(Cianobacteria – BGA)

Sinica

Sinica súvisí s nerovnováhou medzi NO3 a PO4. Vždy znamená, že vo vode je príliš veľa PO4, môže a objaviť ak vo vode nie je NO3 Ak chováte diskusy, problémom bude pravdepodobne príliš veľa PO4. Ak má akvárium trávnik alebo Glossostigma elatinoides, problémom pravdepodobne bude chýbajúce NO3.

Sinice možno zabiť rovnakým spôsobom ako baktérie. Môžete denne injekčnou striekačkou bez ihly pridať len na riasu 10 ml/100 l (25 gal) peroxidu vodíka. Erythromycin by ste mali použiť len ak máte veľa sinice.

Postup 1

Malé množstvo sinice, pravdepodobne spôsobené nedostatkom NO3. Toto zvyčajne nastáva, keď pestuje Glossostigma elatinoides alebo veľké množstvo rýchlo rastúcich rastlín:

 1. Použite všeobecný postup KNO3.
 2. Odsajte sinicu alebo použite peroxid vodíka.

Postup 2

 1. Použite všeobecný postup KNO3, ale pridajte dvojnásobné množstvo KNO3.
 2. Zatemnite nádrž na tri dni.
 3. Po troch dňoch, znova nasaďte všeobecný postup KNO3 so štandardným množstvom KNO3, kým sa neobjaví zelená plošná riasa.

Postup 3

 1. Použite všeobecný postup KNO3, ale s dvojnásobným množstvom KNO3.
 2. Zatemnite nádrž na tri dni.
 3. Denne pridajte 500 mg erythromycinu na každých 100 litrov (25 gal).
 4. Po troch dňoch, znova nasaďte všeobecný postup KNO3 so štandardným množstvom KNO3, kým sa neobjaví zelená plošná riasa.

Zelená prachová riasa

(Green dust algae GDA)

Zelená prachová riasa

Okolo tejto riasy panuje veľa zmätkov. Metóda EI odporúča prečkať životný cyklus riasy (3 týždne), avšak, môj priateľ čakal šesť mesiacov a obrázok je z jeho nádrže.

Testoval som jeho vodu a zistil som komplexnú nerovnováhu súvisiacu s:

 1. Ca:Mg – príliš veľa Ca a
 2. NO3:PO4 – príliš veľa PO4.

Tri dni potom, ako sme vyriešili tieto nerovnováhy, bol problém vyriešený.

Postup

 1. Použiť všeobecný postup KNO3 plus:
 2. Denne vyčistiť sklá až kým zelená prachová riasa celkom nevymizne.
 3. V budúcnosti zaistiť pomer Ca:Mg na úrovni 1:4.
 4. Ak pridávate PO4, prečítajte si kapitolu o PO4.
 5. Prečítajte si kapitolu a nadbytku PO4 a vápnika vo vodovodnej vode.

Rodophyta

Rodophyta sp. 1

Rodophyta sp. 1

Táto riasa súvisí s nadbytkom železa.

Postup

 1. Použiť všeobecný postup KNO3 plus:
 2. Denne pridať pomocou striekačky bez ihly len na riasu 10 ml/100 l (25 gal) peroxidu vodíka. Možno použiť aj Excel, 4-násobok odporúčanej dávky.
 3. V budúcnosti, znížiť dávku železa na 1/3 toho čo používate.

Rodophyta sp. 2

Rodophyta sp. 2

Táto riasa súvisí s komplexnou nerovnováhou, kedy je vo vode veľa vápnika v pomere k horčíku a tiež veľa železa.

 1. Použiť všeobecný postup KNO3 plus:
 2. Denne pridať pomocou striekačky bez ihly len na riasu 10 ml/100 litrov (25 gal) peroxidu vodíka. Možno použiť aj Excel, 4-násobok odporúčanej dávky.
 3. V budúcnosti, znížiť dávku železa na 1/3 toho čo používate.
 4. V budúcnosti, zmeniť pomer Ca:Mg. Prosím, prečítajte si kapitolu o hnojení vápnikom a horčíkom.

Rodophyta sp. 3

Rodophyta sp. 3

Táto riasa súvisí s nerovnováhou medzi Ca:Mg – príliš veľa horčíka. Ak máte vo svojej nádrži mramor, odstráňte ho!

Postup

 1. Použite všeobecný postup KNO3 plus:
 2. V budúcnosti znížte množstvo pridávaného horčíka.

Rodophyta sp. 4

Rodophyta sp. 4

Neviem celkom presne čo spôsobuje premnoženie tejto riasy. U mňa sa objavila, keď som príliš preriedil rastliny alebo keď som do filtra pridal príliš veľa aragonitu.

 1. Použite všeobecný postup KNO3 na zastavenie množenia.
 2. Veľmi pomáha výmena vody.
 3. Riasa dokazuje existenciu H3O.
 4. Krevetky pomôžu, len ak ich je naozaj veľa.
 5. Na zničenie je potrebný Excel.

Rodophyta sp. 5

Rodophyta sp. 5

Táto riasa súvisí s nerovnováhou medzi NO3:PO4 – nadbytok PO4 a nedostatok CO2.

 1. Použiť všeobecný postup KNO3 plus:
 2. Skontrolovať KH, prípadne ho znížiť pomocou vody z RO.
 3. Skontrolovať CO2. Prečítajte si kapitolu o CO2.
 4. Zastaviť pridávanie PO4. Prečítajte si kapitolu a hnojení PO4.

Ruducha

(Rodophyta lemanea BBA)

Ruducha

Táto riasa súvisí s nedostatkom CO2 a vápnika. Niekedy je príčinou vysoké KH.

 1. Použiť všeobecný postup KNO3 plus:
 2. Skontrolovať KH, prípadne ho znížiť pomocou vody z RO.
 3. Skontrolovať CO2. Prečítajte si kapitolu o CO2.

Hnedá riasa

Pridajte svetlo!!! Nemárnite čas kremičitanmi.

Hnedá vlasová riasa

(Brown hair algae)

Hnedá vlasová riasa

Táto riasa súvisí s nadbytkom síry. Zvyčajne sa objaví, keď vaša vodovodná voda obsahuje príliš veľa síry.

 1. Použiť všeobecný postup KNO3 plus:
 2. Pokúste sa získať analýzy vody od vodárenskej spoločnosti.
 3. Zredukujte alebo prestaňte pridávať sírany (draselný, horečnatý, apod)

Rôzne druhy rias naraz

Musíte si zvoliť tú najhoršiu a začať pracovať s ňou. Tou najhoršou je Vždy sinica, pretože zabíja rastliny. Ak sa vám podarí nastoliť zelenú plošnú riadu, toto zloženie vody vám pomôže začať hľadať dlhodobú rovnováhu.


Dúfam, že vám táto práca pomôže. Som akvarista už 28 rokov. Keď som začal používať najpopulárnejšie metódy hnojenia a stále som mal problémy bez jasného riešenia, začal som hľadať spôsob, ako sa tešiť zo svojho akvária bez rias. Táto práca je mojim výsledkom a výsledkom spätnej väzby stoviek ľudí, ktorí ma svojimi skúsenosťami za posledných päť rokov veľa naučili na www.drpez.net (mŕtvy odkaz).