Kategória: Linux všeobecne

Zmenené: 21. január 2012

Sieťové symboly pre Dia II

Už prešiel nejaký ten rok, čo som tu zverejnil svoje Sieťové symboly pre Dia. Keďže naďalej považujem Dia za mocný nástroj a používam ho na kreslenie mnohých diagramov, neprestal som si ani robiť vlastné symboly, pretože tie, obsiahnuté v Dia sa mi jednoducho nepáčia. Aké sú teda nové symboly mojej kolekcie?

Obsah článku

I naďalej využívam na tvorbu symbolov vektorový grafický editor Inkscape, z ktorého SVG generujem výsledné tvary pomocou transformácie svg2shape. K tomu som pridal ešte nejaké tie výsledné úpravy pomocou sed, pretože formát súboru tvaru nepodporuje všetky SVG vlastnosti. Pri vytváraní SCG zdrojov som si musel dať pozor aj na to, čo v Inkscape použijem, pretože farebné prechody alebo transformácie Dia tiež nezvládne.

Predstavenie

V novej verzii ostali nezmenené tvary počítačov, mraku a firewallu:

Ukážka počítačov

Oproti staršej verzii som zmenil tvary sieťových prvkov ako smerovač, prepínač, či rozbočovač. Pridal som i značky WiFi smerovača a prístupového bodu:

Sieťové prvky

Najväčších zmien sa však dočkali serverové symboly, kde som sa nechal inšpirovať ikonami OSA a vytvoril som symboly

Sieťové služby (servery)

Výsledok si môžete stiahnuť v zdrojovej podobe z môjho úložiska APT, kde je k dispozícii ako balík pre Debian, tak i kompletný zdrojový kód (SVG obrázky a transformácia).

Ukážka

Moje tvary obsahujú všetky funkcie Dia, teda majú hlavný prípojný bod, koncové prípojné body a pole pre textový popis. Príklad ukážky schémy siete, vytvorenej pomocou mojich tvarov:

Ukážková schéma siete

Ukážková schéma siete