Kategória: Linux všeobecne

Zmenené: 15. máj 2013

Poštový klient Thunderbird

Od môjho odchodu od KDE 4 som ako poštového klienta používal Claws Mail. Nič proti, je to klient s obrovskými možnosťami, alei s viacerými problémami. Najväčším problémom boli pre mňa problémy s tlačou, ktoré autori neustále zvádzali na systém tlače. Tak som sa rozhodol požívať Thunderbird.

Tip

Ak očakávate návod na používanie poštového klienta Thunderbird, tak tu nie ste správne.

Používanie Thunderbirdu so sebou prinieslo jednu výhodu môžem ho pohodlne používať aj v práci vo Windows, okrem toho v ňom bez problémov funguje kalendár i čítačka RSS (tie fungovali aj v Claws Mail, ale). S tlačením emailov už problém nemám, ale mám klasický problém(y) spôsobené prechodom na nový softvér všetko (teda skoro) je inak. A tak som sa rozhodol svoje poznatky zhromažďovať tu, nech sú pekne pohromade.

Samotné používanie, či základné nastavovanie tu popisovať nebudem, pretože ho považujem za natoľko intuitívne, že s tým nie je žiadny problém (zvláda to dokonca aj moja šéfka, ktorá teda rozhodne odborníkom na počítače nie je). Zato sa tu sústredím na rôzne drobnosti, ktoré bežnému smrteľníkovi ani chýbať nebudú.

Rozšírenia

Nanešťastie, bez rozšírení je Thunderbird len slabo použiteľný, hoci viem, že svoju úlohu splní dobre, a teda čítať a písať emaily sa v ňom dá, lenže Claws Mail ma naučil viac. Rozšírenia Thunderbirdu sú krásnou ukážkou rozšíriteľnosti slobodného softvéru. Lenže jednak ich je tak veľa, že je problém nájsť tie správne. No a keď si nájdem to správne, aby som sa triasol pri každej aktualizácii Thunderbirdu, či v nej bude to ktoré rozšírenie fungovať. Preto poskytujem svoju zbierku rozšírení, aj s krátkym popisom.

Vyskúšané a používané

Momentálne používam tieto rozšírenia:

Písanie emailov

 • AddressBookTab

  Poskytuje tlačidlo, ktoré otvára Adresár v záložke Thunderbirdu a nie v samostatnom okne.

 • Auto Compress File

  Poskytuje možnosti automatickej komprimácie príloh.

 • Clean Subject

  Čistí predmet novej správy, či odpovedí, od viacnásobných výskytov predpôn a prípon v predmete, napr. Re: Re-2: a podobne.

 • Dictionary Switcher

  V stavovom riadku okna písania správy zobrazuje aktuálne zvolený jazyk kontroly preklepov a umožňuje jeho rýchlu zmenu.

 • Enigmail

  Šifrovanie a podpisovanie správ prostredníctvom OpenPGP.

 • Quicktext

  Poskytuje niečo na spôsob šablón, ale prístupných na vloženie priamo z okna písania emailu, vrátane použitia premenných ako napr. [[TO=firstname]].

 • Hyperactive Automaticky kontrole dostupnosť hypertextových odkazov v tele správy pri odoslaní

Rozhranie Thunderbirdu

 • CuteButtons - Crystal SVG

  Farebné ikony výtazne zrýchľujú orientáciu v menu, toto rozšírenie ich pridáva.

 • Extra Folder Columns

  Priamo v strome zložiek zobrazuje počet neprečítaných správ v zložke (plus celkový počet a veľkosť).

 • FireTray

  Linuxové rozšírenie na skrývanie okna Thunderbirdu do SysTray.

 • Folderpane Tools

  Umožňuje zmeniť poradie účtov v v zozname zložiek, vrátane možnosti výberu východzej zložky.

 • Folder Account

  Umožňuje priradiť identitu (dodatočné emailové adresy) určitej zložke, a tak je pri práci s meailami používaná táto identita namiesto predvolenej.

 • Just Restart!

  Reštart aplikácie pomocou menu a klávesovej skratky, užitočné pri nastavovaní a testovaní rozšírení.

 • Xpunge

  Vyprázdňuje zložky Koša a Spamu, zhutňuje zložky v jednom alebo viacerých účtoch, manuálne alebo automaticky.

 • ImportExportTools

  Umožňuje import a export súborov vo formáte .mbox, využil som pri importe z Claws Mail.

 • Mark Read On Reply

  Po kliknutí na menu alebo tlačidlo Odpovedať (aj Ctrl+R) označí email ako prečítaný.

 • Text Link

  Umožňuje texty s internetovými adresami otvárať ako odkazy dvojitým kliknutím.

 • Personal Level Indicators

  Poskytuje nový stĺpec, ktorý indikuje, či je správa adresovaná priamo vám (), skupine () alebo do emailovej konferencie.

 • More Tools Menu

  rozdeľuje menu Nástroje tak, že vytvára položku Ďalšie nástroje.

 • Cleanest Addon Manager

  Poskytuje možnosť trochu znormalizovať zoznam rozšírení, ktorý je (priznajme si) trochu rozvláčny a pri množstve potrebných rozšírení aj neprehľadný

 • RSS Dashboard

  Pridáva záložku, kde sú prehľadne zobrazené správy kanála RSS. Chybkou krásy je, že zobrazenie nemožno nijako meniť.

 • No Message Pane Sort by Mouse

  Vypína možnosť radenia zobrazenia správ kliknutím myšou na hlavičku stĺpca (často sa mi to stalo).

 • Linux Growl

  Informovanie o novej správe pomocou libnotify.

 • Message Notes Plus

  Niekedy sa zíde možnosť pridať si k emailu poznámku a toto rozšírenie to umožňuje.

Plánovanie času

 • Gantt View

  Zobrazenie Ganttovho grafu pre kalendár.

 • Inverse SOGo Connector

  Umožňuje synchronizáciu kontaktov a udalostí pomocou DAV, používam synchronizáciu kontaktov s Tine 2.0.

 • Lightning

  Integrovaný kalendár pre Thunderbird.

Ostatné

 • eCleaner

  Vymazáva nastavenia rozšírení. užitočné najmä pri testovaní nových rozšírení, ktoré po odinštalovaní zanechajú svoje nastavenia.

 • Extension List Dumper

  Zobrazí zoznam nainštalovaných rozšírení.

 • FiltaQuilla

  Dodatočné akcie filtrovania a hľadania.

 • HabuL

  Pri boji so spamom pomáha nahlásiť ho služnám, ktoré poskytujú blacklisty.

 • JunQuilla

  Podrobné informácie a správa SPAMu, vrátane trénovania rozpoznávania.

Vyskúšané a odmietnuté

Nie všetky rozšírenia stoja za používanie. Niektoré nefungujú (možno nie sú aktualizované alebo sú jednoducho opustené), iné síce fungujú ale vyťažujú procesor až hrôza a podobne. Aj také tu vypíšem, nech ich neinštalujem znova:

 • LightningButton

  Dodatočné tlačidlá panela nástrojov pre kalendár zrušilo mi zobrazenie kalendára a úloh v karte.

 • System Monitor

  Akosi sa nevie uspokojiť s pamäťou a jeho potreba pamäte rastie a rastie a rastie…

Iné triky

Písanie textových emailov

Nemám rád HTML emaily, a preto ich ani nepíšem. V nastavení každého účtu si možno zvoliť, či má byť na písanie novej správy použité HTML alebo nie a v rozhraní Thunderbirdu to funguje ako má. Problém nastáva keď je nový email otvorený z odkazu, napríklad na webovej stránke, ale i na to existuje riešenie. V správcovi konfigurácie treba nastaviť:

mail.html_compose = False

Vlákna podľa predmetu

Bol som dosť zaskočený, že som nenašiel voľbu na zoskupovanie emailov do vlákien aj podľa predmetu, ale potom som sa dočítal, že to bolo v ktorejsi verzii predvolene vypnuté, ale opäť to možno zapnúť pomocou kombinácie volieb:

mail.thread_without_re = True
mail.strict_threading = False
mail.correct_threading = True

Predvolené radenie emailov

Keď vytvorím nový účet alebo zložku, tak mi radenie emailov nevyhovovalo, preto som zmenil nastavenie tak, aby boli radené zostupne podľa dátumu (najnovšie hore):

mailnews.default_sort_order = 18
mailnews.default_sort_type = 2
mailnews.default_view_flags = 1

Pokiaľ bude vo voľbe mailnews.default_view_flags použitá hodnota 32, budú predvolene vlákna rozbaľované.