Kategória: Linux všeobecne

Zmenené: 3. január 2012

Konverzia videa

Niekedy je potrebné prekonvertovať video z jedného formátu do iného. Linux na to poskytuje napríklad nástroje ffmpeg, mplayer či mencoder. Sú to nástroje príkazového riadku, ktoré majú veľa možností.

ffmpeg

Základná syntax

ffmpeg [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...

Niektoré prepínače

 • nastaví pomer strán ((4:3, 16:9 alebo 1.3333, 1.7777):

  -aspect 4:3
  
 • rovnaká kvalita ako pri zdroji:

  -sameq
  
 • nastaví veľkosť obrazu na 720×576:

  -s 720x576
  
 • pridá okraj hore/dole so šírkou 10px:

  -padtop 10 -padbottom 10
  
 • celý film sa bude enkódovať dvakrát, má význam len pri variabilnom bitrate:

  -pass 2
  
 • špecifikuje aký bitrate použiť pre video:

  -b 6000k
  
 • nastavuje audio bitrate:

  -ab 96k
  
 • nastavuje vzorkovaciu frekvenciu pre audio:

  -ar 22050
  
 • bez videa, pre vytiahnutie zvukovej stopy:

  -vn
  
 • bez audia, pre vytiahnutie obrazovej stopy:

  -an
  
 • odstránenie prekladania:

  -deinterlace
  

Rotácia videa

Pomocou programu mencoder možno aj otočiť existujúce video:

mencoder -vf rotate=1 -ovc lavc -oac copy mvi_Carolee.avi -o CaroleeVideo.avi

pričom rotate môže mať hodnoty:

 • 0 - otočenie o 90° doprava a preklopiť(predvolené),
 • 1 - otočenie o 90° doprava,
 • 2 - otočenie o 90° doľava,
 • 3 - otočenie o 90° doľava a preklopiť.

AVI

AVI >> DVD

ffmpeg -i vst_subor.avi -target pal-dvd -aspect 4:3 -sameq vyst_subor.mpg

AVI >> FLV

ffmpeg -i vst_subor.avi -acodec libmp3lame -ar 11025 vyst_subor.flv

AVI >> MOV

ffmpeg -i vst_subor.avi vyst_subor.mov

AVI >> MP4

ffmpeg -i vst_subor.avi vyst_subor.mp4

AVI >> MPEG

ffmpeg -i vst_subor.avi -r 29.97 -s 352x240 -aspect 16:9 -vcodec mpeg1video \
    -f mpegvideo vyst_subor.mpeg

AVI >> SWF

ffmpeg -i vst_subor.avi -ar 22050 -ab 56 -aspect 4:3 -b 200 -r 12 -f swf \
    -s 320x240 -acodec libmp3lame -ac 1 vyst_subor.swf

AVI >> VCD

ffmpeg -i vst_subor.avi -target pal-vcd vyst_subor.mpg

AVI >> WMV

ffmpeg -i vst_subor.avi vyst_subor.wmv

AVI >> MP3

ffmpeg -i vst_subor.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 vyst_subor.mp3

AVI >> GIF (animovaný)

ffmpeg -i vst_subor.avi vyst_subor.gif

FLV

FLV >> AVI

ffmpeg -i vst_subor.flv -b 256000 -f avi -vcodec copy -acodec copy vyst_subor.avi

FLV >> MP4

ffmpeg -i vst_subor.flv vyst_subor.mp4

FLV >> MPG

ffmpeg -i vst_subor.flv -ab 56 -ar 22050 -b 500 -s 320x240 vyst_subor.mpg

MOV

MOV >> AVI

ffmpeg -i vst_subor.mov vyst_subor.avi

Ak sa objavia chyby (mne pri konverzii videa z fotoaparátu), ktoré končia nejako takto:

Error while opening codec for output stream #0.1 - maybe incorrect parameters such as
   bit_rate, rate, width or height

skúste zadefinovať vzorkovaciu frekenciu pre výstupné audio, napr:

ffmpeg -i vst_subor.mov -ar 22050 vyst_subor.avi

MOV >> FLV

ffmpeg -i vst_subor.mov -f flv -r 30 -y vyst_subor.flv

MOV >> MPG

ffmpeg -i vst_subor.mov vyst_subor.mpg

MP3

MP3 >> AC3

mplayer -ao pcm:file=vyst_subor.ac3 vst_subor.mp3

MP3 >> ACC

mplayer -ao pcm:file=vyst_subor.acc vst_subor.mp3

MP3 >> AMR

mplayer -ao pcm:file=vyst_subor.amr vst_subor.mp3

MP3 >> OGG

mplayer -ao pcm:file=vyst_subor.ogg vst_subor.mp3

MP3 >> WAV

mplayer -ao pcm:file=vyst_subor.wav vst_subor.mp3

MP4

MP4 >> AVI

ffmpeg -i vst_subor.mp4 vyst_subor.avi

MP4 >> DVD

ffmpeg -i vst_subor.mp4 -target ntsc-dvd vyst_subor.mpg

MP4 >> MPG

ffmpeg -i vst_subor.mp4 vyst_subor.mpg

MPG

MPG >> AVI

ffmpeg -i vst_subor.mpg vyst_subor.avi

MPG >> DVD

ffmpeg -i vst_subor.mpg -target dvd -aspect 16:9 -sameq vyst_subor.mpg

MPG >> FLV

ffmpeg -i vst_subor.mpg -deinterlace -ar 44100 -r 25 -qmin 3 -qmax 6 vyst_subor.flv

MPG >> SWF

ffmpeg -i vst_subor.mpg -ar 22050 -ab 56 -aspect 4:3 -b 200 -r 12 -f swf
    -s 320x240 -acodec mp3 -ac 1 vyst_subor.swf

MPG >> MP3

ffmpeg -i vst_subor.mpg -vn -ab 256 vyst_subor.mp3

MPG >> WMV

ffmpeg -i vst_subor.mpg -y -f asf -vcodec mpeg4 -acodec adpcm_ima_wav -ab 96 -ar 24000 \
    -ac 1 -s 320x240 -qmin 31 -qmax 31 vyst_subor.wmv

OGG

OGG >> WAV

mplayer -ao pcm:file=vyst_subor.wav vst_subor.ogg

OGG >> MPG

ffmpeg -i vst_subor.ogg vyst_subor.mpg

VOB

VOB >> AVI

ffmpeg -i vst_subor.vob -deinterlace -f avi -vcodec mpeg4 -b 800 -g 300 -bf 2 \
    -acodec libmp3lame -ab 128 vyst_subor.avi

WAV

WAV >> AC3

ffmpeg -i vst_subor.wav -ab 224 -ar 48000 vyst_subor.ac3

WAV >> ACC

mplayer -ao pcm:file=vyst_subor.acc vst_subor.wav

WAV >> MP3

ffmpeg -i vst_subor.wav -ab 128 vyst_subor.mp3

WAV >> OGG

oggenc vst_subor.wav

WMA

WMA >> MP3

mplayer -ao pcm:file=vyst_subor.mp3 vst_subor.wma

WMV

WMV >> AVI

ffmpeg -y -i vst_subor.wmv -sameq vyst_subor.avi

WMV >> FLV

ffmpeg -i vst_subor.wmv -ab 56 -ar 22050 -b 500 -r 15 -s 320x240 vyst_subor.flv

WMV >> MPG

ffmpeg -i vst_subor.wmv -target ntsc-dvd vyst_subor.mpg

WMV >> WAV

ffmpeg -i vst_subor.wmv -vn -ab 16 -ac 2 -ar 44100 vyst_subor.wav