Kategória: Linux všeobecne

Zmenené: 28. máj 2013

Hlavička Face v Thunderbirde

V polovici 90-tych rokov sa stala veľmi populárnou hlavička X-Face, pomocou ktorej emailová správa mohla obsahovať čierno-biely obrázok s rozmermi 48x48 px. Avšak práve čierno-biely obsah bol pomerne veľkým obmedzením, a tak bola nahradená hlavičkou Face, ktorá umožňuje použiť obrázok vo formáte PNG s rovnakou veľkosťou.

Hlavička Face

Pôvodná hlavička X-Face pridávala ku každej správe do 200 B, čo však pri dnešnej veľkosti správ (najmä vo formáte HTML alebo s prílohami) nie je žiadna tragédia. Horšie to je s čierno-bielym obrázkom (skutočne len dve farby, žiadna sivá), a tak použitie hlavičky Face však prináša farebný obrázok. S jeho veľkosťou (nie rozmerom) je to trochu zložitejšie, pretože je kódovaný pomocou Base64. Špecifikácia obrátku vyzerá takto:

  • rozmer: 48x48 px
  • formát: PNG
  • max. dĺžka hlavičky: 998 znakov

Príprava obrázka

Otvorte obrázok v grafickom editore (napríklad Gimp) tak, aby mal rozmery 48x48 px a ak nepoužíva indexovanú farbu, preveďte ho na tento formát. Pri počte farieb je potrebné trochu experimentovať tak, aby výsledná veľkosť súboru nebola väčšia ako približne 730 740 B. teda presnejšie ide o to, aby dĺžka hlavičky nebola väčšia ako spomínaných 998 znakov, pretože niektoré poštové servery môžu potom takúto správu odmietnuť.

Sám som postupoval tak, že som mal otvorený grafický editor, kde som postupne menil počet farieb zo 16 smerom

dolu a po každej transformácii som nechal obrázok zakódovať pomocou Base64 a spočítal počet znakov:

base64 face.png | wc -m

Keď som sa dostal pod 998 znakov, tak som so znižovaním počtu farieb skončil a obrázok definitívne uložil.

Mimochodom, pri znižovaní počtu farieb nezabudnite používať funkciu Späť, aby ste nekvantizovali stále nový obrázok, ale vždy ten istý

Posielanie Face v Thunderbirde

Thunderbird síce ponúka možnosť pridania hlavičky Face (presnejšie ľubovoľnej hlavičky) do všetkých odchádzajúcich emailov, ale neposkytuje k tomu žiadne grafické rozhranie a zmenu je potrebné urobiť manuálne v konfiguračnom súbore. Konfiguračný súbor sa volá prefs.js a treba ho hľadať v adresári profilu ktorý môže mať rôzne meno, preto hľadajte v adresári ~/.thunderbird.

Najprv si však pripravte obrázok zakódovaný pomocou Base64:

base64 face.png
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADAAAAAwBAMAAAHSK9QiAAAAKlBMVEUAUQASAwFICAphBQaFAwSb
AADOAAA5LCr1AABkXVuMi4mrrarDxcPr7emBFdvIAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAmFJREFUOMuFU91r
01AUv0laSodCNytjbzYGoXYP6lpk6IPtThDbCV1NZ1UEBwo+Dj8Qqn0Q9H3uNSsUVtB0KZR1IrYd
DLaXthtsWB/a5v4v3pub1jtt9ZDk5Hd+Od83CFFxk9tVQSLcQqhYQRPJJBrKCaF2KsiTOEaiUKAW
n22XHpOHGDuAG1GEBK1KofduuUuUYF9DcTMlMuVatVXrwRpC/kQHik8QurMIBg0JP5tEnYHFClGd
2V2q3D6JVIWSg7x/iHSFA3OfOOBXcwXnVWjsqBdMO7Gk1WsdgPjBVZsIQ7wKj3pOoRok9mdOGPie
78kli+U8UjKT+uebXZYxRY2RU9WMLA1JY4GLByrvPb3GgbA9CMcFlvAQmD/unR1QE2VFlU17wmEw
uqCCqazQ/qP5XBEg+IWGFyIvYj2AedacpEGoCA+PWQAFYlbmrQMEgNmv9T0G3hHqUGcLE7ZxM4jr
jMj74/0ybtnvHkN5Ol1az9kBPK8zJJ1yn/mI76njnLN/u03/vwY2VtzjiNiYQO7z0dGEqKRGE0sQ
rI1cogLp63jvb8J4CWrK4wyBE7PcIy4+b3vAiJpMZWujrwCkZTlrrsuyGqCjuahqCyXdssieyN5u
l5rqx0nmNBXRsjUlhCkDC0bj2rBRMayFAUKtTY0wxi53Xkg4YrqM9yH9rI0LfFEy/ThkVZdntvAq
T7yh8SF0uK2bPc4stI2jJkkDOUs3+UjZb6/msVUrNdq43+TsG2YA1OWgiTG29MbvUN7GpqI+Z82m
03mLSy5d+uA0e049tRRtZdjs1KmfI8AB4T9H6BfXtLoSCyUlngAAAABJRU5ErkJggg==

V súbore prefs.js je potrebné identifikovať identitu, pomôcť si môžete takto:

grep useremail ~/.thunderbird/h*.default/prefs.js
user_pref("mail.identity. **id1**.useremail", "email_odstránený");
user_pref("mail.identity. **id2**.useremail", "email_odstránený");
user_pref("mail.identity. **id3**.useremail", "email_odstránený");

Vo výpise si všimnite položku idX a podľa toho vytvorte vždy dve konfiguračné voľby (napr. pre id1):

grep face ~/.thunderbird/*.default/prefs.js

user_pref("mail.identity. **id1**.headers", "face");
user_pref("mail.identity. **id1**.header.face", "Face:base64_text_skrátený");

Vo voľbe mail.identity.id2.header.face je potrebné pridať zakódovaný text obrázku (z výstupu base64). Samozrejme, hlavičku Face môžete pridať ku každej identite, dokonca ku každej identite inú, ale to je na vás. Po pridaní volieb a spustení Thunderbirdu bude každý poslaný email obsahovať obrázok, teda hlavičku Face. Dokonca, po pridaní volieb do konfiguračného súboru budú tieto voľby dostupné aj cez konfiguračný editor, takže obrázok možno potom meniť aj z grafického rozhrania.

Konfiguračný súbor prefs.js neupravujte pri spustenom Thunderbirde, pretože pri ukončení urobené zmeny prepíše

Zobrazenie Face v Thunderbirde

Jedna vec je posielanie hlavičky Face, no iná je jej zobrazenie. Ale túto úlohu jednoducho splní rozšírenie Display Contact Photo. Toto rozšírenie je síce prednostne zamerané na zobrazenie obrázku kontaktu z adresára, ale okrem toho dokáže zobrazovať aj obrázok z hlavičky Face, len to treba nastaviť:

thunderbird_face01.png

Nastavenie použitia Face

thunderbird_face02.png

Vypnutie obrázkov

Pretože obrázky kontaktov nepoužívam, tak som nastavil aby sa zobrazovalo prázdne miesto a vypol som aj zobrazenie obrázku pri písaní novej správy. Možno ešte budete chcieť prispôsobiť maximálnu veľkosť obrázka, ale to už je na vašom vkuse, ale mám taký pocit, že nastavenia rôznych ďalších efektov nemajú na zobrazenie Face žiadny vplyv.

Záver

Dlho som používal Claws-Mail (a ešte stále sa starám o jeho preklad do slovenčiny), a tam bolo nastavenie obrázkov len mierne jednoduchšie, takže Thunderbird za to neodsudzujem, ale i tak si myslím, že mohli toto nastavenie zjednodušiť. No výsledok, myslím, stojí za to:

thunderbird_face03.png

Výsledné zobrazenie hlavičky správy

Varovanie

Inštalácia doplnku Display Contact Photo mi spôsobila jednu vec, a to posun názvov zložiek s novými správami vľavo, tak že text prekrýva ikonu. Najprv ma to štvalo, ale nedávno som si uvedomil, že je to lepší indikátor ako ikona samotná…