Kategória: Linux všeobecne

Zmenené: 27. november 2010

Dia

Dia je nástroj na kreslenie rôznych typov diagramov. Momentálne obsahuje špeciálne objekty, ktoré pomáhajú kresliť štruktúrované diagramy, UML diagramy, vývojové diagramy, sieťové diagramy, jednoduchéobvody a podobne.

Program Dia bol inšpirovaný komerčným programom Visio, ale počas vývoja sa nasmeroval k neformálnym diagrom pre všeobecné použitie.

Inštalácia

Dia je dostupný na stiahnutie v sekcii download domovskej stránky, kde si môžete vybrať medzi stiahnutím zdrojového kódu programu, verzie pre Windows a balíčka pre Debian.

Inštalácia v Debiane

Táto časť bude veľmi krátka, pretože Dia je súčasťou distribúcie, a teda ho môžete nainštalovať pomocou štandardného nástroja balíčkovacieho systému, ja uprednostňujem aptitude v konzole, ale zvládnete to i cez Synaptic.

aptitude install dia

alebo ak chcete verziu pre Gnome

aptitude install dia-gnome

A môžete spustiť svoj Dia, ktorý nájdete v sekcii menu Grafika.

Inštalácia vo Windows

Na nainštalovanie Dia vo Windows potrebujete inštalačný balíček, na stránke stiahnutia môžete nájsť na výber úplnú verziu i skrátenú verziu, v časti pre pokročilých. Rozdiel je v behovej knižnici GTK+, ktorá Dia vyžaduje vo verzii 2.10 alebo vyššej. Ak neviete čo GTK je, stiahnite si úplnú verziu, pretože ju má v sebe obsiahnutú a nemusíte o nič sa starať. Ak už GTK+ máte nainštalované v novšej verzii, použite balíček pre pokročilých používateľov.

Po stiahnutí spustite inštalátor poklepaním na súbor v prieskumníkovi a dovoľte sprievodcovi aby Vás previedol inštaláciou. Pozorne si čítajte informácie sprievodcu a prípadne zmeňte ponúknuté možnosti.

Používanie

dia.png

Dia

Dia má pracovnú plochu obdobnú ako Gimp, teda rozdelenú do viacerých samostatných okien. Priznám sa, že zo začiatku mi to robilo problémy, ale zvykol som si a teraz som spokojný. Na obrázku môžete vidieť dve okná, vpravo je základné okno programu s ovládacími prvkami a komponentami diagramu. Vľavo je samotná pracovná plocha, v ktorej kreslíte diagram.

Výber diagramov

Výber diagramov

Nakreslený diagram sa ukladá v súboroch s príponou .dia, ale nakreslený diagram je možné exportovať do mnohých formátov, ako príklad môžem uviesť formáty EPS, SVG či PNG. Diagramy je samozrejme možné aj tlačiť, vrátane tých, ktoré musia byť rozdelené na viac stránok.

K dispozícii je mnoho pripravených tvarov pre rôzne diagramy, ako môžete vidieť vľavo. K tejto ponuke sa dostanete z hlavného okna programu, a to kliknutí na meno zvoleného diagramu (medzi ovládacími prvkami programu a prvkami diagramu). Aby ste získali predstavu o ponúkaných prvkoch, prikladám niekoľko ukážok prvkov diagramov:

Počítače

Počítače

Siete

Siete

Elektro

Elektro

Vývojové diagramy

Vývojové diagramy

dia_custom.png

Vlastné tvary

Nie ste však obmedzení týmito prvkami, môžete si stiahnuť ďalšie alebo vytvoriť vlastné. Alebo si môžete len preorganizovať ponúkané tvary v existujúcich skupinách, či vytvoriť si skupinu novú. K tejto úprave sa dostanete z menu hlavného okna programu Súbor > Listy a objekty .

Pomoc pri práci s programom hľadajte v zabudovanej nápovede alebo v dokumentácii na domovskej stránke, kde je aj nejaký tutoriál a ukážky vytvorených diagramov.

Po vložení tvaru do diagramu môžete upravovať jeho vlastnosti, napríklad pomocou kontextového menu.

../../_images/dia_vlastnosti.png