Kategória: VirtualBox

Zmenené: 6. január 2011

VirtualBox – doplnky pre hosťa

VirtualBox poskytuje, podobne ako VMWare, pre hosťovské systémy doplnky. Tieto doplnky sa inštalujú vo virtuálnom systéme a rozširujú možnosti virtuálnych počítačov ich optimalizáciou a pridaním ďalších ovládačov. Ale nie len to, ale o tom viac v článku.

Po nainštalovaní doplnkov pre hosťa pribudnú vo virtuálnom systéme tieto rozšírenia:

  • integrácia kurzora myši aj Vám vadí, že keď chcete prejsť myšou z virtuálneho systému do reálneho, musíte najprv kurzor uvoľniť pomocou nastavenej (pravý ctrl) klávesy? Takto môžete myšou plynulo prechádzať von a dnu;
  • lepšia podpora videa ovládače grafickej karty, poskytované v doplnkoch, umožňujú nastaviť vyššie rozlíšenie a akcelerovaný grafický výstup;
  • synchronizácia času medzi virtuálnym a reálnym systémom;
  • zdieľané adresáre poskytujú možnosť zdieľať dáta medzi reálnym a virtuálnym systémom prostredníctvom sieťového zdieľania, vrátane automatického pripájania;
  • bezšvové okná hrozný termín, ja viem, ale ide v podstate o to, že môžete spúšťať programy virtuálneho systému priamo v ploche (čiže nie v okne virtuálneho systému), čiže navonok sa javia akoby ste ich mali spustené priamo v reálnom systéme;
  • zdieľaná schránka robí to, čo názov napovedá, čiže môžete používať tú istú schránku vo virtuálnom i reálnom systéme, a tak kopírovať z jedného do druhého a naopak;
  • automatické prihlásenie do verzie 3.2 len pre virtuálny Windows.

Myslím, že ponúkané rozšírenia sú lákavé a keď tak teraz nad tým rozmýšľam, tak využívam všetky, hoci si to ani poriadne neuvedomujem. No, všetky nie, lebo nepotrebujem automatizované pruhlásenie do Windows, ale to je o niečom inom.

Inštalácia

Samotné hosťovské doplnky sú súčasťou inštalácie, a teraz mám na mysli inštalačné balíčky, ktoré sú poskytované v hotovej podobe, teda nie VirtulBox OSE verziu, hoci aj v nej sú určite dostupné. Po nainštalovaní ich nájdete v podobe obrazu ISO, ktorý stačí pripojiť k systému. V Debiane hľadajte tento ISO obraz v adresári /usr/share/virtualbox, samotný obraz sa volá VBoxGuestAdditions.iso. Vo Windows zase v C:Program FilesSunxVM VirtualBox.

Pomocou Správcu virtuálnych diskov ho zaregistrujte vo VirtualBox a v nastaveniach príslušného virtuálneho stroja ho dajte pripojiť ako CD/DVD mechaniku. Ak toto pripojenie urobíte za behu Windows, automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou. V Linuxe sa nespustí, tam treba urobiť niekoľko krokov naviac. V prvom rade potrebujete mať nainštalované balíčky pre kompiláciu a hlavičkové súbory, ak netušíte čo to je, prosto zadajte v príkazovom riadku:

aptitude install linux-headers-$(uname -r) build-essential dkms

Ak máte vo virtuálnom Linuxe nainštalovaný grafický systém (X), tak pripojenie by ste mohli zvládnuť pomocou neho, ak máte len textový režim, musíte CD/DVD mechaniku pripojiť ručne:

# mount /dev/dcrom
mount: block device /dev/hdc is write-protected, mounting read-only

Nemyslím, že máte systém nastavený tak, aby CD/DVD mechaniku musel pripájať root, ale pre ďalšiu inštaláciu sú aj tak potrebné práva superužívateľa, takže je to jedno. Pre úplnosť dodám, že v ISO obraze sú (okrem iných súborov) tri inštalačné súbory:

  • VBoxGuestAdditions.exe
  • VBoxLinuxAdditions.run
  • VBoxSolarisAdditions.pkg

Od zavedenia 64-bitovej podpory sú tieto názvy ešte rozlíšené aj bitovou verziou, a to amd64 (pre 64-b) alebo x86 (pre 32-b).

A od verzie 4.0 je pre Linux zase len jeden inštalátor, ktorý ale inštaluje 32/64 bit verziu podľa potreby…

Asi ste aj sami prišli na to, že nás zaujíma súbor VBoxLinuxAdditions.run, ktorý síce môžeme spustiť aj z ISO obrazu, ale ja dávam prednosť prekopírovaniu do dočasného adresára:

# cp /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run /tmp/

Práva na spustení tento súbor má, takže ho môžeme spustiť:

# /tmp/VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing VirtualBox 1.6.4 Guest Additions for Linux installation.................................
......................................................................................................
............................................................
VirtualBox 1.6.4 Guest Additions installation
Building the VirtualBox Guest Additions kernel module...
Building the shared folder support kernel module...
Installing the VirtualBox Guest Additions...

Could not find X.org or XFree86 on the guest system. The X Window drivers will not be installed.

Ako môžete sami vidieť, program mi nainštaloval jadrový modul pre podporu zdieľaných adresárov. Inštalácia podpory pre X Window zlyhala, pretože grafický systém (X Window) nainštalovaný nemám. Ale toto zlyhanie nemá vplyv na zdieľané adresáre.Po úspešnom nainštalovaní je potebné buď ručne spustiť jednotlivé štartovacie skripty:

invoke-rc-d vboxadd start
invoke-rc-d vboxadd-timesync start
invoke-rc-d vboxvfs start

alebo reštartovať systém. Ono také reštartovanie je vraj nesystémové a je prežitkom z používania Windows a tak ďalej. Ale má jednu veľkú výhodu, zistíte ako sa systém správa pri štarte. A zistíte, že sa správa zle, respektíve zistíte (ak budete pozorne sledovať výpisy na obrazovke), že pri spustení skriptu vboxadd nastane chyba.A to aj napriek tomu, že ak tento skript spustíte ručne v naštartovanom systéme, všetko funguje OK.

Zdieľané adresáre

Keď virtuálnemu stroju v nastaveniach pridáte adresár súborového systému reálneho stroja ako zdieľaný, budete môcť k tomuto adresáru pristúpiť aj z virtuálenho stroja. Vo Windows sú tieto zdieľané adresáre prístupné cez Miesta v sieti, kde sa objaví nová položka VirtualBox SharedFolders. Ako je to v Debiane s grafickým orzhraním neviem, ale v textovom režime je potrebné tento zdieľaný adresár(e) pripojiť. A to či už ručne pomocou príkazu mount:

mount -t vboxsf Dokumenty /media/vbox

alebo automatizovane, zápisom do súboru /etc/fstab, kde treba pridať niečo takéto:

# Virtualbox zdielanie
Dokumenty /media/vbox vboxsf defaults 0 0

kde Dokumenty je názov zdieľaného adresára, ktorý ste nastavili vo VirtualBox, /media/vbox je cesta kam má byť zdieľaný adresár pripojený a vboxsf pomenováva typ súborového systému. Prvé dva parametre si prenastavte podľa svojich potrieb a nezabudnite, že adresár, kam zdieľanie pripájate musí existovať.

Zdieľané adresáre vo Windows

Vo Windows XP je možnosť nájsť zdieľané adresáre v zobrazení celej siete, kde je samostatná sieť VboxSrv. Avšak vo Viste, či Windows 7 sa mi toto už nepodarilo nájsť. Ale vo všetkých spomínaných verziách možno použiť príkazový riadok, v ktorom je treba zadať pripojenie sieťového disku priamo:

net use písmeno_disku: \\vboxsvr\meno_zdieľania

Takže napríklad:

net use P: \\vboxsvr\Dokumenty

Od tohoto okamžiku bude zdieľaný adresár Dokumenty dostupný ako sieťový disk P, a to priamo v zobrazení diskov počítača…

Automatické pripájanie

Automatické pripájanie

Automatické pripájanie

Od verzie 4.0 je dostupná aj možnosť automatického pripájania zdieľaných adresárov. Táto možnosť sa nastavuje vo vlastnostiach zdieľaného adresára, a to ako pre virtuálne stroje s Windows, tak pre Linux.

Vo Windows dostane každý adresár svoje vlastné písmeno (ak žiadne nie je dostupné, tak pripojenie zlyhá). V Linuxe sú automaticky pripájané do adresára /media/sf_menozdieľania (predpona sf a východzí adresár pripojenia je nastaviteľný pomocou VBoxManage, viac manuál).

V Linuxe dostáva pripojený adresár práva 770 (pri RO pripojení sú práva rovnaké) a vlastní ho root:vboxsf, takže na prístup treba používateľa pridať do skupiny vboxsf.

No a tešte sa z nových možností.