Kategória: VirtualBox

Zmenené: 31. marec 2010

VirtualBox – Aktualizácia doplnkov

Aktualizovali ste VirtualBox a teraz neviete akú verziu doplnkov má virtuálny Linux? Áno, vo Windows je v SysTray ikonka, kde možno verziu pomerne ľahko zistiť, ako to však urobiť v Linuxe? Jednoducho…

V podstate ani aktualizovať doplnky nie je potrebné, pretože na prvý pohľad všetko funguje. Ale len na prvý pohľad, pretože na druhý možno napríklad zistiť, že sa nedá pripojiť zdieľaný adresár, či né vychytávky. Pred tým ako začnete bezhlavo pátrať po chybe a vypisovať bugreport, pozrite si najprv, či problém nie je v starej verzii Doplnkov pre hosťa. Takže najprv si pozrite verziu VirtualBox-u. Nájdete ju v grafickom okne, v menu Nápoveda ‣ O aplikácii VirtualBox. Ja tam mám verziu označenú ako 3.1.6 r59338. Pokiaľ nechcete kvôli tomu spúšťať grafické rozhranie, pomôže aj konzola (emulátor), kde možno o výpis verzie požiadať program VBoxManage:

VBoxManage --version
3.1.6r59338

Také číslo sa zle pamätá, takže si ho niekde poznačím a spúšťam virtuálny Linux. Po jeho rozbehnutí si púšťam emulátor konzoly, kde o číslo verzie požiadam program VBoxControl, ktorý je však treba spustiť s právami roota:

VBoxControl --version
3.1.4r57640

Myslím, že rozdiel vo verziách vidno na prvý pohľad, a teda dôvodom chybového hlásenia pri štarte o nemožnosti pripojiť zdieľaný adresár môže mať na svedomí práve táto disharmónia. Ďalší postup už je rovnaký ako pri novej inštalácii doplnkov,teda:

  1. vo VirtualBoxe zvoliť pre CD-ROM obraz VBoxGuestAdditions.iso (/usr/share/virtualbox/VBoxGuestAdditions.iso);
  2. vo virtuálnom systéme ho pripojiť (mount /cdrom);
  3. a napokon spustiť inštaláciu.

Inštalátor identifikuje nainštalovanú starú verziu, najprv ju odinštaluje a potom skompiluje a nainštaluje novú… Celé to vyzerá takto:

cd /cdrom
sh VBoxLinuxAdditions-x86.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing VirtualBox 3.1.6 Guest Additions for Linux........
VirtualBox Guest Additions installer
Removing installed version of VirtualBox Guest Additions...
Building the VirtualBox Guest Additions kernel modules
Building the main Guest Additions module ...done.
Building the shared folder support module ...done.
Building the OpenGL support module ...done.
Doing non-kernel setup of the Guest Additions ...done.
You should restart your guest to make sure the new modules are actually used

Installing the Window System drivers
Installing experimental X.Org Server 1.7 modules ...done.
Setting up the Window System to use the Guest Additions ...done.
You may need to restart the hal service and the Window System (or just restart
the guest system) to enable the Guest Additions.

Installing graphics libraries and desktop services components ...done.

Inštalátor upozorňuje na potrebu reštartu, tak sa nehádam a reštartujem virtuálneho hosťa a po novom štarte si overím verziu doplnkov:

VBoxControl --version
3.1.6r59338

A to je všetko, milí priatelia…