Kategória: VirtualBox

Zmenené: 24. december 2010

VirtualBox 4.0

Dňa 22. decembra 2010 bola vydaná nová verzia virtualizačného nástroja VirtualBox. Ide o prvé vydanie pod taktovkou Oracle a Oracle nám pripravil niekoľko zmien. Najväčšiu radosť mi však urobilo to, že sa nenaplnili moje obavy o budúcnosť VirtualBox ako komunitného nástroja.

Inštalácia

vbox4_01.png

Nové rozhranie vo verzii 4

Prvá zmena sa dotýka inštalácie. Nie je veľmi významná, ale o to nepríjemnejšia. Ak ste totiž mali pridané úložisko, ktoré poskytuje Oracle, musíte si pridať novú vetvu contrib:

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian squeeze contrib non-free

Ako vidíte, ja som si ponechal aj pôvodnú vetvu non-free, ale nie je to potrebné. V prípade, že ste ešte úložisko Oracle nemali pridané, je potrebné pridať aj bezpečnostný kľúč:

wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | apt-key add -

Po aktualizácii zoznamu balíkov už možno novú verziu VirtulBox nainštalovať bežným spôsobom, z príkazového riadku by to mohlo byť napríklad:

aptitude install virtualbox-4.0

Po nainštalovaní ho môžete spúšťať rovnako ako pred tým a kochať sa zo zmeneného grafického rozhrania.

Podpora rozšírení

Oproti predchádzajúcim verziám sa zmenil aj spôsob distribúcie inštalačného balíka. Doteraz boli distribuované dve verzie, jedna pod licenciou GPL a druhá pod PUEL. Tá druhá sa oproti prvej líšila pridanou podporou USB zariadení a protokolu vzdialenej plochy (VRDP).

Verzia 4.0 je k dispozícii len v jednej podobe, a to pod GPL (preto tá zmena z non-free na contrib). Táto verzia, rovnako ako predtým, nemá podporu USB a VRDP. Ku GPL verzii si možno stiahnuť a nainštalovať rozširujúci balík (Extension Pack), ktorý túto podporu pridáva a je distribuovaný tiež pod licenciou PUEL. Inými slovami, licencovanie sa nezmenilo, len sa zmenil spôsob distribúcie. Až čas ukáže, ako sa táto zmena prejaví pri neskorších aktualizáciách, a teda či to bude prínosom alebo otravou.

PUEL umožňuje osobné použitie, učebné použitie a skúšanie. Veľmi zjednodušene možno povedať, že umožňuje neobmedzené použite doma a v školách.

vbox4_02.png

Grafické rozhranie rozšírení

Takže, ak to licencia dovoľuje, môžete si nainštalovať rozširujúci balík. K tomu je potrebné najprv ho stiahnuť zo stránky VirtualBox a potom nainštalovať buď z grafického rozhrania alebo pomocou príkazového riadku:

VBoxManage extpack install cesta_k_balíku

Obdobne možno nainštalovaný rozširujúci balík odinštalovať:

VBoxManage extpack uninstall meno_balík a

Ak neviete ako sa balík volá, pomôže príkaz na vypísanie rozširujúcich balíkov (vraj ich bude viac):

VBoxManage list extpacks

Ak dávate prednosť grafickému rozhraniu, tak je dostupné prostredníctvom dialógu nastavení (Súbor ‣ Nastavenia), na záložke Rozšírenia, ako vidno na obrázku vpravo. Jednotlivé rozširujúce balíky možno inštalovať, či odinštalovať, pomocou tlačidiel v pravej časti okna. Pri inštalácii buďte pripravený na niekoľko dialógov. Najprv upozornenie na bezpečnosť pri sťahovaní a potom potvrdenie licencie, ktorú musíte prečítať (posunúť) celú, kým je prístupné tlačidlo (ne)Súhlasím.

Čo prináša nové?

Na domovskej stránke projektu je pomerne rozsiahly zoznam noviniek, ktoré tu nebudem opakovať, ale zhrniem tie, čo ma zaujali:

vbox4_03.png

Grafické rozhranie NAT

  • grafické okno má nový vzhľad;
  • pribudli možnosti na vytvorenie ikony na ploche (pozor nie v plazme) a na zobrazenie adresára virtuálneho stroja v správcovi súborov;
  • virtuálne stroje možno v zozname strojov manuálne (myšou) radiť;
  • pri použití siete s prekladom adries (NAT) pribudol konfiguračný dialóg;
  • podpora viacerých obrazoviek pre Linux (zatiaľ som neskúšal);
  • možnosť zväčšenia virtuálnych diskov, ale len dynamických a len VDI a VHD;
  • odpadla potreba registrácie obrazov diskov a CD (vykonávané automaticky pri pridávaná)
  • zdá sa mi svižnejší;

Aktualizácia zo staršej verzie nepriniesla žiadne problémy, len ak ste predtým používali verziu s podporou USB a VRDP (non-free), nainštalujte si rped skúšaním aj spomínané rozšírenie, inak sa stretnete s upozornením, že tieto funkcie nie sú dostupné.

Záver

Na záver len jednu poznámku. Počas viacročného používania VirtualBoxu od Sunu som sa naučil jednu vec nepoužívať verziu x.0, pretože ich nultá verzia vždy obsahovala nejaké chyby, vždy niečo nefungovalo. V prípade Oracle som však neodolal, moja zvedavosť zvíťazila, a musím povedať, že som zatiaľ nenarazil na nič, čo by nefungovalo tak, ako píšu v dokumentácii. Myslím, že v tejto veci bola zmena vlastníka prospešná!