Kategória: Linux a sieť

Zmenené: 29. marec 2013

Nginx vo Wheeze

Webový server Nginx sa mi páči čím ďalej, tým viac. Pomaly sa pripravujem na nahradenie servera Apache a keďže sa vydanie Wheeze blíži, popátral som, ako to s týmto webovým serverom bude v najbližšom Debian stable.

Dostupné balíky

Ak sa pozriete do oficiálneho úložiska balíkov, nájdete niekoľko balíkov s webovým serverom Nginx:

 • nginx
 • nginx-light
 • nginx-extras
 • nginx-full
 • nginx-naxsi

Všetky tieto balíky poskytujú to isté a predsa vždy niečo iné. Rovnaký je webový server, teda Nginx, a to vo verzii 1.2.1 (kvôli aktualizáciám sa môže časom zmeniť). No a líšia sa v tom, aké doplnkové moduly a rozšírenia sú do servera zabudované.

Okrem nich je k dispozícii ešte nginx-doc a nginx-common, ale to len aby som bol úplný, pretože z ich názvov dúfam vyplýva, že jeden obsahuje dokumentáciu a druhý zase spoločné súbory. No a ešte nejaké ladiace balíky (dbg).

Balík nginx

Balík nginx je meta-balík, teda obsahuje len závislosť na ďalších potrebných balíkoch, v tomto prípade na jednom z balíkov:

 • nginx-full
 • nginx-light

Rada

Ak si zvolíte na inštaláciu balík nginx, predvolene bude zvolená jeho verzia nginx-full.

Balík nginx-light

Ako naznačuje názov balíka, je to odľahčená verzia servera, ktorá prináša minimálne nutné moduly:

 • štandardné moduly: Core, Access, Auth Basic, Auto Index, Charset, Empty GIF, FastCGI, Gzip, Headers, Index, Log, Map, Proxy, Rewrite, Upstream;
 • voliteľné moduly: Gzip Precompression, IPv6, SSL, Stub Status;
 • doplnkové moduly: Echo.

Balík nginx-full

Tento balík poskytuje kompletnú sadu štandardných modulov:

 • štandardné moduly: Core, Access, Auth Basic, Auto Index, Browser, Charset, Empty GIF, FastCGI, Geo, Gzip, Headers, Index, Limit Requests, Limit Zone, Log, Map, Memcached, Proxy, Referer, Rewrite, SCGI, Split Clients, SSI, Upstream, User ID, UWSGI;
 • voliteľné moduly: Addition, Debug, GeoIP, Gzip Precompression, Image Filter, IPv6, Real IP, SSL, Stub Status, Substitution, WebDAV, XSLT;
 • poštové moduly: Mail Core, IMAP, POP3, SMTP, SSL.
 • doplnkové moduly: Auth PAM, DAV Ext, Echo, Upstream Fair Queue.

Balík nginx-extras

Nainštalovaním tohoto balíka dostanete webový server so všetkými štandardnými modulmi ako pri nginx-full a niekoľko voliteľných modulov naviac:

 • štandardné moduly: Core, Access, Auth Basic, Auto Index, Browser, Charset, Empty GIF, FastCGI, Geo, Gzip, Headers, Index, Limit Requests, Limit Zone, Log, Map, Memcached, Proxy, Referer, Rewrite, SCGI, Split Clients, SSI, Upstream, User ID, UWSGI;
 • voliteľné moduly: Addition, Debug, Embedded Perl, FLV, GeoIP, Gzip Precompression, Image Filter, IPv6, MP4, Random Index, Real IP, Secure Link, SSL, Stub Status, Substitution, WebDAV, XSLT;
 • poštové moduly: Mail Core, IMAP, POP3, SMTP, SSL.
 • doplnkové moduly: Auth PAM, Chunkin, DAV Ext, Echo, Embedded Lua, HttpHeadersMore, http push, Nginx Development Kit, Upload module, Upload Progress, Upstream Fair Queue.

Balík nginx-naxsi

Pri tomto balíku len spomeniem, že obsahuje aplikačný firewall Naxsi, ktorý je určený ako ochrana servera Nginx pred útokmi XSS a SQL injection, vrátane neiktorých dodatočných modulov a bez podpory pošty.

Ktorý zvoliť?

Samozrejme, toto si musí každý vybrať sám. Aby som bol nápomocný, pripravil som prehľad dostupných modulov v jednotlivých balíkoch. Ak neviete, ktorý modul je na čo, tak si pozrite ich popisy v dokumentácii Nginx.

Varovanie

Čím viac modulov je pri zostavení pridaných, tým vyššie sú systémové nároky servera. Samozrejme, pri serveri na domáce použitie sa to neprejaví, ale pod záťažou to je niečo iné…

Základné moduly

Modul light full a extras Modul light full a extras
Core + + Log + +
Access + + Map + +
Auth Basic + + Memcached - +
Auto Index + + Limit Requests - +
Browser - + Proxy + +
Charset + + Referer - +
Empty GIF + + Rewrite + +
FastCGI + + SCGI - +
Geo - + Split Clients - +
Gzip + + SSI - +
Headers + + Upstream + +
Index + + User ID - +
Limit Zone - + UWSGI - +

Voliteľné moduly

Modul light full extras
Addition - + +
Debug - + +
Embedded Perl - - +
FLV - - +
GeoIP - + +
Gzip Precompression + + +
Image Filter - + +
IPv6 + + +
MP4 - + +
Random Index - - +
Real IP - + +
Secure Link - - +
SSL + + +
Stub Status + + +
Substitution - + +
WebDAV - + +
XSLT - + +

Rada

V popise balíka nginx-full je spomínaný aj modul HTTP Sub, ale to bude len staršie pomenovanie pre modul Substitution.

Doplnkové moduly

Modul light full extras
Auth PAM - + +
Chunkin - - +
DAV Ext - + +
Echo + + +
Embedded Lua - - +
HTTP push - - +
Headers More - - +
Nginx Development Kit - - +
Upload Progress - - +
Upload module - - +
Upstream Fair Queue - + +

Poštové moduly

Podrobnosti o poštových moduloch som nerobil, pretože v nginx-light jednoducho nie sú a v ostatných sú rovnaké.