Kategória: LTSP

Zmenené: 11. máj 2009

Zamykanie GNOME

Pessulus je grafický editor zamykania rozhrania GNOME, pomocou ktorého možno, namiesto hľadania a menenia jednotlivých nastavení pomocou gconf, ponúka jednoduchý prístup k najdôležitejším nastaveniam zamykania.

Obsah článku

Pessulus je súčasťou úložiska a teda ho možno inštalovať pomocou balíčkovacieho systému:

aptitude install pessulus

Blokovanie

Po nainštalovaní Pessula sa treba prihlásiť ako používateľ, ktorého účet ideme blokovať a spustiť samotný Pessulus z menu Systém ‣ Správa ‣ Editor uzamykania (System ‣ Administration ‣ Lockdown Editor), čím sa zobrazí okno programu, podobné tomuto:

../../_images/pessulus_01.png

Ako je vidno na obrázku, okno programu je rozdelené na dve časti. V ľavej časti je zoznam kategórií, v pravej potom zoznam jednotlivých volieb uzamykania príslušnej kategórie. K dispozícii sú celkom štyri kategórie:

  • všeobecné voľby
  • voľby panela
  • voľby prehliadača
  • voľby sporiča obrazovky

Povinné voľby

Takto zamknutý účet je veľmi jednoduché zase odokmnúť. Tak ako spustil Pessula správca, tak si ho môže spustuť aj dotyčný používateľ a nastavené obmedzenia jednoducho zrušiť. Aj preto možno pomocou Pessula nastaviť tzv. povinné nastavenia, ktoré už jednotliví používatelia zmeniť nemôžu. Pre nastavovanie povinných volieb treba spustiť program Pessulus s právami superpoužívateľa, teda napr. pomocou sudo:

sudo pessulus

Ku každej voľbe v pravej časti okna programu teraz pribudol symbol, povedzme štítu, ktorý môže mať dve podoby:

  • zlatý štít voľba je odporúčaná
  • strieborný štít voľba je povinná

Režim nastavenia voľby možno zmeniť prostým kliknutím na obrázok symbolu štítu. Ak teda nastavíte niektorú voľbu ako povinnú, potom ju už používateľ nebude môcť zmeniť, respektíve bude pre neho v Pessule nedostupná. Porovnať si to môžete na nasledujúcich obrázkoch:

pessulus_02.png

Administrátorské rozhranie

pessulus_03.png

Používateľské rozhranie

Ako si iste pozornejší všimli, nastavenie appletov má istú nevýhodu, a to, že sa nedá nastaviť povinné nastavenie len pre jednotlivé applety, ale pre všetky spolu.

Zmeny vykonané v používateľskom rozhraní Pessula sa prejavia okamžite, avšak zmeny povinných nastavení urobené v administratívnom rozhraní sa prejavia až po opätovnom prihlásení používateľa, takže ak sa zdá, že to nefunguje, skúste sa odhlásiť.