Kategória: LTSP

Zmenené: 23. máj 2009

Skryté adresáre Gnome

V tomto článočku je preklad popisu skrytých adresárov, ktoré GNOME Desktop pridáva do domovských adresárov používateľov. Tieto skryté adresáre obsahujú konfiguračné nastavenia prostredia.

Originál: GNOME Desktop System Administration Guide

Rada

Skrytý adresár je adresár, ktorého meno začína bodkou (.).

Na výpis obsahu domovského adresára vrátane skrytých adresárov a súborov teba príkazu ls pridať parameter -a respektíve -A.

Adresár Popis
.config predvolené umiestnenie premennej prostredia XDG_CONFIG_HOME, ak táto nie je nastavená.
.fonts obsahuje fonty príslušného používateľa. Keď používatelia inštalujú fonty pretiahnutím v Nautile do URI fonts:///, sú prekopírované do tohoto umiestnenia.
.esd_auth

obsahuje autentifikačné cookie pre zvukového démona GNOME. Zvukový démon GNOME je Enlightened Sound Daemon (ESD).

Tip

Pozor: je to súbor nie adresár.

.gconf obsahuje konfiguračné zdroje GConf používateľa. Keď používateľ mení svoje nastavenia, sú uložené do tohoto adresára.
.gconfd

obsahuje nasledujúce detaily démona GConf:

  • konfiguračné informácie;
  • zamykaciu informáciu pre objekty, ktoré sú odkazované pomocou Interoperable Object Reference (IOR).
  • stavové informácie pre objekty, ktoré sú odkazované pomocou IOR.
.gnome

obsahuje údaje používateľských aplikácií, ktoré nie sú uložené v úložisku GConf.

Tip

Tento adresár je zastaralý a používaný len programmi GNOME 1.x.

.gnome2

obsahuje údaje používateľských aplikácií, ktoré nie sú uložené v úložisku GConf. Napríklad môže obsahovať naledujúce informácie:

  • klávesové skratky.
  • informácie o umiestnení okna.
  • súbory položiek plochy (Desktop entry) pre spúšťače panelov.

Tento adresár môže obsahovať aj podadresáre na uchovávanie dát príslušných programov.

.gnome2-private tento adresár nemá v dobe písania príručky žiadnu funkciu, a tak ho možno ignorovať.
.local/share predvolené umiestnenie premennej prostredia XDG_DATA_HOME, ak táto nie je nastavená. Používateľom definované položky plochy (desktop entries) možno vytvárať v podadresári applications. Používateľské MIME typy možno vytvárať v mime/packages/Overrides.xml.
.metacity Obsahuje dáta relácie pre správcu okien Metacity.
.nautilus

Obsahuje používateľské dáta správcu súborov. Napríklad môže adresár obsahovať:

  • Metadata pre adresáre, s ktorými používateľ pracuje.
  • emblémy Nautila, ktoré pridal používateľ.
  • obrázky plochy Nautilus.
.themes obsahuje voľby témy, voľby rámov okna a voľby ikon témy. Používateľ môže pridávať témy pomocou nástroja Vzhľad.
.thumbnails obsahuje miniatúry obrázkov, používané správcom súborov. Ich vytváranie možno zakázať v správcovi súborov.