Kategória: LTSP

Zmenené: 20. apríl 2010

LTSP v Debiane

Po mojich pokusoch so SkoleLinux a Edubuntu som sa rozhodol vyskúšať, ako je to s vybudovaním terminálovej siete pomocou LTSP v Debiane. Ale na začiatok zhrniem použitie spomínaných distribúcií (respektíve ich odvodenín), ako reakciu na komentár jedného čitateľa.

Skolelinux & Edubuntu

Skolelinux je distribúcia, založená na Debiane, ktorá si kladie za cieľ poskytnúť kompletné sieťové prostredie pre školské organizácie.Toto sieťové prostredie zahŕňa, okrem iného, samostatné pracovné stanice i terminálové podsiete. Podľa mňa je to komplexné riešenie a je vhodné vtedy, ked chcete vybudovať jednotné sieťové riešenie v celej organizácii. Táto komplexnosť sa odráža aj na požiadavkách, ktoré sú na sieť kladené, a to najmä vo voľbe IP adries. Celá sieť je pripravená na používanie v sieti s IP adresami podsiete 10.0.0.0/8.

Je samozrejme možné nainštalovať aj riešenie len pre jednu učebňu, ale stále je tu požiadavka na to, aby sieť školy bola v danom rozsahu IP adries. Ak teda hľadáte riešenie len pre jednu (alebo niekoľko) učebňu, tak sa stretnete s množstvom prispôsobení konfigurácie, pre ktoré nie je žiadne grafické rozhranie. Ak však chcete urobiť na tomto základe celú sieť, máte prácu výrazne uľahčenú.Ak si odmyslím problémy so sieťovými adresami, všetko (až na slovenskú lokalizáciu) fungovalo tak ako malo. Výsledkom bola funkčná počítačová sieť (respektíve učebňa) s grafickým prostredím Debianu.

Edubuntu je založené na distribúcii Ubuntu, ktorá je zase založená na Debiane, takže v tomto pohľade ide o veľmi podobné systémy. V aktuálnej verzii je možné inštalovať LTSP server samostatne, len je potrebné CD s názvom alternate server. Školské doplnky, ktoré sú vlastne tým Edubuntu, sa potom doinštalovávajú samostatne, napríklad aj pomocou GUI. Takže správne by už asi nemalo byť toto riešenie nazývané Edubuntu.

Inštalácia je vhodná pre jednu učebňu (alebo samozrejme aj viac) bez akéhokoľvek vplyvu na ostatnú sieť v škole, či firme. Inštalácia je triviálna a výsledkom je funkčná terminálová sieť s grafickým prostredím Ubuntu.Pri inštalácii som mal problém len lokalizáciou (počas inštalácie) a musel som server nainštalovať bez nej. Bezproblémová už bola jej dodatočná inštalácia, dokonca pomocou GUI.

LTSP v Debiane

Pri týchto mojich pokusom som na internete narazil na HowTo pre vybudovanie LTSP v Debiane. Zistil som že je až podozrivo krátke, tak som sa rozhodol ho vyskúšať. Všetky pokusy som robil vo VirtualBoxe a zistil som, že je to naozaj jednoduchá záležitosť, čo ma obzvlášť teší. Teší ma to najmä z dvoch dôvodov:

  1. Ubuntu sa pomaly ale isto od Debianu vzďaľuje (nastavenia, správa…) a
  2. Skolelinux je naozaj zbytočne komplexné riešenie pre jednu učebňu.

Takže poďme na tú našu inštaláciu. Predpokladám, že máte k dispozícii počítač s klasickou inštaláciou Debianu. Nezabudnite, že ak chcete používať LTSP server pre viac klientov, musí to byť dobre vybavený stroj. Veľmi vhodné sú dve sieťové karty a v neposlednom rade aj grafické prostredie (na serveri, nie v klientskom chroot).

Inštalácia

Samotná inštalácia sa skladá z dvoch krokov. V prvom kroku nainštalujemesamotný LTSP server. Len pre zopakovanie, taký LTSP server potrebuje nejaký DHCP server, TFTP server, NFS server a podobne. Všetky potrebné služby nainštalujete pomocou balíčka ltsp-server-standalone, ktorý má závislosti pripravené tak, že nainštaluje všetko potrebné:

aptitude install ltsp-server-standalone

Niektoré inštalované služby (DHCPd) sa po inštalácii nespustili, ale to nie je problém, ktorému sa treba venovať. Po nainštalovaní tohoto balíčka je potrebné vybudovať tzv. chroot prostredie pre klienta. O to sa postará skript ltsp-build-client, tak ho spusťte v konzole:

ltsp-build-client

Skript ltsp-build-client stiahne kompletný súborový strom Debianu do adresára /opt/ltsp/i386 (resp. /opt/ltsp/amd64) a nainštaluje balíčky ltsp-client a ldm (LTSP Display Manager). Skriptu je možné zadať aj parametre:

  • –dist xxx, určuje inštalovanú verziu pre klienta, xxx je zvolená verzia (napr. lenny, etch, …)
  • –base cesta, zase nastavuje cestu, kam má byť prostredie klient nainštalované, predvolená cesta je /opt/ltsp/i386,
  • –arch yyy, udáva architektúru klienta, aby ste mohli napríklad na stroji amd64 vytvoriť klasického i386 klienta.

Ďalšie podrobnosti hľadajte v manuálovej stránke skriptu (man ltsp-build-client), prípadne v dokumentácii /usr/share/debootstrap/scripts. Skript do prostredia klienta nainštaluje (okrem iných) dva konfiguračné súbory: /etc/lts.conf a /etc/default/ltsp-client-setup. Ich nastavenie ukazujú príklady v /usr/share/doc/ltsp-client*. Výborným čítaním je aj wiki Edubuntu – už nedostupné (len dajte pozor: Debian LTSP stále používa ako predvolené zdieľanie NFS a nie NBD). Nainštalovaný je ešte jeden skript, ktorý využijete, ak niekedy neskôr zmeníte konfiguráciu IP adries, ide o skript ltsp-update-sshkeys.

Konfigurácia

Po nainštalovaní je potrebné jednotlivé služby nastaviť. Začnime DHCP serverom, jeho konfigurácia je v súbore /etc/dhcp3/dhcpd.conf. Jeho obsah tu predvádzať nebudem, pretože viac-menej závisí od nastavenia IP adresy, ale kompletný príklad je v súbore /usr/share/doc/ltsp-server/examples/dhcpd.conf. Plne stačí súbor prekopírovať na miesto pôvodného konfiguračného súboru a zmeniť nastavenia IP adries, tak ako potrebujete. Nakoniec treba reštartovať DHCP server:

invoke-rc.d dhcp3-server restart

V ďalšom kroku je treba zverejniť NFS zdieľanie, to dosiahente prispôsobením súboru /etc/exports, do ktorého stačí vložiť (ak ste nemenili umiestnenie klientského chroot) riadok:

/opt/ltsp *(ro,no_root_squash,async,no_subtree_check)

Aby zmena exportovaných adresárov vstúpila do platnosti je treba spustiť (toto v pôvodnom HowTo chýba):

exportfs -ra

Nakoniec ostal TFTP server. Ak ste nič nemenili, bol nainštalovaný server tftpd-hda, ktorý má konfiguráciu pripravenú na použitie. Predvolene je nastavený na spúšťanie cez démona inet, takže možno ho bude treba reštartovať:

invoke-rc.d openbsd-inetd restart

A v tomto okamžiku by mali byť vaše tenké klienty schopné nabootovať a fungovať po sieti, tak bootujte a tešte sa.

Niečo na záver

Čo dodať na záver? Asi len to, že ak chcete, môžete miesto kombinácie dhcpd a tfptd-hpa použiť dnsmasq, nainštalované sú aj príklady konfigurácie toho servera. Toto som zatiaľ neskúšal, ale iste to vyskúšam, pretože tento DNS + DHCP + TFTP server milujem pre jeho kompaktnosť, jednoduchosť a malé systémové nároky.

Tak čo poviete, je to zložité? A to je vraj Debian nevhodný pre začiatočníkov… Ale po pravde, toto prostredie nie je nijako nastavené, takže prispôsobenie vyššie spomínaných konfiguračných súborov je viac ako vhodné.