Linux

Linux je slobodný operačný systém, šírený väčšinou v podobe distribúcií. Sloboda, ktorú Linux a jeho distribúcie poskytujú má za následok rôznorodosť, podobnú tej, ktorú poznáte zo skutočného života. Používam Linux skoro všade – na svojich počítačoch, v tablete i smerovači…

Debian a sieť

Zmenené: 08. december 2008

Pri inštalácii distribúcie Debian GNU/Linux sa Vás inštalátor opýta na jednotlivé nastavenia siete, tieto nastaví a všetko funguje. Ak sa však pomýlite alebo neskôr zmeníte topológiu siete, je potrebné nastavenia zmeniť. Možností je viac.