Kategória: Debian Linux

Zmenené: 3. august 2012

LightDM vo Wheeze

Už prešiel nejaký čas od mojich prvých pokusov so správcom prihlásenia LightDM. Okolnosti ma primäli k jeho opätovnému vyskúšaniu a myslím, že už je použiteľný. Ponúkam niekoľko postrehov na používanie tohoto nástroja.

Pravdepodobne vás zaujíma prečo som to skúšal znova a odpoveď je jednoduchá. Doposiaľ (teda od môjho prechodu k XFCE4) som používal správcu prihlásenia GDM. Najprv v jeho dvojkovej a neskôr i trojkovej podobe a stáva sa z neho čoraz väčší kolos, ktorého štart trval stále dlhšie a dlhšie. Posledným klincom bolo, že prestalo fungovať automatické prihlásenie a mne sa už nechcelo pátrať po tom, čo to spôsobilo.

Inštalácia LightDM

Inštalácia LightDM je prostá, teda ak sa supokojíte s verziou, ktoré je súčasťou oficiálneho úložiska balíkov Debianu:

aptitude install lightdm

Počas inštalácie bude položená len jedna otázka a to, ktorý správca prihlásenia má byť použitý ako predvolený správca. Teda (myslím si), táto otázka bude položená len ak máte nainštalovaných viac správcov prihlásenia, čo je aj môj prípad. Keďže chcem LightDM používať, na otázku odpovedám tak, že ako predvoleného správcu označujem LightDM .

Ak ste máte iného správcu prihlásenia nainštalovaného a spusteného (napr. ste prihlásený do grafického prostredia), je potrebné ho najprv zastaviť (najlepšie po odhlásení), pre GDM3 napr. pomocou:

invoke-rc.d gdm3 stop

Následne je potrebné nového správu spustiť:

invoke-rc.d lightdm start

Prípadne môžete zhodiť celé X Window, alebo ak sa vám nechce robiť tieto čachry, stačí jednoducho reštartovať počítač.

Nastavenie

Napodiv, správca prihlásenia LightDM nabehol bez akéhokoľvek zásahu. Jediné, čo som si potreboval nastaviť, bolo automatické prihlásenie.

Automatické prihlásenie

Automatické prihlásenie je predvolene vypnuté z dvoch dôvodov:

  1. je to bezpečnostné riziko,
  2. nikto nemôže vopred vedieť, kto má byť automaticky prihlásený.

Zapnutie je prosté, stačí upraviť v súbore /etc/lightdm/lightdm.conf dve voľby. Obe treba najprv odkomentovať:

[SeatDefaults]
autologin-user=login
autologin-user-timeout=0

No a nastaviť im správne hodnoty. Do voľby autologin-user treba zadať meno prihlasovaného používateľa, no a do voľby autologin-user-timeout možno nastaviť počet sekúnd, po ktorých nastane prihlásenie.

Upozornenie

Oneskorenie prihlásenia (timeout) má akosi stále problémy, a to už dlhšie. Najprv nefungovalo nastavenie času oneskorenia a nech ste nastavili akýkoľvek interval, vždy prebehlo automatické prihlásenie okamžite. No a teraz (1.6.0-3) nesmiete nastaviť nič iné ako 0, pretože inak automatické prihlásenie nenastane.

Zoznam používateľov

Predvolene ponúka LightDM dialóg na zadanie prihlasovacieho mena (a potom hesla), ale je možné ľahko nastaviť aj zobrazovanie zoznamu používateľov, avšak toto neodporúčam, ak máte používateľov naozaj veľa. Stačí nastaviť:

[SeatDefaults]
greeter-hide-users=false

Obmedzenie toho, ktorí používatelia budú v zozname zobrazení riadi súbor :file.`/etc/lightdm/users.conf` (teda, ak nemáte nainštalovaný balík accountservice). V tomto súbore môžete zvaliť minimálne číslo používateľského účtu (uid), vymenovať skrytých používateľov, ako aj vymenovať skryté shelly.

Obrázok pozadia

Napriek informácii uvedenej vo wiki Debianu, zmena obrázku pozadia vyžaduje zásah do ďalšieho konfiguračného súboru, a to /etc/lightdm /lightdm-gtk-greeter.conf, kde treba nastaviť cestu k požadovanému obrázku, napr.:

[greeter]
background=/usr/share/images/desktop-base/spacefun-wallpaper-widescreen.svg

V uvedenom súbore môžete prispôsobiť aj niektoré ďalšie voľby, ako písmo, jeho vyhladzovanie a podobne.

NumLock

Neviem ako vy, ale ja používam v heslách aj čísla, a nezapnutý NumLock ma dokáže dobre prekvapiť. Našťastie jeho zapnutie je naozaj prosté, stačí nastaviť skript, ktorý je spúšťaný pri štarte správcu prihlásenia:

[SeatDefaults]
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on

Samozrejme, potrebujete na to nainštalovaný balík numlockx, ale ako vidíte nie je to vlastne žiadny skript, ale prosto spustený program na zapnutie NumLock. Hoci, môžete si urobiť aj vlastný skript, oveľa komplexnejší, a v tejto voľbe nastaviť jeho spúšťanie, len treba dať pozor na to, že je spúšťaný s právami root.

Načítanie profilu

Po rozbehaní a spustení LightDM som si všimol jednu nepríjemnú vec, a to nenačítanie mojich nastavení zo súboru ~/.profile. Môžeme tu diskutovať o tom, či to je alebo nie je správne, každopádne mám v súbore ~/.profile veci, bez ktorých mi nefungovali iné veci. Teda, celkom presne, mal som tam dve veci:

  • nastavenie premennej LANGUAGE, ktoré už nepotrebujem, pretože som ho presunul do /etc/default/locales;
  • pridanie ~/bin do premennej PATH, ktoré mi už však chýbalo.

Vyriešil som to tak, že načítam spomenuté súbory zo súboru ~/.xsessionrc:

# nastavenia pre LightDM
if [ -f /etc/profile ]; then
    . /etc/profile
fi
if [ -f "$HOME/.profile" ]; then
    . "$HOME/.profile"
fi

Upravil som aj nastavenie PATH v ~/.profile, aby nebola cesta pridaná dva krát:

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] && ! echo $PATH | grep $HOME/bin >/dev/null; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

Je to nahlásená chyba problém je nahlásený, a dokonca označený ako vyriešený, ale zjavne to nefunguje. Aj by som túto chybu nahlásil do Systému sledovania chýbal Debianu, ale po skúsenosti s komunikáciou so správcom balíka z minula, nemám chuť strácať čas.

Záver

Čo napísať na záver? Oproti mojim posledným pokusom som bol príjemne prekvapený, že vlastne všetko funguje (teda až na oneskorený autologin). Prostredie je pekne preložené, funguje registrácia relácie (cosolekit), s čím má (alebo mal?) problémy slim.

Takže záver je prostý, napriek mojej zlej skúsenosti s nástrojmi z LaunchPad, pokojne tohoto správcu prihlásenia používajte.