Kategória: Debian Linux

Zmenené: 1. september 2011

LightDM v Debiane

Pracovné prostredie XFCE nemá svojho správcu prihlásenia, a tak sú používatelia odkázaní na používanie GDM(3) alebo na boj so SLiM a PolicyKit. Nedávno svitlo na lepšie časy, pretože do testingu prešiel balík LightDM, ktorý má byť predvoleným správcom prihlásenia v Ubuntu. Mám však zmiešané pocity.

LightDM je správca prihlásenia X, ktorý má za cieľ byť odľahčený, rýchly, rozšíriteľný a nezávislý na pracovnom propstredí. LightDM ponúka všetky funkcie GDM, ale má jednoduchší kód a, hlavne, nevyžaduje žiadne knižnice GNOME a podporuje ConsoleKit/PolicyKit, kvôli čomu sa javí ako vhodný správca prihlásenia pre XFCE.

Tip

Celý tento článok je o verzii 0.9.2-3 a ostáva mi len dúfať, že to bude neskôr lepšie…

Inštalácia

Inštalácia je bezproblémová:

aptitude install lightdm

Nezabudnite si zvoliť LightDM ako predvoleného správcu prihlásenia a potom reštartovať prihlasovaciu obrazovku (napríklad zastaviť GDM a spustiť LightDM). Neskôr to môžete kedykoľvek zmeniť pomocou

dpkg-reconfigure lightdm

Prvé skúsenosti

Prvé skúsenosti výborné. Obrazovka správcu prihlásenia síce nie je lokalizovaná, ale po prihlásení do XFCE sú služby vypnutia a uspávania prístupné bez akýchkoľvek ďalších úprva (čo neplatilo so SLiM).

Prispôsobenie

Akonáhle však chcete od tohoto ľahkého správcu prihlásenia viac, narazíte na problémy.

Zoznam používateľov

Nastavenie zoznamu používateľov je síce triviálne, stačí v konfiguračnom súbore /etc/lightdm/lightdm.conf nastaviť:

[SeatDefaults]
greeter-hide-users=false

Ak teraz spustíte LightDM s novým nastavením, zistíte, že zoznam používateľov zobrazený nie je. Je to kvôli chýbajúcemu balíku accountsservice, ktorý odporúčam nainštalovať bez odporúčaných a navrhovaných balíkov:

aptitude install -R accountsservice

Automatické prihlasovanie

Automatické prihlasovanie možno v konfiguračnom súbore /etc/lightdm/lightdm.conf nastaviť pomocou volieb:

[SeatDefaults]
autologin-user=meno_používateľa
autologin-user-timeout=10

Nanešťastie, ani toto tak jednoducho nefunguje, pretože balík neobsahuje potrebné nastavenie PAM, preto treba vytvoriť súbor /etc/pam.d/lightdm-autologin s obsahom:

#%PAM-1.0
auth requisite pam_nologin.so
auth required pam_env.so readenv=1
auth required pam_env.so readenv=1 envfile=/etc/default/locale
auth required pam_succeed_if.so user != root quiet_success
auth required pam_permit.so
@include common-account
session required pam_limits.so
@include common-session
@include common-password

Po reštarte správcu prihlásenia by už malo automatické prihlásenie fungovať, ale je tu jedna chybka nefunguje nastavenie času a zadaný používateľ je prihlásený ihneď.

Ďalšie problémy

Keď už spomínam reštart, tak si dajte pozor, aby ste nemali nastavenú premennú prostredia DISPLAY, pretože v takom prípade sa LightDM odmietne reštartovať, dokonca ani neprebehne znova načítanie (reload) nastavenia… Okrem spomenutých problémov mi nefungovalo ani vypnutie a reštartovanie počítača z obrazovky správcu prihlásenia, ak je prihlásený aj iný používateľ, a to bez akéhokoľvek upozornenia. Či funguje uspávanie a hibernácia som už ani neskúšal.

Hoci je program úplne lokalizovaný, nečakajte prihlasovaciu obrazovku v slovenčine. Pýtate sa prečo? No, jednoducho hľadá lokalizáciu v inom súbore, ale ani po premenovaní súboru MO (messages.mo) nie je lokalizácia kompletná, hoci predmetné reťazce v súbore MO existujú.

A že sa často stráca kurzor myši, už ani nepopisujem.

Záver

Na tohoto správcu prihlásenia som sa veľmi tešil, avšak jeho implementácia v Debiane je viac ako diskutabilná, pretože po nainštalovaní funguje len základná funkcia, teda zadanie mena a hesla. Ak vás napadá, že sa nemám sťažovať tu, ale nahlásiť chybu, tak si pokojne prečítajte reakcie správcu balíka (#636104, #639988, #639984). Možno sa dobre pobavíte zdôvodneniami, ktoré vo mne silno evokujú nadšenca Ubuntu, ktorý si myslí, že keď on nepotrebuje autologin, tak ho nepotrebuje nikto a podobne.

Inými slovami, tento správca prihlásenia má ešte ďaleko od kvality, na ktorú som v Debiane zvyknutý a tento balík nie je zrelý na nasadenie.