Kategória: Debian Linux

Zmenené: 22. december 2010

Auto nástroje APT

Nedávno som napísal článok, ktorý popisoval možnosti nastavenia opakovaných úlohy priamo v APT. Dnes sa pokúsim v krátkosti porovnať, aké informácie môžete dostávať emailom (áno, ešte stále zavrhujem automatickú inštaláciu).

Aby som mohol porovnať možnosti jednotlivých nástrojov, nainštaloval som ich a nechal niekoľko dní plniť svoju úlohu. Prvý záver, ktorý z toho urobím je, že všetky robia to, čo o sebe tvrdia. Vzhľadom k tomu, že ma najviac zaujímali informácie, ktoré posiela emailom, teda informácie, ktoré mám k dispozícii na to, aby som sa rozhodol, či aktualizovať treba alebo nie.

Posielané emaily

Aby ste si mohli vytvoriť obraz sami, tu sú emaily, ktoré mi tieto nástroje poslali. Len pre úplnosť spomeniem, že nezobrazujú presne rovnaké informácie, pretože každý program bol nainštalovaný na inom stroji, aby som vylúčil nežiadúce interferencie. Napriek tomu si myslím, že rozdiel poskytovaných informácií je zjavný:

opakovaný apt

Pre nastavenie opakovaných úloh APT som použil nastavenie ukecanosti na 1 a ďalšie dve možnosti som neskúšal. Výsledok je takýto:

  • Predmet: cron job ‚cron.daily‘ on bonifac.skk
/etc/cron.daily/apt:
verbose level 1
power status (255) undetermined, continuing
system is on main power.
sleeping for 1149 seconds
check_stamp: interval=86400, now=1292972400, stamp=1292886000, delta=86400 (sec)
download updated metadata (success).
send dbus signal (success)
check_stamp: interval=86400, now=1292972400, stamp=1292886000, delta=86400 (sec)
download upgradable (success)
unattended-upgrade (not run)
check_stamp: interval=604800, now=1292972400, stamp=1292799600, delta=172800 (sec)
autoclean (not run)
aged: ctime <14 and mtime <14 and ctime>2 and mtime>2
end remove by archive size: size=4352 < 512000

cron-apt

V prípade cron-apt som použil východzie nastavenia:

  • Predmet: CRON-APT completed on ltsp [/etc/cron-apt/config]
CRON-APT RUN [/etc/cron-apt/config]: Wed Dec 22 04:00:01 CET 2010
CRON-APT SLEEP: 1904, Wed Dec 22 04:31:45 CET 2010
CRON-APT ACTION: 0-update
CRON-APT LINE: /usr/bin/aptitude update -o quiet=2
Reading package lists...
CRON-APT ACTION: 3-download
CRON-APT LINE: /usr/bin/aptitude autoclean -y
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Reading extended state information...
Initializing package states...
Writing extended state information...
Reading task descriptions...
Freed 0 B of disk space
CRON-APT LINE: /usr/bin/aptitude dist-upgrade -d -y -o
APT::Get::Show-Upgraded=true
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Reading extended state information...
Initializing package states...
Reading task descriptions...
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B of archives. After unpacking 0 B will be used.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Reading extended state information...
Initializing package states...
Reading task descriptions...

apticron

No a v prípade apticron som len vypol posielanie informácie o nových balíkoch, zvyšok je východzie nastavenie:

  • Predmet: 1 Debian package update(s) for soumat
apticron report [Wed, 22 Dec 2010 06:25:08 +0100]
========================================================================

apticron has detected that some packages need upgrading on:

 soumat
 [ 10.1.92.2 ]

The following packages are currently pending an upgrade:

 apt-listchanges 2.85.7

========================================================================

Package Details:

Načítám soubory se změnami...
--- Změny v apt-listchanges ---
apt-listchanges (2.85.7) unstable; urgency=low

 * Update the program Catalan PO file; thanks to Jordi Mallach; Closes:
 #606799

 -- Sandro Tosi <morph@debian.org> Sat, 11 Dec 2010 21:27:48 +0100

========================================================================

You can perform the upgrade by issuing the command:

 aptitude full-upgrade

as root on soumat

========================================================================

INFO: the following packages are on hold, then will not be upgraded even if
they have been present in the upgrading candidates list:

 cacti-thold

--
apticron

Záver

Neviem, čo sa viac páči vám, ale mne sa najviac páči email nástroja apticron. Jediné, čo mu môžem vytknúť je absencia nejakého identifikátora úlohy v predmete emailu, avšak toto môže byť nedostatok môjho nastavenia. Posielaný email práve od tohoto nástroja poskytuje informácie, ktoré považujem za potrebné.

Napriek tomu nie sú na zahodenie ani možnosti opakovaných úloh samotného APT, ktoré využijem na udržiavanie veľkosti vyrovnávacej pamäte balíkov, ako i automatizáciu vytvárania záloh balíkov.