Kategória: Návody Joomla

Zmenené: 13. august 2010

Zmena hesla do Joomla!

Pri, viac-menej, bezcieľnom pátraní po internete som narazil na návod ako zmeniť heslo ktorémukoľvek používateľovi v redakčnom systéme Joomla! Ani ma nenapadlo, že to o pár dní budem potrebovať, keď som sa pokúsil obnoviť starú zálohu stránky, ale o starom hesle už nemám ani potuchy…

Zmena pomocou SQL

Postup na zmenu hesla priamo pomocou príkazov SQL som už mal poznačený dávno, nikdy som ho vak neskúšal. Vlastne je ešte z verzie 1.0.x:

.. code-block:: sql
UPDATE ‚jos_users‘ SET ‚name‘=‘admin‘, ‚password‘=‘md5 heslo‘ WHERE ‚id‘=62 LIMIT 1;

Samozrejme, reťazec md5 heslo je treba nahradiť MD5 odtlačkom svojho hesla, parameter admin prihlasovacím menom a parameter id zase identifikačným číslom príslušného účtu. Pravdepodobne mi dáte za pravdu, keď poviem, že je to trochu nepraktické, ale zíde sa to, keď nie je k dispozícii iná možnosť. Samozrejme, dá sa to i trochu jednoduchšie, a to priamym použitím funkcie md5:

UPDATE 'jos_users' SET 'name'='admin', 'password'=md5('moje tajné heslo') WHERE 'id'=62 LIMIT 1;

Zmena pomocou phpMyAdmin

K tomuto postupu sa stačí prihlásiť do phpMyAdmin s účtom, ktorý má právo zápisu do databázy Joomly. Vybrať túto databázu (jej meno ste si zvolili pri inštalácii) a v nej nájsť tabuľku jos_users, čím sa dostanete k výpisu záznamov s používateľskými účtami, napríklad ako na obrázku:

tabulka s uctami

Nájdite si príslušný účet a kliknite na ceruzku vpravo, v rovnakom riadku ako je zvolený účet (na obrázku zvýraznený červenou). Tým sa dostanete do úpravy príslušného účtu:

nastavenie hesla

Zmenu hesla urobte zadaním novej hodnoty do poľa password. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, môžete priamo zadať MD5 odtlačok hesla, alebo využiť zabudovanú funkciu, tak ako to vidíte na obrázku. V druhom prípade možno heslo zadať priamym napísaním. Nezabudnite použiť tlačidlo Vykonaj, aby sa urobené zmeny aj uložili. A to je všetko. Od teraz sa môže používateľ prihlásiť pomocou nového hesla. Pozornej si určite všimli, že takto možno zmeniť vlastne vetky daje čtu…