Kategória: Návody Joomla

Zmenené: 5. november 2010

Inštalácia Joomla! 1.5.x

Je to už nejaký čas, čo vyšla dlho očakávaná verzia 1.5 redakčného systému Joomla!. Keďže informácií v našom (prípadne českom) jazyku je ako šafránu, rozhodol som sa prispieť svojou troškou do mlyna. A začnem pekne od začiatku, veď pret, aby ktokoľvek mohol Joomla! používať, ju potrebuje najprv nainštalovať.

Nainštalovanie tohoto redakčného systému nevyžaduje hlbšie vedomosti o fungovaní webových aplikácií, ale nejaké vedomosti predsa len vyžaduje, a tieto sa pokúsim prípadným záujemcom priblížiť.

Príprava inštalácie

Pre pripravenie inštalácie potrebujete, samozrejme nejaký webový server. Môže to byť webový hosting niekde na internete alebo si môžete vytvoriť svoj vlastný lokálny. Pre správne fungovanie Joomla! potrebujete mať k dispozícii tri veci:

  • webový server
  • databázový server
  • PHP

Požiadavky nie sú nijako prehnané, autori odporúčajú webový server Apache, ale nie je to podmienkou. A odporúčajú verziu 2.2, ale postačí aj verzia 1.3. Osobne som robil pokusy s lighttpd, ale vzdal som to po núspešnej snahe sprevádzkovať na lighty optimalizáciu pre vyhľadávače (prepisovanie adries článkov), ale všetky ostatné funkcie mi fungovali. Joomla! vyžaduje databázový server MySQL minimálne verzie 3.23.x, ale odporúčaná je verzia radu 5.x. A v tomto databázovom serveri musíte mať pripravenú databázu. Keďže Joomla! umožňuje nastaviť ľubovoľnú predponu databázových tabuliek, nie je podmienkou aby táto databáza bola samostatná, hoci tak je to pohodlnejšie. No a keďže je Joomla! napísaná v PHP, potrebuje pre svoju činnosť aj tento serverový skriptovací jazyk, a to minimálne verziu 4.3.10, hoci odporúčaná je verzia rady 5.x. Pre správnu činnosť musí byť v PHP podpora MySQL, XML a Zlib. Autori striktne odporúčajú nepoužívať verzie 4.3.9, 4.4.2, 5.0, kvôli nekompatibilite.

Príprava databázy

Najjednoduchší spôsob pre vytvorenie databázy je pravdepodobne použitie rozhrania phpMyAdmin. Jeho používanie tu nebudem podrobne rozpisovať, ale pozrite si na obrázku nastavenia UTF, ktoré som zvýraznil. Netvrdím, že sú jediné správne, ale určite nezabudnite pri vytváraní databázy nastaviť ju pre prácu s UTF, pretože neskôr môžete mať problémy so správnym zobrazením slovenských znakov.

../../_images/Joomla_phpmyadmin00.png

Prenesenie na server

Samozrejme, súbory redakčného systému je treba najprv stiahnuť. Na stránkeJoomla! sú k dispozícii archívy vo formáte zip, gzip (.gz) aj bzip2 (.bz2), stačí si vybrať. Ak pracujete vo Windows, bude asi najlepšou voľbou formát zip, v Linuxe je to jedno. Stiahnutý archív je treba v počítači rozbaliť a rozbalený adresárový strom preniesť na server, napríklad pomocou FTP. Pripravte sa, že to chvíľu môže trvať, takže aj pri použití ADSL si môžete v kľude dať počas prenosu kávu.

Súbory môžete prekopírovať do koreňového adresára svojho hostingu, ale aj do podadresára. Ak chcete Joomla! len vyskúšať, použitie podadresára, prípadne subdomény, vrelo odporúčam.

Inštalácia

Inštalácia krok 1

Keď ste všetky súbory úspešne preniesli na server, môžete do svojho prehliadača zadať webovú adresu svojho sídla, prípadne aj cestu, kam ste súbory Joomla preniesli. V ďalšom budem predpokladať použitie koreňového adresára, preto do prehliadača zadajt: http://domena.sk a stlačte Enter. Privíta Vás prvá stránka inštalátora, ktorá ponúka na výber jazyk, ktorý bude počas inštaláciu použitý. Prvou dobrou správou je, že inštalácia Jomla je komplet lokalizovaná do slovenčiny, takže problém nebudú mať ani tí, ktorým angličtina veľmi nevonia.

Keď si vyberiete jazyk, ktorý Vám vyhovuje, môžete pokračovať kliknutím na tlačítko Pokračovať, čím sa presuniete do ďalšieho kroku, ktorým je kontrola nastavení servera.

Inštalácia krok 2

Všetky potrebné kontroly vykoná inštalátor za Vás a zobrazí ich v prehľadnej tabuľke, ktorá je rozdelená na dve časti. V prvej sú nutné požiadavky, ak sa v tejto časti objaví červené nie, je problém s veľkou pravdepodobnosťou nefunkčnosti stránok. Asi najčastejším nesplnením je posledná položka, teda zápis configuration.php. Ak by ste tento súbor hľadali a chceli mu nastaviť práva pre zápis, zistíte, že neexistuje. Je vytvorený až inštalátorom a preto potrebujete mať povolený zápis v koreňovom adresári.

Rovnaké červené nie v druhej časti nie je až také kritické. Joomla fungovať bude, hoci sa môžete stretnúť s problémami. Na priloženom obrázku si môžete všimnúť, ža moja inštalácia nespĺňa odporúčanie pre Zobrazovanie chybových správ. Teraz k jednotlivým voľbám.

Safe Mode

Safe Mode je nastavenie interpretera PHP skriptov pre ich bezpečnejšie spúšťanie. Ak je zapnutý, sú celkom zakázané niektoré potencionálne nebezpečené príkazy a iné je možné používať len pri dodržaní určitých podmienok. Tieto obmedzenia môžu byť nepríjemné pri inštalácii rozšírení a pri uploade súborov. Na riešenie tohoto problému používa nová verzia Joomla! tzv. FTP vrstvu, ktorá by mala tento problém riešiť.

Zobrazovať chyby

Táto funkcia zapína/vypína chybové hlásenia skriptov PHP. Za normálnych okolností nie je vôbec dôležité, pretože k chybám by dochádzať nemalo, ale pri experimentovaní z rozšíreniami sa môžete s niektorými chybmi stretnúť, a povolenie výpisu chybových hlásení vzhľadu stránky neprospeje.

Nahrávanie súboru

Treba popisovať? Ak toto nemáte povolené, nebudete môcť cez rozhranie Joomla! uploadovať obrázky, či inštalovať komponenty.

Magic Quotes Runtime

Vo všeobecnosti sa funkcia MAGIC QUOTES stará o to, aby bolo pred každú úvodzovku vložené jedno spätné lomítko a pred apostrof dve, čím sa stará napr. o ochranu databáz. Teda ide o bezpečnostné nastavenie.

Register globals

Táto funkcia sa, zjednodušene, stará o zapnutie/vypnutie automatického registrovania premenných z formulárov. Aj v tomto prípade ide o bezpečnostné nastavenie, ktoré je už dávnejšie predvoleným nastavením PHP. I tak som sa však stretol s rozšírením, ktoré to požadovao zapnuté. Rýchlo som ho zahodil.

Output buffering

Pomocou tejto funkcie možno kontrolovať ododielanie výstupov sktiprov do prehliadača. Ak je táto funkcia zapnutá, server často predčasne ukončí odosielanie dát a nastává chyba na zobrazovaných stránkach.

Automatický štart session

Ak je povolená táto funkcia, nie je potrebné štart session implicitne volať pomocou session_start(), ale session sú začínané automaticky. Bežný používateľ to prakticky nepocíti.

Pre fajnšmekrov ponúkam zoznam niektorých volieb, ktoré môžete dať do súboru.htacces, viac hľadajte v manuáloch PHP:

php_flag register_globals off
php_flag display_errors off
php_flag magic_quotes_runtime off
php_flag session.autostart off
php_value memory_limit 32M
php_value post_max_size 32M
php_value upload_max_size 32M
php_flag file_upload on
php_flag output_buffering "0"
php_flag html_errors "0"
php_flag display_startup_errors "0"
php_flag log_errors "1"
php_value default_charset "utf-8"
Inštalácia krok 3 Inštalácia krok 4

Ak teda máte všetky voľby v prvej časti zelené, môžete pokojne pokračovať ďalej pomocou tlačítka Pokračovať. V tomto kroku inštalátor zobrazí licenciu. Prečítajte si ju a ak súhlasite, opäť zvoľte Pokračovať, čím sa dostanete dočasti nastavovania databázy. Ako som už spomínal vyššie, databázu musíte mať vopred vytvorenú, v tejto časti treba len vyplniť údaje, potrebné na to, aby Joomla dokázala k tejto databáze pristupovať. Predpokaldám, že použijete typ databázy MySQL. V nasledujúcom okne je treba zadať meno/IP adresu servera MySQL. S najvúčšou pravdepodobnosťou bude databázový server bežať na rovnakom stroji ako server webový, takže môžete zadať localhost. No a vyplňte meno pripravenej databázy, používateľské meno a heslo, ktoré má Joomla! pre prístup k nej používať.

Pokročilé nastavenia

Ako ste si iste všimli, v spodnej časti okna je voľba Pokročilé nastavenia. Ak inštalujete novú Joomla, do novej, prázdnej databázy, ani im nemusíte venovať pozornosť. Ak však opakujete inštaláciu na už raz použitú databázu, môžete si vybrať, či majú byť existujúce tabuľky zmazané alebo zozálohované. Môžete si tiež zvoliť predponu mien databáz, čo je vhodné, ak chcete napríklad jednu databázu používať viacerými inštaláciami Joomla!.

Inštalácia krok 5

Po kliknutí na tlačítko Pokračovať budú v zadanej databáze vytvorené príslušné tabuľky (spolu 36 tabuliek) a ich mená budú začínať na zadanú predponu, predvolene jos_. Po úspešnom vytvorení tabuliek Vás sprievodca inštaláciou presunie na ďalší krok, ktorým je nastavenie FTP. Ide o tzv. FTP vrstvu, ktorou sa Joomla! pokúša obchádzať bezpečnostné nastavenia PHP - Safe Mode. V tomto kroku si teda môžete zvoliť, či má byť FTP vrstva používaná, a ak áno, tak nastavte príslušné prihlasovacie meno a heslo na FTP účet. Autori odporúčajú použiť špeciálny účat len pre Joomla!, ale ak taký nemáte, môžete použiť svoj.

Podľa mojich skúseností, ani zaleko to nie je všeliek. Problémy mi robilo najmä to, že s (aj bez) FTP vrstvou Joomla! vytvára adresáre s právami 644. Ale vlastník adresárov (nakoniec i súborov) vytváraných cez FTP je iný ako ten, pod ktorým beží Apache, a tak Apache nemal právo zápisu do novo vytvorených adresárov, ale o tom inokedy. Každopádne, ak si nie ste istí čo použiť, dajte áno a nezabudnite si v Pokročilých nastaveniach zvoliť Uložiť heslo, aby Joomla! mohla FTP vrstvu používať aj neskôr.

Inštalácia - migrácia
Inštalácia krok 6

Po kliknutí na Pokračovať sa dostanete do predposledného kroku, v ktorom máte možnosť nastaviť veci ako Názov stránky, správcovskú emailovú adresu a heslo správcu. Najprv sa ale pozrime na druhú časť stránky. Tam máte na výber dve možnosti. Prvou je nainštalovanie vzorových dát. Je to užitočná voľba, najmä ak ste ešte Joomla! neskúšali. Pre ich nainštalovanie nestačí zvoliť túto možnosť, musíte kliknúť na tlačítko Nainštalovať vzorové dáta. Druhou možnosťou je použitie migračného skriptu. Tútzo možnosť využijú tí, ktorí už majú stránku v starej verzii (1.0.x) Joomla! a chcú jej obsah presunúť do novej verzie, ale to je tiež na dlhší popis.

Ak vzorové dáta nenainštalujete, sprievodca Vás na to upozorní a ponúkne Vám možnosť vrátiť sa späť kliknutím na tlačítko Zrušiť, ak chcete pokračovať bez inštalácie vzorových dát, zvoľte OK.

../../_images/Joomla_Inst09.png Inštalácia krok 7

Takže, ak máte záujem, nainštalujte si vzorové dáta a potom vyplňte údaje na začiatku stránky. Osobitnú pozornosť venujte heslu, nemalo by byť veľmi jednoduché, ale hlavne si ho poznačte, aby ste sa dokázali na svoju novovytvorenú stránku prihlásiť. Nasleduje už len ukončenie inštalácie. V tomto kroku sa dočítate, že musíte vymazať inštalačný adresár. Nie je už napísané, ktorý to je, ale pohľad do adresárovej štruktúry intuitívne navrhuje vymazať adresár installation. Tak to urobte, pretože inak sa k stránke nedostanete.

Po vymazaní spomínaného adresára môžete svoj redakčný systém Joomla! začať používať. Na hlavnú stránku vstúpite po zadaní adresy stránky. Ak ste si nainštalovali vzorové dáta, uvidíte peknú stránku, ak ste si ich nenainštalovali, nebuďte prekvapení, ak uvidíte skoro nič.

výsledná stránka

Do administračnej časti pridaním časti /administrator. V oboch prípadoch sa môžete prihlásiť zadaním prihlasovacieho mena admin a hesla, ktoré ste si zvolili. Vrelo odporúčam ako úplne prvý krok administrácie zmeniť prihlasovacie meno správcu!