Kategória: Návody Joomla

Zmenené: 22. január 2012

Číslovanie verzií Joomla!

Nová verzia redakčného systému Joomla! je na spadnutie. Ešte nedávno sa síce spomínalo číslo 1.8, ale nová verzia s dlhou podporou bude nakoniec niesť číslo 2.5. Ako sa v tom vyznať? Netreba v tom hľadať vedu. Zmena číslovania súvisí so zmenou frekvencie vydávania nových verzií, ale pekne po poriadku…

Ako to bolo…

Ak ste redakčný systém Joomla v minulosti nepoužívali, tak krátke pripomenutie. Pred verziou 1.6 boli vydané vlastne len dve verzie, a to verzia 1.0 a verzia 1.5. Prvá verzia bola forkom redakčného systému Mambo, na druhú sa čakalo riadne dlho a jej vydanie prinieslo také výrazné zmeny, že nestačila prostá aktualizácia, ale bolo potrebné realizovať migráciu, teda stránku (databázu) previesť do podoby, aby jej nová verzia rozumela.

Migrácia samotného obsahu stránky bol síce krok navyše, ale táto migrácia bola (viac-menej) súčasťou oficiálneho inštalátora, a tak s tým veľa problémov ani nebolo. Avšak skoková zmena architektúry mala za následok, viacero chýb a nedokonalostí, ktoré boli predmetom viacerých opravných vydaní (verzie 1.5.x). A tieto opravné vydania prinášali ďalšie zmeny API, čo robilo problémy a spôsobovalo oneskorenie (až zánik) mnohých veľmi šikovných rozšírení, čiže správcovia stránok museli prechádzať na rozšírenia od iných autorov…

Ako to je…

Medzi vydaním Joomla! 1.0 a 1.5 prešiel relatívne dlhý čas. Verzia 1.6 bola vydaná v oveľa kratšom časovom intervale, ale priniesla znova také zmeny v architektúre a API, že bola opäť nutná migrácia. Tentokrát však už nie je nástroj na migráciu súčasťou oficiálneho vydania Joomla!, ale existuje niekoľko rozšírení (od autorov z tretej strany), ktoré sa o to postarajú. V tomto smere bola (je) migrácia z verzie 1.5 spracovaná horšie a považujem to za krok späť.

V prípade rozšírení sa v podstate nič nezmenilo. Niektoré rozšírenia dodnes nemajú vydanú svoju verziu pre Joomla 1.6+. Je dosť pravdepodobné, že mnohé z nich skončia a správcovia stránok musia znova riešiť rovnaký problém. Toto má za následok, že ani rok po vydaní Joomla 1.6 ešte mnohí správcovia nepremigrovali (s kyslým úsmevom sledujem dianie okolo JComments, kde autor už viac niekoľko mesiacov sľubuje, že nová verzia bude práve tento mesiac…).

Musím povedať, že problémy ohľadom migrácie na verziu 1.6 ma priviedli k úvahám, či výber redakčného systému Joomla bol tou správnou voľbou a povedal som si, že ešte jedna takáto problematické migrácia a nájdem si niečo iné.

Ako to má byť…

Za správny prístup ku komunite používateľov považujem istú kontinuitu, teda nestresovať a nezamestnávať zbytočne ľudí, ktorí svoje stránke postavili na redakčnom systéme Joomla! neustálymi zmenami API, neustálou nutnosťou hľadať nové rozšírenia (a nájsť vhodné rozšírenie je zdĺhavá práca), neustálou potrebou migrácie.

S najväčšou pravdepodobnosťou sú si vývojári Joomla! toho vedomí, pretože ako inak chápať zmenu plánu vydávania od skokových zmien vo vopred bližšie neurčenom čase, na časový plán vydávania novej verzie každých šesť mesiacov, pričom každé tretie vydanie bude s dlhou podporou. V súvislosti s tým bola zmenená aj schéma číslovania tak, že každé prvé vydanie s krátkou podporou (STS) dostane nové hlavné číslo (to je to prvé) a každé vydanie s dlhou podporou (LTS) bude mať vedľajšie číslo 5 (2.5, 3.5, atď).

Čo to znamená pre používateľov? No, síce som to nikde oficiálne nečítal, ale podľa mňa budú prvé STS vydania zavádzať najviac noviniek (v zmysle zmien architektúry a API) a tieto zmeny budú ešte vyladené a vylepšené, až do vydania novej LTS verzie. Čiže STS vydania budú plniť úlohy pomyselných testovacích verzií, ale ich oficiálnym vydaním dostane každý možnosť otestovať relatívne stabilné prostredie. Pre používateľov môže byť dobrou správou aj to, že rovnakú šancu dostanú vývojári, a tak v okamihu vydania novej LTS verzie môže byť k dispozícií rozšírenia, ktoré budú s touto verziou bez problémov pracovať.

Inými slovami, prechod na novšie verzie v budúcnosti by mal byť menej bolestivý, i keď stále môže byť rovnako pracný, pretože zmenám v budúcnosti sa jednoducho vyhnúť nedá. Takže, ktorú verziu voliť?

Záleží na úlohe, ktorú má stránka plniť:

  • ak spravujete veľkú stránku a chcete mať istotu, mali by ste ostávať na verziách s dlhou podporou;
  • ak vytvárate novú stránku, mali by ste inštalovať poslednú stabilnú verziu;
  • ak máte testovaciu stránku, používajte verziu, ktorú chcete…

Aké je číslovanie…

Spomenul som, že verzia, ktorá má byť vydaná v najbližších dňoch (24.januára 2012) mala mať pôvodne číslo verzie 1.8, ale aby sa používatelia mohli na základe čísla verzie ľahšie orientovať (LTS proti STS), bude už najbližšia LTS verzia mať vedľajšie číslo 5, viac na obrázku:

Číslovanie verzií

Číslovanie verzií Joomla!

Myslím, že takáto schéma číslovania verzií dáva zmysel a umožní zasväteným určiť typ vydania len podľa čísla verzie…