Kapustnica 2007

Našu, už tradičnú, vianočnú kapustnicu sme v roku 2007 urobili novým spôsobom. Tentokrát nám poskytol priestory jeden z hosťov našich Stretnutí, a tak sme sa zišli vo Veľkej Lomnici.