Guláš 2008

Po niekoľkých rokoch prázdnych rečí sme sa nakoniec odhodlali a zorganizovali gulášpartiu. A na oplátku sme pozvali aj priateľov z klubu v Starej Ľubovni.