SOIT 2011

V januári 2011 sme v Žiline (v priestoroch FRI ŽU) zorganizovali zhromaždenie členov SOIT, kde mi pripadlo moderovanie zhromaždenia. Priznám sa, že sa mi to nevydarilo až tak dobre, ako som chcel, ale čo už, keď som sa o moderovaní dozvedel asi 30 minút pred začiatkom… Ale Mišo mi tam daroval krásne tričko!