Lošonec 2009

Tu začala história OSSConf, konferencie o otvorenom softvéri na Žilinskej univerzite. Stretlo sa nás zopár, aby sme dohodli nejaké základné veci a na druhý deň ma vyhnali do kopcov…

Najväčšia sranda bola, keď som na vrchu toho kopca našiel ceduľu s nadmorskou výškou – dostal som sa do výšky, kde bývam!