Kategória: Elektro programy

Zmenené: 9. september 2011

Prehľad programov

Zhrnutie programov, ktoré možno využívať pri práci s elektronikou. Neviem ako ostatní, ale ja som sa zo začiatku v tejto oblasti pomerne dlho strácal, hľadal čo existuje, čo je použiteľné a čo je len na hranie. Nakoniec som sa rozhodlo, že si to začnem značiť, možno sa to zíde aj iným.

CAD (Computer Aided Design alebo aj Computer Aided Drafting) je zaužívaná skratka, ktorej význam je Počítačom podporované projektovanie, prípadne Počítačom podporované kreslenie. CAD je široká oblasť informačných technológií presne tak, ako je široká oblasť technického rysovania. Zjednodušene možno povedať, že sa jedná o používanie pokročilých grafických programov pre projektovanie, ktoré nahradzujú prácu pri rysovacej doske.

Aplikácie CAD obsahujú grafické, geometrické, matematické a inžinierske nástroje pre kreslenie výkresov a modelovanie objektov (aj javov) reálneho sveta. Často tu je zaraďovaná aj oblasť počítačových vizualizácií, v podobe virtuálnych 3D návrhov a fotorealistických vizualizácií.

Rozdelenie CAD systémov

CAD systémy možno rozdeľovať z viacerých hľadísk, ja ich rozdelím na všeobecné a špecializované.

Všeobecné CAD systémy

 • 2D dvojrozmerné;
 • 3D trojrozmerné;
 • objemové;
 • povrchové.

Špecializované CAD systémy

 • strojárstvo – CAM (Computer Aided Manufacturing), CAE – (Computer Aided Engineering);
 • stavebníctvo AEC – (Architecture Engineering Construction), BIM – (Buliding Information Model), CAAD – (Computer Aided Architectural Design);
 • správa nehnuteľností FM – (Facility Management);
 • elektrotechnika PCB – (Printed Circuit Boards), EDA – (Electronic Design Automation);
 • geografia GIS – (Geographic Information Systems).

Automatizácia elektronickej konštrukcie

Automatizácia elektronickej konštrukcie (EDAElectronic Design Automation) je špecializový systém Počítačom podporovaného projektovania (CAD), ktorý zahŕňa vlastne všetky oblasti návrhy elektronických obvodov:

 • návrh obvodu,
 • kreslenie schémy,
 • návrh plošných spojov,
 • simulácia činnosti obvodu.

Svoje hľadanie som zameral jednak na možnosti kreslenia schém a návrh dosiek s plošnými spojmi (DPS). Vzhľadom k výukovému procesu som samozrejme aj hľadal možnosti simulácie, nie vedeckej, skôr vizuálne zameranej (LED, žiarovka, meracie prístroje). Nakoniec som svoje hľadanie rozšíril aj na prácu s mikroradičmi.

Program Licencia Schéma DPS Autortr Simulácia Linux Windows Poznámka
Eagle komerčný áno áno áno áno áno free, obmedzenia
KiCad GPL áno áno áno áno áno  
SIMetrix komerčný áno áno ? ? free, obmedzenia
gEDA GPL áno áno áno ? ?  
XCircuit GPL áno ? ?  
Electric GPL ? ? ? ? áno áno Java
PCB123 freeware áno áno áno áno => Win2000
TinyCAD open source áno cez EDA cez spice áno => Win98
QElectroTech GPL áno áno ?  
FidoCadJ GPL áno áno áno áno Java
KTechLab GPL áno áno áno ? simulácia
PikLab GPL cez gpsim áno ? len PIC
PikDev GPL áno áno ? PIC
miSim DE free áno áno áno PIC, Java
Qucs GPL áno áno ? ? simulátor
PICsim GPL áno áno ? simulácia
gpsim GPL áno áno áno simulácia PIC
SmartSim GPL áno áno áno simulácia log. obv.