Kategória: Elektro programy

Zmenené: 31. júl 2011

PICsim – simulátor PIC

Po dlhšej dobe som si našiel čas na hranie sa s jednočipmi, teda presnejšie so softvérom a popri tom som našiel projekt PICsim, ktorý v tomto článku predstavím, pretože ho považujem za veľmi sľubný a najmä za veľmi vhodný na výuku programovania mikroradičov PIC.

Predstavenie

Doteraz som sa stretol s rôznymi simulátormi PIC a používal som najviac KTechlab, ale tento simulátor ma oslovil. Na rozdiel od KTechlab, či gpsim, si v ňom nemožno navrhnúť vlastný obvod, ale poskytuje niekoľko pripravených vývojových zostáv, pomocou ktorých možno simulovať procesory 16F628A, 18F452, 16F877A alebo 18F452. Teda možnosti nie rozsiahle, ale celkom postačujúce na to, aby boli použiteľné pri učení sa (alebo druhých). Pri simulovaní jednočipov možno využívať aj ich periférie USART, EEPROM, WDT, V/V porty a časovače.

Samotný projekt PICsim sa skladá z dvoch častí, a to:

  • PICsimLab grafické prostredie
  • picsim simulátor v príkazovom riadku.

Samozrejmosťou je načítanie vlastného programu, ktorý musí by skompilovaný, teda vo formáte HEX. Inými slovami, samotný simulátor nestačí, a je k nemu teba ešte kompilátor, či už GNU PIC Utilities ( gpustils) na súbory ASM, alebo Small Device C Compiler (sdcc) na súbory v jazyku C (aktuálne len v sid).

Kód vyzerá byť neinternacionalizovaný, takže ho zatiaľ nemožno preložiť do slovenčiny, ale i tak považujem tento projekt za sľubný a je spustiteľný i vo Windows…

Inštalácia

Inštalácia je bezproblémová, teda aspoň v Debiane, pretože domovská stránka projektu poskytuje balíkyp re Debian pre architektúry i386 i amd64. Stiahnite si teda príslušný balík na disk a spusťte (napr.):

dpkg -i picsimlab_0.5.0_amd64.deb

V prípade, že sa objavia chyby, je pravdepodobne potrebné nainštalovať závislosti (áno, bez parametrov):

aptitude install

Po nainštalovaní môžete spustiť svoje grafické laboratórium. Ak by ste hľadali nástroj príkazového riadku, tak v balíku nie je. Môžete si stiahnuť zdrojový kód a skompilovať vlastnú verziu, ja som však úspešný nebol…

Ukážky

Samotný PICsimLab ponúka šesť rôznych vývojových dosiek, ktoré vždy po dvoch spolu súvisia.

16F628A

Základné tlačidlá a LED LCD displej a klávesnica
PICsimLab 1

PICsimLab 1

PICsimLab 2

PICsimLab 2

16F877A a 18F452

Tieto dve dosky sú rovnaké, líšia sa len použitým procesorom:

PICsimLab 3 a 4

PICsimLab 3 a 4

16F877A a 18F452

Aj posledné dve dosky sú rovnaké, takže len jeden obrázok:

../../_images/picsimlab_004.png

Používanie

Používanie je veľmi jednoduché, hoci neznalých môže trochu zaskočiť a pri jeho popise si pomôžem obrázkom:

Ovládacie prvky
  1. Zapne/Vypne napájanie dosky
  2. Resetne procesor program začne od začiatku
  3. Tlačidlá, na ktoré možno kliknúť (vizuálna odozva kliknutia chýba)
  4. Prepínač zobrazenia 7-seg displey/Diódy
  5. Kliknutím na konektor ICSP môžete nahrať program HEX.

Okrem týchto ovládacích prvkov dosky je vľavo možnosť výberu dosky a frekvencie PIC, no a samozrejme jednoduché menu v hornej časti obrazovky. Z menu môžete tiež nahrať do procesora program, ale môžete i nastaviť porty (sériovú komunikáciu i programátor), či zobraziť jednoduchého pomocníka neľakajte sa španielčiny, za ňou nasleduje angličtina.

Dostupných je aj dosť príkladov, ktorých cestu objavíte tiež pomocou menu pomocníka…

Záver

Na prvé pokusy to vyzerá ako veľmi zaujímavý nástroj a rozhodne stojí za vyskúšanie. Iste nebude bez chyby, i keď ja som sa so žiadnou nestretol, pretože je to Alfa verzia, aktuálne označená číslo 0.5.