Kategória: Elektro programy

Zmenené: 8. október 2010

KiCAD – inštalácia a popis

KiCAD je nástroj pre automatizovaný počítačový návrh elektronických zariadení (z anglického EDAElectronic Design Automation). Pomocou tohoto súboru programov je možné kresliť schémy, robiť návrh dosiek plošných spojov. Ako čerešnička na torte je možnosť vytvárania 3D pohľadu na výslednú dosku plošného spoja

KiCAD je voľne šíriteľný program, ktorý sa skladá zo Správcu projektov a štyroch hlavných programov:

  • kicad – samotný Správca projektov,
  • eeschema – editor schém,
  • cvpcb – priradenie tvaru a rozmerov súčiastkam (púzdra),
  • pcbnew – editor dosky plošného spoja,
  • gerbview – prehliadač súborov Gerber (data pro fotoplotter).

Rozdelenie programu na niekoľko častí umožňuje oddelenie kreslenia schém od návrhu plošného spoja. KiCAD prináša integrovaný autorouter (automatický návrh plošného spoja), hoci o jeho kvalite sa dá diskutovať, môže významne uľahčiť návrh.

Inštalácia

KiCAD je možné stiahnuť z domovskej stránky, pričom k dispozícii sú na stiahnutie ako verzie pre Windows, tak aj pre Linux. Pred stiahnutím binárneho, či zdrojového balíčka v Linuxe si overte, či nie je súčasťou distribpcie. V Debiane je, takže stačí nainštalovať štandardným spôsobom:

aptitude install kicad

Dokumentácia je v Debiane v samostatnom balíčku (kicad-doc-*) a je vo viacerých jazykových verziách (slovenčina ani čeština nie) a vrelo ju odporúčam nainštalovať a prezrieť. Ak chcete využívať možnosti vytvárania a úpravy 3D výstupu, budete potrebovať aj wings3D, inštalátor vo Windows ponúkne na konci inštalácie zaškrtávacie tlačítko na zobrazenie stránky tohoto programu. V Debianestačí prosto využiť úložisko distribúcie:

aptitude install wings3d

K 3D zobrazeniu sa určite vrátim inokedy.

Prvé spustenie

KiCAD nainštaluje položku do menu a po spustení zobrazí okno Správcu projektov:

../../_images/kicad_usage_01.png ../../_images/kicad_usage_02.png

Hoci program nie je lokalizovaný do slovenčiny, je jeho rozhranie preložené do češtiny, tento jazyk mi však nenastavilo ani vo Windows (odkiaľ sú obrázky) ani v Linuxe automaticky, takže prvý krok je nastavenie jazyka, spôsobom ktorý ukazuje obrázok vpravo.

Po nastavení jazyka sa mi pracuje hneď lepšie a vidno, že okno Správcu projektov je rozdelené na tri časti. Hore je menu a panel nástrov. Vľavo je strom projektu, ktorý obsahuje jednotlivé súbory. A dominantné sú štyri veľké tlačítka vpravo, pomocou ktorých sa spúšťajú jednotlivé samostatné súčasti programu. Nakoniec, pod týmito tlačítkami je informačné okno, v ktorom program vypisuje stav a niektoré správy.

Všimnite si, že pri prvom spustení je pridaný projekt nazvaný noname. Tento projekt na disku neexistuje, takže pris pustení jednotlivých nástrojov sa zobrazí informačné okno, že nemôže nájsť súbor noname.*. Samozrejme, pri použití existujúcich súborov, toto hlásenie zmizne, takže sa netreba ľakať!

Pri vytváraní nového projektu je vhodné vyrobiť si samostatný adresár, ktorého obsah potom bude zobrazený v strome projektu. Aktuálny pracovný adresár možno vidieť v informačnom okne.

Na záver sa ešte vrátim k spomínanému Wings3D. Tento program nepotrebujete inštalovať, ak neplánujete vytvárať 3D náhľady nových súčiastok, alebo ak neplánujete upravovať výsledný 3D náhľad dosky s plošným spojom.

Nastavenie editora

Je veľmi vhodné nastaviť si hneď pri prvom spustení editor, teda celkom presne zvoliť si textový editor. Na túto možnosť som prišiel až neskôr, keď som si nastavil zlý editor (preklepom) v Editore schém a potom som nevedel prísť na to ako to zmeniť. nakoniec som zmenu vykonal až úpravou konfigoračného súboru. Neskôr som našiel práve v hlavnom okne KiCAD v menu položku Prechádzať ‣ Vybreť editor. Neponúka veľmi konfortné rozhranie, len prostý dialóg na vyber spustiteľného súboru.

Ak neviete kde svoj obľúbený editor hľadať, skúste v konzole spustiť pírkaz which nasledovaný menom súboru editora, napr. pre môj KWrite to vyzerá takto:

which kwrite
/usr/bin/kwrite

Teraz už stačí do spomínaného dialógu len prekopírovať (prípadne aj prepísať) /usr/bin/kwrite .Podobne môžete urobiť v menu Nastavenie ‣ Prehliadač PDF nastaviť svoj obľúbený prehliadač.

kicad_usage_03.png