Elektro programy

Väčšinou slobodný a otvorený softvér na prácu s elektronikou.

Simulácia PIC

Zmenené: 04. apríl 2013

V tomto článku sa nebudem zameriavať na simuláciu mikrokontrolérov PIC v Linuxe, ale vo Windows. Myšlienka tohoto článku však vznikla v priamej súvislosti s výukou programovania PIC v Linuce, avšak väčšina študentov doma Linux nepoužíva a mnou používaný simulátor KTechlab vo Windows nefunguje. Študentom tak robí príprava na hodiny trochu problém...

Prehľad programov

Zmenené: 09. september 2011

Zhrnutie programov, ktoré možno využívať pri práci s elektronikou. Neviem ako ostatní, ale ja som sa zo začiatku v tejto oblasti pomerne dlho strácal, hľadal čo existuje, čo je použiteľné a čo je len na hranie. Nakoniec som sa rozhodlo, že si to začnem značiť, možno sa to zíde aj iným.

PICsim – simulátor PIC

Zmenené: 31. júl 2011

Po dlhšej dobe som si našiel čas na hranie sa s jednočipmi, teda presnejšie so softvérom a popri tom som našiel projekt PICsim, ktorý v tomto článku predstavím, pretože ho považujem za veľmi sľubný a najmä za veľmi vhodný na výuku programovania mikroradičov PIC.

KiCAD – inštalácia a popis

Zmenené: 08. október 2010

KiCAD je nástroj pre automatizovaný počítačový návrh elektronických zariadení (z anglického EDA – Electronic Design Automation). Pomocou tohoto súboru programov je možné kresliť schémy, robiť návrh dosiek plošných spojov. Ako čerešnička na torte je možnosť vytvárania 3D pohľadu na výslednú dosku plošného spoja

EAGLE – inštalácia a popis

Zmenené: 27. august 2010

EAGLE je nástroj pre návrh dosiek s plošnými spojmi (DPS, PCB). Názov programu EAGLE je skratka pre Easily Applicable Graphical Layout Editor, čo by po našom mohlo znamenať Ľahko použiteľný grafický editor rozmiestnenia . V tomto článku popíšem postup inštalácie, vlastnosti programu a jeho prostredie.