Kategória: Elektro programy

Zmenené: 27. august 2010

EAGLE – inštalácia a popis

EAGLE je nástroj pre návrh dosiek s plošnými spojmi (DPS, PCB). Názov programu EAGLE je skratka pre Easily Applicable Graphical Layout Editor, čo by po našom mohlo znamenať Ľahko použiteľný grafický editor rozmiestnenia . V tomto článku popíšem postup inštalácie, vlastnosti programu a jeho prostredie.

Obsah článku

Program EAGLE je dielom firmy CadSoft, ktorá sídli v Nemecku a je šírený v dvoch verziách Profesionálna a Freeware. Verzia freeware je dostupná na voľné použitie pre nekomerčné použitie, vrátane študentov. Freeware verzia má isté obmedzenia…

Program je rozdelený do niekoľkých častí:

 • Spoločné
 • Editor spojov
 • Editor schém

EAGLE obsahuje autorouter (automatické generovanie DPS).

Inštalácia

Pre inštaláciu vo Windows stačí stiahnuť najnovšiu verziu programu, prípadne pohľadať na českom webe verziu s českým používateľským rozhraním (neskúšal som). Program je distribuovaný ako spustiteľný inštalačný súbor, takže po stiahnutí ho stačí spustiť.

V Linuxe treba stiahnuť súbor s príponou .run. V Debiane to potrebné nie je (a veľmi pravdepodobne ani v iných distribúciách), keďže EAGLE je v oficiálnom úložisku, preto inštaláciu možno urobiť štandardne:

aptitude install eagle

Pri inštalácii dostanete otázku, ktorú verziu budete používať:

../../_images/eagle_inst_01.png

Ak nemáte zakúpenú licenciu a chcete program používať, zvoľte označenú možnosť, teda Spustiť ako Freeware. Ak inštalujete EAGLE prvý krát, bude nasledovať otázka, či vytvoriť v domovskom adresári súbor .eaglerc. Ak odpoviete Áno, bude súbor vytvorený, ale vlastniť ho bude root, čím nebude mať bežný používateľ právo jeho úpravy. Riešením je pri inštalácii súbor nevytvárať alebo neskôr zmeniť jeho je vlastníka, či ho prosto zmazať (po novom spustení sa znova vytvorí so správnym vlastníkom).

Prvé spustenie

Po nainštalovaní sa program EAGLE úsídli v menu, kde ho možno bude treba hľadať (ja mám samostatné menu Elektronika). Prípadne je možné spustiť ho z konzoly, zadaním jednoduchého eagle. Po spustení sa zobrazí okno Ovládacieho panela:

../../_images/eagle_usag_01.png

Ako vidno na obrázku, okno je rozdelené na tri časti hore je menu, vpravo je popis vybranej položky (po spustení popis programu) a vľavo je strom možností:

 • Libraries – zoznam knižníc, ktoré Eagle obsahuje (elektronické súčiastky, elektromechanické súčiastky a výkresové rámečky),
 • Design Rules – nastavenia dosiek plošných spojov (hrúbka, rozostupy vodičov, vzdialenosti spojov, súčiastok apod),
 • User Language Programs – zoznam programov na spracovanie schém a dosiek plošných spojov (generovanie zoznamu súčiastok, generovanie dát na vŕtanie a podobne),
 • Scripts – skripty pre priame ovládanie Eagle (zmena nástrojových líšt, systémových farieb, nastavenie klávesových skratiek),
 • CAM Jobs – skripty pre priame generovanie dát pre strojovú výrobu dosiek s plošnými spojmi,
 • Projects – samotné projekty (schémy, dosky s plošnými spojmi a riadiace súbory).

Z tohoto stromu pre začiatok odporúčam práve časť Projekty (Projects), ktorá okrem iných obsahuje dva príklady (examples) a celý tutoriál. Práve pomocou týchto položiek si môžete urobiť predstavu o možnostiach programu. Všimnite si prípony jednotlivých položiek:

 • brd je plošný spoj,
 • sch je schéma,
 • ctl je riadaci súbor.

Dvojklikom na niektorý súbor sa otvorí príslušná časť programu Editor plošného spoja, Editor schém. Ich popisu sa budem venovať neskôr. Takže prajem veľa šťastia pri skúmaní prostredia programu EAGLE!