Kategória: Elektro návody

Zmenené: 15. jún 2013

Kicad – používané súbory

Pokiaľ sa začnete obzerať po tom, ako rozšíriť svoju knižnicu súčiastok, puzdier a 3D zobrazení, nájdete na internete rôzne zdroje (pozor! aj s rôznou kvalitou). No a iste si potom položíte otázku, na čo ktorý súbor slúži

Súbory výkresov

Tu mám na mysli súbory, ktoré sú výsledkom tvorby schéma a DPS:

 • *.pro súbor projektu, v ktorom sú informácie o použitých knižniciach a iných nastaveniach projektu
 • *.sch súbor so schémou (výkresom) zapojenia, v ktorom je zoznam súčiastok a ich spojov
 • *.brd súbor s doskou (výkres) plošného spoja, v ktorom je rozmiestnenie puzdier a ciest plošného spoja
 • *.net súbor zoznamu sietí (netlist), v ktorom je zoznam prepojení značiek a použité puzdrá
 • *.bak záložný súbor

Súbory zobrazenia

Súbory, ktoré Kicad používa na vykresľovanie súčiastok, puzdier a 3D modelov:

 • *.lib knižnica súčiastok, obsahuje popis schematickej značky
 • *.dcm dokumentácia knižnice značiek
 • *.mod súbor puzdra, obsahuje popis puzdra súčiastky
 • *.mdc dokumentácia knižnice puzdier
 • *.wrl súbor 3D modelu (export z programu Wings 3D

Ostatné súbory

Okrem vyššie spomínaných sa ešte môžete stretnúť i s ďalšími súbormi:

 • *.stf súbor priradenia puzdier schematickým značkám
 • *.cmp súbor s priradením súčiastky a puzdra
 • *.ps súbor vo formáte Post Script (tlačiteľný)
 • *.emp súbor s exportom puzdier (možno importovať do editora puzdier)
 • *.equ súbor, pomocou ktorého možno realizovať automatické priradenie puzdra ku schematickej značke
 • *.wings súbor s modelm 3D v programe Wings 3D