Elektro návody

Rôzne, časom zozbierané, návody a postupy ohľadom elektroniky, niečo aktuálne, iné menej...

KiCAD – od schémy k DPS

Zmenené: 20. október 2009

Po nakreslení schémy v programe KiCAD nastáva ďalší krok, a tým je návrh dosky plošného spoja (DPS). V tomto článku popíšem postup krokov, ktoré je potrebné úrobiť na to, aby sme nakreslenú schému pripravili na samotný návrh plošného spoja.