Elektronika

Oblasť, ktorej sa slovenské zdroje venujú len akosi okrajovo, je práca s elektronikou v prostredí operačného systému Linux. Dúfam, že tieto články aspoň trochu túto dieru zaplnia a poskytnú používateľom nový rozmer.

Inštrukcie PIC 16F84/62x

Zmenené: 01. november 2009

Pri simulácii PIC v programe KTechLab je možné napísať program aj v jazyku Assembler, preto som sa rozhodol spísať a popísať všetkých 35 inštrukcií, ktoré tieto (tento) mikroradiče poznajú. Mikroradiče 16F84, 16F627 aj 16F628 (vrátane ich novších verzií s A na konci) majú rovnakú sadu inštrukcií...

KiCAD – od schémy k DPS

Zmenené: 20. október 2009

Po nakreslení schémy v programe KiCAD nastáva ďalší krok, a tým je návrh dosky plošného spoja (DPS). V tomto článku popíšem postup krokov, ktoré je potrebné úrobiť na to, aby sme nakreslenú schému pripravili na samotný návrh plošného spoja.