Elektronika

Oblasť, ktorej sa slovenské zdroje venujú len akosi okrajovo, je práca s elektronikou v prostredí operačného systému Linux. Dúfam, že tieto články aspoň trochu túto dieru zaplnia a poskytnú používateľom nový rozmer.

Raspberry Pi v qemu

Zmenené: 16. máj 2013

Pretože som netrpezlivý, rozhodol som sa vyskúšať RaspberryPi vo virtuálnom prostredí. No, možno presnejšie vyskúšať distribúciu Raspbian, ktorá je pre tento minipočítačodporúčaná. Nebola to pre mňa celkom ľahká úloha, pretože qemupoužívam veľmi málo a Raspbiansom použil po prvý krát.

Simulácia PIC

Zmenené: 04. apríl 2013

V tomto článku sa nebudem zameriavať na simuláciu mikrokontrolérov PIC v Linuxe, ale vo Windows. Myšlienka tohoto článku však vznikla v priamej súvislosti s výukou programovania PIC v Linuce, avšak väčšina študentov doma Linux nepoužíva a mnou používaný simulátor KTechlab vo Windows nefunguje. Študentom tak robí príprava na hodiny trochu problém...

Prehľad programov

Zmenené: 09. september 2011

Zhrnutie programov, ktoré možno využívať pri práci s elektronikou. Neviem ako ostatní, ale ja som sa zo začiatku v tejto oblasti pomerne dlho strácal, hľadal čo existuje, čo je použiteľné a čo je len na hranie. Nakoniec som sa rozhodlo, že si to začnem značiť, možno sa to zíde aj iným.

PICsim – simulátor PIC

Zmenené: 31. júl 2011

Po dlhšej dobe som si našiel čas na hranie sa s jednočipmi, teda presnejšie so softvérom a popri tom som našiel projekt PICsim, ktorý v tomto článku predstavím, pretože ho považujem za veľmi sľubný a najmä za veľmi vhodný na výuku programovania mikroradičov PIC.

KiCAD – návrh plošného spoja

Zmenené: 02. máj 2011

V predchádzajúcich článkoch som popísal ako KiCAD nainštalovať i ako si v ňom nakresliť schému, či vytvoriť vlastnú schematickú značku. Keďže však je KiCAD komplexný nástroj, obsahuje aj nástroj pre návrh dosky plošného spoja. V tomto článku popíšem, ako zo schémy takúto dosku plošného spoja vytvoriť.

KiCAD – inštalácia a popis

Zmenené: 08. október 2010

KiCAD je nástroj pre automatizovaný počítačový návrh elektronických zariadení (z anglického EDA – Electronic Design Automation). Pomocou tohoto súboru programov je možné kresliť schémy, robiť návrh dosiek plošných spojov. Ako čerešnička na torte je možnosť vytvárania 3D pohľadu na výslednú dosku plošného spoja

KiCAD – schéma blikača

Zmenené: 27. august 2010

Na tomto jednoduchom príklade chcem ukázať, ako pomocou KiCAD nakresliť elektronickú schému. V článku celý postup popíšem po jednotlivých krokoch, a to všetko aby som ukázal postupy spomínané v inom článku (kicad-kreslenie-schem) ako jeden celok na konkrétnom príklade.

KiCAD – vytvorenie súčiastky

Zmenené: 27. august 2010

Pri mojom pokuse vytvoriť video s postupom kreslenia jednoduchej schémy som zistil, že v knižnici súčiastok nie je značka elektrolytického kondenzátora. Preto som sa rozhodol, že na jej vytvorení popíšem postup pridávania novej schématickej značky do knižnice súčiastok.

KiCAD – kreslenie schém

Zmenené: 27. august 2010

Program KiCAD som predstavil v jednom z minulých článkov. Ak Vás zaujal, pravdepodobne ho máte nainštalovaný. Keďže však nainštalovať zväčša nestačí, v tomto článku popíšem ako nakresliť jednoduchú schému. Respektíve, ako používať jeho nástroj EESchema, čiže Editor schém.

EAGLE – inštalácia a popis

Zmenené: 27. august 2010

EAGLE je nástroj pre návrh dosiek s plošnými spojmi (DPS, PCB). Názov programu EAGLE je skratka pre Easily Applicable Graphical Layout Editor, čo by po našom mohlo znamenať Ľahko použiteľný grafický editor rozmiestnenia . V tomto článku popíšem postup inštalácie, vlastnosti programu a jeho prostredie.