Vitajte

Žiadosť o odpoveď

Keď som ešte mal také nutkanie chodievať do veľkých miest, zvykol som sa zo seba smiať, že nemám Príručku pre dedinčana v meste. Dnes sa im vyhýbam, životu ľudí v mestách, ktoré sa nedajú prejsť pešo z jedného konca na druhý za jednu hodinu, nerozumiem a ani sa ho pochopiť nesnažím. Kto sa však vo svete Linuxu, či vo svete počítačov všeobecne, cíti ako ten dedinčan v meste, možno ocení obsah týchto stránok.

Vytvoril som si túto stránku vlastne s cieľom, aby som mal niektoré svoje poznámky prístupné zo všadiaľ. Liezlo mi na nervy, keď som zistil, že mám nejaký postup poznačený, ale poznámky mám niekde celkom inde a zväčša dosť ďaleko. Ak sa Vám teda zdá obsah bez ladu a skladu, pamätajte, sú to moje poznámky. Keďže však nie som súkromník, ponúkam tieto poznámky aj širokej verejnosti, Všetky texty, ktoré tu nájdete považujem za zverejnené pod licenciou Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License (CC-by-sa). Inými slovami, tu zverejnené informácie môžete rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo i odvodené diela za podmienky uvedenia autora a použitia rovnakej licencie, a to aj na komerčné účely.

Kto vlastne som? A čo Vás je do toho?! S počítačmi pracujem už dlho, asi od roku 1985, od roku 1997 sa im venujem profesionálne, momentálne učím informatiku na neďalekej strednej škole. Je to veľmi zaujímavá skúsenosť. Jednak z finančného hľadiska (nechcel by som byť odkázaný na učiteľský plat) a jednak zo strany názorov žiakov. Na mnohé ich problémy s počítačmi, či informatikou všeobecne, som už dávno zabudol, takže mi dávajú novú inšpiráciu.

Svoje poznámky plánujem, zatiaľ zamerať na oblasť práce s Linuxom, programovanie v jazyku Python, práci so sieťou, ale i akvaristikou.

Aby som nezabudol ani na BSA, zásadne si kupujem počítače bez operačného systému a iného softvéru, čím napĺňam vaše štatistiky o používaní nelegálneho softvéru. Lenže, ja mám certifikát autenticity!

Pozdrav pre BSA